آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 شيراز چين 84864000 ماشين ها ودستگاههامشخص شده درياداشت 9(ج)فصل 84 149,680 34,720,430,000 Rls. 1,070,000 $
2 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 394,546 31,246,976,582 Rls. 858,732 $
3 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 11,290 27,460,300,000 Rls. 836,130 $
4 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 10,950 26,950,000,000 Rls. 821,096 $
5 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 22,260 19,094,800,688 Rls. 588,094 $
6 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 245,946 17,619,325,995 Rls. 536,666 $
7 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 221,188 15,731,598,343 Rls. 463,484 $
8 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 220,780 15,234,991,459 Rls. 464,575 $
9 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 226,907 15,079,806,401 Rls. 463,103 $
10 2 1396 شيراز چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 224,944 14,909,815,099 Rls. 459,647 $
11 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 151,589 13,586,346,793 Rls. 366,290 $
12 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 132,352 13,541,188,988 Rls. 376,583 $
13 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28421090 ک ک ک سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 373,000 13,520,419,335 Rls. 253,092 $
14 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 191,115 13,186,113,690 Rls. 406,319 $
15 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,400 12,250,000,000 Rls. 373,225 $
16 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 168,444 12,175,929,814 Rls. 354,853 $
17 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 156,212 11,692,502,910 Rls. 328,299 $
18 3 1396 شيراز چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 172,258 11,625,372,320 Rls. 358,310 $
19 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 27101930 روغن ترانسفور ماتور 52,000 10,680,872,800 Rls. 300,117 $
20 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 81,527 9,450,212,311 Rls. 254,448 $
21 12 1396 فرودگاه شيراز چين 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 850 9,083,394,150 Rls. 244,342 $
22 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28421090 ک ک ک سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 130,000 8,915,336,935 Rls. 247,380 $
23 3 1396 شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 57,600 8,899,054,200 Rls. 274,290 $
24 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 105,340 8,672,976,792 Rls. 232,983 $
25 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 75,549 8,387,611,859 Rls. 253,218 $
26 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 4,280 8,145,771,480 Rls. 251,289 $
27 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28421090 ک ک ک سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 120,000 7,955,562,830 Rls. 225,754 $
28 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 40,355 7,857,860,500 Rls. 239,408 $
29 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28421090 ک ک ک سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 162,000 7,304,202,420 Rls. 198,538 $
30 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 24,091 7,144,062,540 Rls. 205,010 $
31 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 92,988 6,466,139,081 Rls. 198,867 $
32 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 89,319 6,365,794,980 Rls. 170,940 $
33 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 57,306 6,296,044,555 Rls. 175,378 $
34 11 1396 فرودگاه شيراز چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 92 6,258,119,750 Rls. 171,202 $
35 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 74,500 6,230,438,712 Rls. 185,817 $
36 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 52,078 5,842,641,239 Rls. 180,006 $
37 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 44219990 --- ساير 83,700 5,778,278,250 Rls. 158,075 $
38 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 133,000 5,408,695,380 Rls. 153,491 $
39 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 56,997 5,376,201,458 Rls. 164,050 $
40 3 1396 شيراز چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 74,420 5,295,878,948 Rls. 163,207 $
41 9 1396 فرودگاه شيراز چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 4,419 5,143,549,160 Rls. 145,880 $
42 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 35,535 5,044,861,800 Rls. 147,320 $
43 2 1396 شيراز چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,500 5,029,945,600 Rls. 155,160 $
44 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 13,235 4,703,608,400 Rls. 144,709 $
45 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 20,237 4,695,680,391 Rls. 130,233 $
46 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 29,945 4,661,746,950 Rls. 143,850 $
47 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 24,367 4,511,953,900 Rls. 122,165 $
48 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 50,271 4,456,426,182 Rls. 135,408 $
49 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 9,076 4,453,666,540 Rls. 132,037 $
50 3 1396 شيراز چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 48,221 4,430,313,104 Rls. 136,528 $
