آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 غرب تهران اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 296,014 54,754,159,749 Rls. 1,479,081 $
2 5 1396 غرب تهران اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 142,928 24,367,585,320 Rls. 743,132 $
3 9 1396 غرب تهران اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 116,987 18,041,850,476 Rls. 513,296 $
4 12 1396 غرب تهران اسپانيا 40118090 ک ک ک سا?ر 57,925 16,415,157,723 Rls. 439,212 $
5 10 1396 غرب تهران اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 71,498 11,921,293,625 Rls. 332,006 $
6 11 1396 غرب تهران اسپانيا 40118090 ک ک ک سا?ر 39,992 11,622,021,662 Rls. 313,650 $
7 8 1396 غرب تهران اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 58,392 8,997,470,700 Rls. 257,328 $
8 10 1396 غرب تهران اسپانيا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 41,122 8,360,213,145 Rls. 236,807 $
9 3 1396 غرب تهران اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 57,163 7,238,770,846 Rls. 223,112 $
10 12 1396 غرب تهران اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 38,379 6,650,096,191 Rls. 177,739 $
11 7 1396 غرب تهران اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 38,928 6,333,179,383 Rls. 186,588 $
12 4 1396 غرب تهران اسپانيا 33079030 ک ک ک موم موبر 39,744 4,646,271,106 Rls. 142,764 $
13 10 1396 غرب تهران اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 32,709 4,513,280,717 Rls. 125,602 $
14 4 1396 غرب تهران اسپانيا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,060 3,904,081,500 Rls. 120,392 $
15 5 1396 غرب تهران اسپانيا 33079030 ک ک ک موم موبر 18,358 3,604,529,232 Rls. 110,213 $
16 12 1396 غرب تهران اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 859 3,567,513,600 Rls. 95,350 $
17 11 1396 غرب تهران اسپانيا 84244900 ک ک ساير 29,800 3,162,798,000 Rls. 87,156 $
18 12 1396 غرب تهران اسپانيا 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 18,930 2,972,699,994 Rls. 80,441 $
19 12 1396 غرب تهران اسپانيا 90189019 ----اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكوتر 4,842 2,971,927,039 Rls. 79,944 $
20 10 1396 غرب تهران اسپانيا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 22,422 2,912,345,228 Rls. 82,493 $
21 7 1396 غرب تهران اسپانيا 33079030 ک ک ک موم موبر 18,128 2,832,954,696 Rls. 84,490 $
22 7 1396 غرب تهران اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 18,680 2,802,975,766 Rls. 81,784 $
23 4 1396 غرب تهران اسپانيا 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 8,969 2,716,652,620 Rls. 83,746 $
24 10 1396 غرب تهران اسپانيا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 13,539 2,579,318,007 Rls. 73,060 $
25 11 1396 غرب تهران اسپانيا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 9,577 2,555,869,730 Rls. 69,602 $
26 3 1396 غرب تهران اسپانيا 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,240 2,034,839,926 Rls. 62,709 $
27 4 1396 غرب تهران اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,246 1,829,600,265 Rls. 56,280 $
28 5 1396 غرب تهران اسپانيا 73144100 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد ،ا بکاري شده ياا ندوده شده باروي که درجاي ديگرگفته نشده 15,781 1,458,774,675 Rls. 44,823 $
29 2 1396 غرب تهران اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 13,134 1,457,350,905 Rls. 44,944 $
30 9 1396 غرب تهران اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,304 1,404,474,375 Rls. 39,857 $
31 11 1396 غرب تهران اسپانيا 84762100 ماشينهاي خودکارفروش نوشابه, دا را ي وسايل گرم کردن ياسردکردن. 1,397 1,377,423,135 Rls. 37,511 $
32 5 1396 غرب تهران اسپانيا 33061000 مواد پاكکكننده دندان 6,100 1,342,875,400 Rls. 41,199 $
33 6 1396 غرب تهران اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 10,208 1,269,739,275 Rls. 38,581 $
34 2 1396 غرب تهران اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,782 1,186,006,500 Rls. 36,562 $
35 7 1396 غرب تهران اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,566 1,057,368,176 Rls. 31,638 $
36 10 1396 غرب تهران اسپانيا 27101920 گريس 635 992,047,074 Rls. 27,514 $
37 9 1396 غرب تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 900 976,038,334 Rls. 27,695 $
38 4 1396 غرب تهران اسپانيا 83024140 ---انواع دستگيره وپلاك درب ساختماني به صورت دست 1,770 879,302,475 Rls. 27,018 $
39 5 1396 غرب تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 3,800 789,853,940 Rls. 24,000 $
40 9 1396 غرب تهران اسپانيا 44187500 ک ک ساير، چندلايه 7,000 750,557,290 Rls. 21,354 $
41 5 1396 غرب تهران اسپانيا 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 2,730 719,354,786 Rls. 22,069 $
42 6 1396 غرب تهران اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,152 673,226,112 Rls. 20,222 $
43 5 1396 غرب تهران اسپانيا 69074090 ک ک ک سا?ر 73,150 620,521,000 Rls. 19,000 $
44 12 1396 غرب تهران اسپانيا 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 3,946 616,245,074 Rls. 16,631 $
45 2 1396 غرب تهران اسپانيا 33061000 مواد پاكکكننده دندان 3,890 573,473,205 Rls. 17,689 $
46 2 1396 غرب تهران اسپانيا 33051000 شامپوها 5,986 569,920,592 Rls. 17,578 $
47 1 1396 غرب تهران اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,152 565,096,320 Rls. 17,426 $
48 5 1396 غرب تهران اسپانيا 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 13,850 561,617,678 Rls. 17,065 $
49 2 1396 غرب تهران اسپانيا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 8,550 554,672,700 Rls. 17,100 $
50 3 1396 غرب تهران اسپانيا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,700 538,686,600 Rls. 16,600 $
