آمار کل " واردات از" کشور (تركمنستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 شهيدرجايي تركمنستان 14042000 لينتر پنبه 1,890,475 40,165,360,800 Rls. 1,137,700 $
2 7 1396 شهيدرجايي تركمنستان 14042000 لينتر پنبه 1,566,459 31,499,726,131 Rls. 928,046 $
مجموع کل
71,665,086,931 ريال
مجموع کل
2,065,746 دلار
[1]