آمار کل " واردات از" کشور (زيمبابوه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي زيمبابوه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 396,000 109,746,000,000 Rls. 3,083,713 $
مجموع کل
109,746,000,000 ريال
مجموع کل
3,083,713 دلار
[1]