آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 9,754,840 2,613,016,647,873 Rls. 71,918,263 $
2 10 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 6,284,626 1,818,966,234,976 Rls. 50,974,939 $
3 7 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 6,484,778 1,776,412,509,596 Rls. 52,948,302 $
4 12 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 6,540,992 1,729,290,216,671 Rls. 46,703,196 $
5 10 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,259,646 1,588,750,946,588 Rls. 44,209,782 $
6 9 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,962,046 1,588,124,869,443 Rls. 45,142,899 $
7 12 1396 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,821,672 1,506,005,474,978 Rls. 40,391,197 $
8 5 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,078,578 1,473,436,688,212 Rls. 44,996,535 $
9 5 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,458,655 1,451,258,377,676 Rls. 44,416,678 $
10 8 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,624,800 1,440,573,935,140 Rls. 41,337,941 $
11 1 1396 شهيدرجايي چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 977,464 1,390,187,902,271 Rls. 42,879,936 $
12 11 1396 شهيدرجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 3,156,942 1,327,757,560,035 Rls. 36,158,468 $
13 9 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,058,524 1,265,100,546,028 Rls. 35,810,978 $
14 11 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 970,056 1,162,228,278,435 Rls. 31,653,738 $
15 1 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 735,062 1,026,498,859,142 Rls. 31,648,873 $
16 4 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 703,320 978,849,468,133 Rls. 30,085,276 $
17 4 1396 شهيدرجايي چين 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 168,653 969,598,632,730 Rls. 29,937,677 $
18 11 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 3,581,799 943,431,050,405 Rls. 25,802,873 $
19 9 1396 شهيدرجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 2,064,047 937,855,690,606 Rls. 26,641,924 $
20 12 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 3,383,559 930,106,560,090 Rls. 25,069,805 $
21 7 1396 شهيدرجايي چين 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 2,586,129 920,291,911,777 Rls. 27,252,163 $
22 7 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 721,195 896,615,034,271 Rls. 26,619,028 $
23 10 1396 شهيدرجايي چين 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,305,111 892,518,520,838 Rls. 25,553,996 $
24 8 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 777,417 886,997,126,215 Rls. 25,798,808 $
25 9 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 3,561,660 875,911,763,824 Rls. 24,849,148 $
26 12 1396 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 82,953 802,276,586,757 Rls. 21,512,983 $
27 6 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,924,089 776,447,365,784 Rls. 23,452,288 $
28 10 1396 شهيدرجايي چين 86031000 واگن ها? خودرو? راه آهن ?اتراموا? مسافر? ،بار? سبک وبار? سنگ?ن بامنبع برق خارج? 670,000 743,368,000,000 Rls. 21,056,186 $
29 10 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 2,840,551 721,405,606,620 Rls. 20,286,004 $
30 12 1396 شهيدرجايي چين 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 225,125 714,749,782,614 Rls. 19,191,518 $
31 4 1396 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 3,974,477 686,821,452,145 Rls. 21,169,941 $
32 9 1396 شهيدرجايي چين 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 130,445 614,400,798,358 Rls. 17,435,735 $
33 6 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 2,671,545 592,165,975,243 Rls. 17,938,815 $
34 12 1396 شهيدرجايي چين 85176110 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 92,537 568,165,838,000 Rls. 15,232,729 $
35 8 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 2,290,335 549,850,739,423 Rls. 15,991,440 $
36 10 1396 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,712,304 527,432,819,229 Rls. 14,671,459 $
37 11 1396 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,195,898 513,531,142,697 Rls. 14,037,813 $
38 11 1396 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 107,903 501,516,260,559 Rls. 13,721,867 $
39 9 1396 شهيدرجايي چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 25,801 474,223,937,500 Rls. 13,457,729 $
40 10 1396 شهيدرجايي چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 226,450 472,403,481,720 Rls. 13,345,225 $
41 12 1396 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,727,237 469,510,244,238 Rls. 12,644,306 $
42 11 1396 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,589,080 468,421,883,181 Rls. 12,849,798 $
43 5 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 2,170,484 468,281,905,816 Rls. 14,315,869 $
44 8 1396 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 2,240,601 462,236,625,706 Rls. 13,572,554 $
45 12 1396 شهيدرجايي چين 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 258,614 459,753,000,000 Rls. 12,326,151 $
46 4 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 2,105,525 452,626,124,019 Rls. 13,925,536 $
47 10 1396 شهيدرجايي چين 27131200 کک نفت تکليس شده 22,644,000 446,566,922,000 Rls. 12,487,177 $
48 12 1396 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,157,505 438,809,724,457 Rls. 11,758,873 $
49 6 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 337,377 411,090,202,582 Rls. 12,452,059 $
50 7 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,707,142 411,061,610,769 Rls. 12,247,495 $