51 2 1396 غرب تهران اسپانيا 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 8,362 504,336,373 Rls. 15,548 $
52 9 1396 غرب تهران اسپانيا 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 2,745 502,874,800 Rls. 14,270 $
53 12 1396 غرب تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 400 496,011,080 Rls. 13,343 $
54 9 1396 غرب تهران اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,960 493,199,280 Rls. 13,858 $
55 7 1396 غرب تهران اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,554 488,459,322 Rls. 14,391 $
56 4 1396 غرب تهران اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,450 474,953,779 Rls. 14,642 $
57 4 1396 غرب تهران اسپانيا 33051000 شامپوها 10,500 434,422,615 Rls. 13,393 $
58 10 1396 غرب تهران اسپانيا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,450 430,908,000 Rls. 12,050 $
59 5 1396 غرب تهران اسپانيا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 520 424,297,006 Rls. 13,017 $
60 6 1396 غرب تهران اسپانيا 33051000 شامپوها 3,237 408,758,300 Rls. 12,420 $
61 3 1396 غرب تهران اسپانيا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 2,186 408,089,367 Rls. 12,581 $
62 2 1396 غرب تهران اسپانيا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 432 398,891,520 Rls. 12,300 $
63 8 1396 غرب تهران اسپانيا 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 3,840 391,382,400 Rls. 11,135 $
64 5 1396 غرب تهران اسپانيا 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 2,732 388,793,160 Rls. 11,928 $
65 2 1396 غرب تهران اسپانيا 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 693 388,559,834 Rls. 11,980 $
66 5 1396 غرب تهران اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,360 386,397,646 Rls. 11,795 $
67 1 1396 غرب تهران اسپانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 611 355,815,200 Rls. 10,980 $
68 9 1396 غرب تهران اسپانيا 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 202 347,550,000 Rls. 9,863 $
69 7 1396 غرب تهران اسپانيا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 324 345,997,440 Rls. 10,356 $
70 2 1396 غرب تهران اسپانيا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,243 344,045,016 Rls. 10,606 $
71 1 1396 غرب تهران اسپانيا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 3,200 332,555,744 Rls. 10,259 $
72 5 1396 غرب تهران اسپانيا 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 1,060 329,172,800 Rls. 10,099 $
73 4 1396 غرب تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,680 327,021,954 Rls. 10,064 $
74 11 1396 غرب تهران اسپانيا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 1,544 308,610,628 Rls. 8,404 $
75 4 1396 غرب تهران اسپانيا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 16,958 305,830,069 Rls. 9,428 $
76 7 1396 غرب تهران اسپانيا 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 870 298,710,940 Rls. 8,756 $
77 5 1396 غرب تهران اسپانيا 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 1,710 292,219,175 Rls. 8,935 $
78 2 1396 غرب تهران اسپانيا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 580 281,833,132 Rls. 8,691 $
79 7 1396 غرب تهران اسپانيا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 404 258,344,756 Rls. 7,731 $
80 12 1396 غرب تهران اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,335 258,250,264 Rls. 6,947 $
81 2 1396 غرب تهران اسپانيا 33052000 فرآورده ها برا ي فرزدن دا ئمي و بازکردن فرمو 1,145 201,256,700 Rls. 6,206 $
82 6 1396 غرب تهران اسپانيا 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 645 191,037,280 Rls. 5,782 $
83 2 1396 غرب تهران اسپانيا 33053000 فيكساتور مو (Hair lacquer) 1,344 189,203,389 Rls. 5,835 $
84 8 1396 غرب تهران اسپانيا 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 537 184,543,200 Rls. 5,361 $
85 5 1396 غرب تهران اسپانيا 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 804 183,163,260 Rls. 5,628 $
86 2 1396 غرب تهران اسپانيا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 850 143,047,170 Rls. 4,410 $
87 4 1396 غرب تهران اسپانيا 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 1,400 119,403,900 Rls. 3,675 $
88 6 1396 غرب تهران اسپانيا 84138200 بالابرهاي آبگونها 856 116,168,640 Rls. 3,516 $
89 5 1396 غرب تهران اسپانيا 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 580 103,811,600 Rls. 3,174 $
90 12 1396 غرب تهران اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 718 90,804,532 Rls. 2,451 $
91 2 1396 غرب تهران اسپانيا 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 289 61,889,796 Rls. 1,908 $
92 10 1396 غرب تهران اسپانيا 27101940 روغن پايه معدني 85 58,870,685 Rls. 1,633 $
93 5 1396 غرب تهران اسپانيا 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 300 56,109,000 Rls. 1,721 $
94 5 1396 غرب تهران اسپانيا 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 75 55,622,880 Rls. 1,712 $
95 2 1396 غرب تهران اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 269 37,840,678 Rls. 1,167 $
96 10 1396 غرب تهران اسپانيا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 400 35,760,000 Rls. 1,000 $
97 8 1396 غرب تهران اسپانيا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 560 32,615,200 Rls. 928 $
98 2 1396 غرب تهران اسپانيا 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 27 32,062,920 Rls. 989 $
99 3 1396 غرب تهران اسپانيا 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 60 29,024,800 Rls. 895 $
100 6 1396 غرب تهران اسپانيا 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 5,700 28,249,200 Rls. 855 $
مجموع کل
258,600,858,297 ريال
مجموع کل
7,360,669 دلار