آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 189,420 56,073,481,952 Rls. 1,697,139 $
2 4 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 189,480 55,164,280,913 Rls. 1,700,292 $
3 5 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 25070010 کائولن 2,675,000 21,987,042,732 Rls. 671,206 $
4 4 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 25070010 کائولن 2,575,000 19,858,555,877 Rls. 610,902 $
5 7 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 95,064 18,264,657,600 Rls. 544,728 $
6 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 25070010 کائولن 1,725,000 16,065,533,302 Rls. 438,111 $
7 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 287,928 15,785,692,088 Rls. 427,195 $
8 9 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 25070010 کائولن 1,650,000 14,247,653,033 Rls. 404,191 $
9 12 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 25070010 کائولن 1,466,240 13,940,356,616 Rls. 375,426 $
10 7 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 71,298 13,698,493,200 Rls. 408,546 $
11 7 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 25070010 کائولن 1,425,000 12,385,424,128 Rls. 365,766 $
12 4 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 29,600 10,040,417,727 Rls. 309,469 $
13 8 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 27,900 9,853,080,200 Rls. 298,217 $
14 12 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 120,000 8,911,490,400 Rls. 239,718 $
15 10 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 25070010 کائولن 950,000 8,344,949,957 Rls. 230,750 $
16 8 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 25070010 کائولن 950,000 8,242,750,620 Rls. 235,125 $
17 5 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 100,000 7,738,701,000 Rls. 235,778 $
18 5 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 37,933 7,395,198,174 Rls. 226,118 $
19 12 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,300 6,417,740,000 Rls. 172,636 $
20 9 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 71,500 5,136,050,725 Rls. 145,749 $
21 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 28230000 ا کسيدهاي تيتان 36,000 4,430,194,560 Rls. 120,645 $
22 6 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 25070010 کائولن 495,620 4,293,073,844 Rls. 128,956 $
23 9 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 51,000 4,290,156,000 Rls. 121,520 $
24 12 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 72,815 4,135,425,885 Rls. 111,904 $
25 1 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 25070010 کائولن 475,000 3,371,706,750 Rls. 103,975 $
26 4 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 120 3,253,574,275 Rls. 100,125 $
27 12 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 63,478 3,209,182,115 Rls. 86,039 $
28 6 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 40,000 2,542,228,800 Rls. 76,944 $
29 1 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 40,000 2,393,476,080 Rls. 73,832 $
30 5 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 28230000 ا کسيدهاي تيتان 18,000 1,986,258,600 Rls. 60,938 $
31 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63کيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 18,788 1,985,960,825 Rls. 54,330 $
32 10 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 32061990 ک ک ک سايرمواد رنگ كننده براساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 20,000 1,949,371,200 Rls. 54,775 $
33 7 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 55,009 1,940,644,778 Rls. 58,068 $
34 4 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 1,843,850,000 Rls. 56,751 $
35 4 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63کيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 19,250 1,663,875,000 Rls. 51,125 $
36 6 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 32061990 ک ک ک سايرمواد رنگ كننده براساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 20,000 1,663,240,000 Rls. 50,772 $
37 7 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 15,750 1,173,250,575 Rls. 34,991 $
38 5 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 7,500 1,005,680,000 Rls. 30,699 $
39 5 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 14,600 956,920,635 Rls. 29,403 $
40 9 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 82053000 رنده, ا سکنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي کارروي چوب. 1,964 896,781,355 Rls. 25,402 $
41 12 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84244100 ک ک پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل 4,631 850,389,300 Rls. 22,950 $
42 12 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 11,238 820,454,310 Rls. 21,997 $
43 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا رکردن روي ترا کتور),غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 681,717,150 Rls. 19,805 $
44 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,449 491,467,680 Rls. 14,277 $
45 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 1,002 471,758,790 Rls. 13,705 $
46 12 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,300 420,562,900 Rls. 11,350 $
47 1 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 82053000 رنده, ا سکنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي کارروي چوب. 1,339 385,097,686 Rls. 11,872 $
48 10 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 70051020 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامت هاي 2.5 ميليمتر وکمتر ا ز آن 19,880 372,004,835 Rls. 10,251 $
49 4 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 210 244,324,800 Rls. 7,520 $
50 7 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 82013000 کلنگ ، به هر شكل , کج بيل, کج بيل باغباني,شن کش ، گل تراش 980 197,074,290 Rls. 5,806 $
51 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 174 192,232,500 Rls. 5,585 $
52 12 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 481 177,510,522 Rls. 4,791 $
53 4 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 141 144,424,350 Rls. 4,438 $
54 12 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,500 140,805,200 Rls. 3,800 $
55 9 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 615 123,338,875 Rls. 3,500 $
56 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 82014000 تبروتيشه, دهره وا بزا رهاي برنده همانند. 161 120,722,010 Rls. 3,507 $
57 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84138200 بالابرهاي آبگونها 370 113,518,350 Rls. 3,298 $
58 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 115 107,366,910 Rls. 3,119 $
59 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 98 98,544,450 Rls. 2,863 $
60 12 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 318 90,168,686 Rls. 2,433 $
61 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84322910 خاك ورز مركب حفاظتي 98 63,902,130 Rls. 1,856 $
62 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 95 50,344,680 Rls. 1,463 $
63 9 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 56 29,671,572 Rls. 840 $
64 11 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 31 19,344,660 Rls. 562 $
65 1 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 38 14,575,848 Rls. 449 $
66 1 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 104 9,316,167 Rls. 287 $
مجموع کل
384,967,040,172 ريال
مجموع کل
11,350,580 دلار
[1]