51 7 1396 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,970,118 401,316,206,838 Rls. 11,888,114 $
52 8 1396 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,550,933 393,639,935,838 Rls. 11,429,675 $
53 11 1396 شهيدرجايي چين 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 2,981,348 385,530,248,237 Rls. 10,747,574 $
54 5 1396 شهيدرجايي چين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 21,059,235 384,138,000,000 Rls. 11,826,882 $
55 10 1396 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,717,996 372,308,862,639 Rls. 10,447,251 $
56 7 1396 شهيدرجايي چين 12060090 ک ک ک ساير 9,071,680 359,431,319,623 Rls. 10,706,173 $
57 6 1396 شهيدرجايي چين 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 312,595 355,967,441,229 Rls. 10,780,972 $
58 9 1396 شهيدرجايي چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,789,284 350,696,980,284 Rls. 10,107,585 $
59 12 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 302,560 343,570,644,626 Rls. 9,235,852 $
60 1 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,559,439 329,727,047,787 Rls. 10,170,516 $
61 7 1396 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 14,212,820 327,055,670,118 Rls. 9,698,475 $
62 9 1396 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,719,144 326,833,949,273 Rls. 9,402,326 $
63 11 1396 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,233,640 321,472,477,064 Rls. 8,868,116 $
64 7 1396 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,661,614 320,189,757,824 Rls. 9,524,471 $
65 5 1396 شهيدرجايي چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 601,284 320,054,683,500 Rls. 9,772,487 $
66 11 1396 شهيدرجايي چين 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 110,400 317,439,631,212 Rls. 8,635,155 $
67 8 1396 شهيدرجايي چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 465,966 313,351,758,737 Rls. 9,142,822 $
68 8 1396 شهيدرجايي چين 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 389,830 306,952,604,060 Rls. 8,711,271 $
69 12 1396 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,671,841 306,822,741,599 Rls. 8,246,094 $
70 6 1396 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,266,058 298,405,255,722 Rls. 9,022,813 $
71 6 1396 شهيدرجايي چين 12060090 ک ک ک ساير 7,707,500 296,308,076,149 Rls. 8,947,511 $
72 11 1396 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,942,899 295,794,528,668 Rls. 8,068,654 $
73 4 1396 شهيدرجايي چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 1,810,045 291,981,889,530 Rls. 8,980,211 $
74 11 1396 شهيدرجايي چين 12060090 ک ک ک ساير 6,501,460 289,570,972,720 Rls. 7,942,351 $
75 7 1396 شهيدرجايي چين 27131200 کک نفت تکليس شده 16,696,000 285,116,668,300 Rls. 8,404,994 $
76 11 1396 شهيدرجايي چين 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 22,688 277,052,000,000 Rls. 7,579,264 $
77 4 1396 شهيدرجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 309,481 275,236,943,400 Rls. 8,462,648 $
78 10 1396 شهيدرجايي چين 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 2,828,000 275,034,529,180 Rls. 7,667,121 $
79 12 1396 شهيدرجايي چين 12060090 ک ک ک ساير 6,227,330 274,796,679,473 Rls. 7,449,604 $
80 12 1396 شهيدرجايي چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 4,303,810 274,582,237,136 Rls. 7,567,062 $
81 1 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,119,657 269,968,042,282 Rls. 8,328,110 $
82 10 1396 شهيدرجايي چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 853,932 268,796,054,319 Rls. 7,552,125 $
83 7 1396 شهيدرجايي چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 722,578 267,514,588,787 Rls. 8,093,963 $
84 5 1396 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 12,297 265,061,567,901 Rls. 8,116,839 $
85 11 1396 شهيدرجايي چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 10,185,513 263,258,416,691 Rls. 7,202,927 $
86 8 1396 شهيدرجايي چين 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 2,499,633 262,607,693,405 Rls. 7,753,563 $
87 1 1396 شهيدرجايي چين 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 122,931 259,001,768,937 Rls. 7,989,443 $
88 4 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 947,916 257,285,468,277 Rls. 7,920,520 $
89 4 1396 شهيدرجايي چين 12060090 ک ک ک ساير 6,995,880 253,173,125,708 Rls. 7,789,301 $
90 8 1396 شهيدرجايي چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 101,338 252,334,280,616 Rls. 7,397,604 $
91 12 1396 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 9,078,934 251,186,953,847 Rls. 6,743,700 $
92 10 1396 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 3,442,996 250,939,971,422 Rls. 6,966,376 $
93 12 1396 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 49,418 250,456,523,313 Rls. 6,723,480 $
94 9 1396 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 5,030,437 249,991,901,222 Rls. 7,077,024 $
95 10 1396 شهيدرجايي چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,080,031 244,017,962,512 Rls. 6,864,658 $
96 11 1396 شهيدرجايي چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 37,781 243,814,625,124 Rls. 6,888,707 $
97 5 1396 شهيدرجايي چين 12060090 ک ک ک ساير 6,184,500 242,173,465,106 Rls. 7,406,881 $
98 8 1396 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 959,881 241,959,179,453 Rls. 6,989,351 $
99 8 1396 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,504,010 237,518,484,290 Rls. 6,900,728 $
100 10 1396 شهيدرجايي چين 12060090 ک ک ک ساير 5,481,500 233,853,435,957 Rls. 6,513,380 $
مجموع کل
60,872,196,085,305 ريال
مجموع کل
1,746,536,697 دلار