آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 68,000 61,566,246,000 Rls. 1,696,554 $
2 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5,061 48,549,885,957 Rls. 1,381,259 $
3 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 37,446 43,750,062,570 Rls. 1,220,339 $
4 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 8,167 33,025,602,997 Rls. 1,016,485 $
5 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 346 26,922,003,950 Rls. 718,808 $
6 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 8,464 24,143,592,160 Rls. 744,320 $
7 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 8,667 19,319,206,104 Rls. 582,448 $
8 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,205 17,332,298,991 Rls. 534,320 $
9 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 225 15,574,143,925 Rls. 433,345 $
10 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 102,590 13,543,768,068 Rls. 375,631 $
11 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 777,570 13,494,636,904 Rls. 361,796 $
12 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 6,555 12,916,735,304 Rls. 398,390 $
13 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 2,186 12,623,222,700 Rls. 358,095 $
14 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 17,218 11,589,872,649 Rls. 357,216 $
15 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 6,866 11,152,779,400 Rls. 343,755 $
16 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 146 10,432,515,325 Rls. 293,852 $
17 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 5,930 10,168,030,375 Rls. 288,553 $
18 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 1,675 9,232,286,580 Rls. 251,417 $
19 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 66,904 8,350,195,597 Rls. 257,317 $
20 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 600,000 7,282,485,021 Rls. 206,279 $
21 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 38,436 7,097,626,413 Rls. 191,221 $
22 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 77 6,843,696,280 Rls. 185,994 $
23 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 622,890 6,652,269,355 Rls. 184,585 $
24 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 29,000 6,584,711,000 Rls. 203,000 $
25 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 1,510 6,514,886,200 Rls. 185,351 $
26 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 15,300 6,510,364,800 Rls. 200,621 $
27 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 33,300 6,422,611,579 Rls. 176,985 $
28 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 59,982 6,413,915,248 Rls. 182,478 $
29 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 16,649 6,351,720,500 Rls. 170,860 $
30 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 60,000 6,331,854,000 Rls. 170,882 $
31 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 3,083 6,278,042,250 Rls. 193,420 $
32 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 106,400 6,137,005,700 Rls. 188,860 $
33 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 106,400 6,128,318,140 Rls. 188,860 $
34 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 850 6,035,964,603 Rls. 171,725 $
35 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,113 5,018,049,000 Rls. 141,000 $
36 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 644 5,009,049,984 Rls. 154,524 $
37 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 50,400 4,953,833,200 Rls. 151,600 $
38 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 980 4,940,946,285 Rls. 152,315 $
39 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 21,160 4,918,430,400 Rls. 137,540 $
40 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 85,777 4,387,598,964 Rls. 135,303 $
41 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 3,750 4,358,051,178 Rls. 123,988 $
42 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 40,362 4,346,387,571 Rls. 130,557 $
43 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 16,920 4,039,034,112 Rls. 108,288 $
44 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 52,000 3,957,645,120 Rls. 121,181 $
45 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 3,397 3,941,620,800 Rls. 119,298 $
46 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85171820 ک ک ک تلفن ثابت روميزي با گوشي با سيم 496 3,767,608,576 Rls. 113,588 $
47 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 64 3,766,209,945 Rls. 107,067 $
48 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 21,518 3,677,993,098 Rls. 101,353 $
49 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 23,531 3,545,396,592 Rls. 95,946 $
50 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 64,047 3,348,693,642 Rls. 103,197 $
51 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 66,000 3,328,137,900 Rls. 102,420 $
52 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 78,000 3,186,934,920 Rls. 85,728 $
53 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 52,663 2,987,479,524 Rls. 91,952 $
54 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 12,700 2,951,988,000 Rls. 82,550 $
55 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 57,435 2,939,854,664 Rls. 90,717 $
56 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 49,221 2,907,846,360 Rls. 88,764 $
57 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 12,700 2,869,509,120 Rls. 81,280 $
58 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 660 2,722,944,000 Rls. 84,000 $
59 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 39 2,702,964,520 Rls. 81,810 $
60 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 1,305 2,702,793,864 Rls. 82,642 $
61 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 8,800 2,688,177,240 Rls. 71,848 $
62 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 42 2,596,657,860 Rls. 76,115 $
63 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 38,155 2,570,544,882 Rls. 79,218 $
64 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 41 2,539,669,840 Rls. 77,653 $
65 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 25,200 2,504,432,000 Rls. 75,800 $
66 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 26,325 2,480,078,250 Rls. 75,939 $
67 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 25,200 2,459,255,200 Rls. 75,800 $
68 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 23,175 2,390,060,925 Rls. 73,681 $
69 3 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 37 2,230,038,000 Rls. 68,720 $
70 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,032 2,217,316,500 Rls. 68,356 $
71 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 52,000 2,130,745,760 Rls. 65,370 $
72 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,000 2,125,876,000 Rls. 64,092 $
73 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 24,000 2,072,640,000 Rls. 63,463 $
74 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 57,000 2,072,308,473 Rls. 61,389 $
75 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 6,296 2,054,513,469 Rls. 60,864 $
76 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 180,130 2,029,118,400 Rls. 61,414 $
77 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 21,271 1,984,652,964 Rls. 61,183 $
78 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 4,350 1,964,012,400 Rls. 55,186 $
79 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 18,277 1,891,386,398 Rls. 57,832 $
80 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 20,333 1,868,838,563 Rls. 53,015 $
81 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 30,299 1,831,469,266 Rls. 56,440 $
82 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 6,166 1,772,550,675 Rls. 50,695 $
83 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده وسابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 36,000 1,754,730,000 Rls. 54,000 $
84 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 20,000 1,582,828,000 Rls. 48,800 $
85 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 22,121 1,554,212,805 Rls. 46,040 $
86 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 4,800 1,548,067,200 Rls. 47,705 $
87 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 6,265 1,489,359,338 Rls. 41,325 $
88 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 5,500 1,447,564,800 Rls. 44,627 $
89 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 9,849 1,444,465,890 Rls. 39,087 $
90 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 17,959 1,432,628,761 Rls. 39,751 $
91 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 18,957 1,419,443,424 Rls. 39,885 $
92 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 4,732 1,332,014,544 Rls. 37,426 $
93 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 34011110 صابون حمام و دستشويي 27,518 1,312,444,893 Rls. 40,498 $
94 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 150 1,283,319,600 Rls. 39,499 $
95 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 6,030 1,258,014,780 Rls. 38,783 $
96 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 12,600 1,226,194,200 Rls. 37,800 $
97 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 2,616 1,162,920,000 Rls. 32,676 $
98 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 5,508 1,158,758,400 Rls. 35,723 $
99 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 3,415 1,110,270,720 Rls. 33,892 $
100 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 9,760 1,055,002,215 Rls. 31,082 $
مجموع کل
671,596,140,619 ريال
مجموع کل
19,466,301 دلار