51 3 1396 فرودگاه شيراز چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 3,213 4,363,580,584 Rls. 134,496 $
52 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 95,767 4,342,039,177 Rls. 126,141 $
53 3 1396 شيراز چين 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 46,984 4,164,318,960 Rls. 128,320 $
54 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 19,070 3,923,938,340 Rls. 110,257 $
55 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 78,970 3,915,236,540 Rls. 120,506 $
56 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 13,250 3,826,122,562 Rls. 104,194 $
57 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 23,715 3,813,513,120 Rls. 107,098 $
58 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 34,410 3,766,025,451 Rls. 104,893 $
59 6 1396 فرودگاه شيراز چين 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 420 3,420,736,000 Rls. 103,533 $
60 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 22,617 3,415,796,340 Rls. 101,873 $
61 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 50,450 3,273,981,192 Rls. 92,876 $
62 3 1396 شيراز چين 28421090 ک ک ک سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 102,200 3,272,352,012 Rls. 100,845 $
63 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 50,491 3,140,235,151 Rls. 92,518 $
64 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 2,650 3,047,060,982 Rls. 85,209 $
65 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 25,200 3,024,627,200 Rls. 89,600 $
66 3 1396 فرودگاه شيراز چين 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 240 2,980,488,000 Rls. 91,891 $
67 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 20,535 2,900,903,016 Rls. 88,824 $
68 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 58,865 2,891,954,953 Rls. 82,277 $
69 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 93,688 2,783,360,096 Rls. 85,832 $
70 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 26,110 2,752,064,700 Rls. 74,477 $
71 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 60,000 2,713,761,102 Rls. 73,902 $
72 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 30,580 2,636,276,285 Rls. 80,391 $
73 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 320,880 2,553,535,776 Rls. 78,672 $
74 3 1396 شيراز چين 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 32,000 2,510,148,960 Rls. 77,369 $
75 3 1396 شيراز چين 85437020 ---لامپ LED 8,895 2,507,925,000 Rls. 77,283 $
76 2 1396 شيراز چين 90322000 مانوستات 15,082 2,435,909,388 Rls. 75,092 $
77 3 1396 شيراز چين 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 108,500 2,433,325,808 Rls. 74,975 $
78 7 1396 فرودگاه شيراز چين 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 882 2,419,268,217 Rls. 71,326 $
79 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 7,666 2,417,413,320 Rls. 65,416 $
80 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 23,288 2,366,624,822 Rls. 67,036 $
81 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 14,831 2,232,116,250 Rls. 68,250 $
82 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 4,478 2,230,704,018 Rls. 60,747 $
83 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 28,252 2,230,389,955 Rls. 63,789 $
84 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 11,697 2,226,245,270 Rls. 66,396 $
85 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28421090 ک ک ک سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 60,000 2,218,410,960 Rls. 67,143 $
86 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 39100090 ک ک ک ساير 20,520 2,217,649,344 Rls. 59,456 $
87 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 30,330 2,214,665,599 Rls. 63,617 $
88 9 1396 فرودگاه شيراز چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 738 2,208,318,156 Rls. 62,552 $
89 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 41,404 2,192,631,172 Rls. 61,610 $
90 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 6,700 2,168,800,000 Rls. 60,649 $
91 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 10,288 2,125,919,982 Rls. 58,962 $
92 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 36,171 2,115,278,821 Rls. 64,447 $
93 3 1396 شيراز چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 4,594 2,113,210,785 Rls. 65,124 $
94 2 1396 شيراز چين 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 15,576 2,037,560,532 Rls. 62,814 $
95 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 74093900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنز,بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 7,500 2,020,075,828 Rls. 57,305 $
96 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 15,027 1,999,512,648 Rls. 56,637 $
97 2 1396 شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 12,830 1,998,884,115 Rls. 61,601 $
98 3 1396 شيراز چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 32,020 1,976,940,000 Rls. 60,934 $
99 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 5,195 1,969,340,320 Rls. 59,482 $
100 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85164000 ا توي برقي 10,438 1,950,277,200 Rls. 54,800 $
مجموع کل
665,032,275,623 ريال
مجموع کل
19,423,035 دلار