آمار کل " واردات از" کشور (اسلواكي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 شهيدرجايي اسلواكي 84821000 بلبرينگ. 34,509 22,593,763,084 Rls. 658,462 $
2 11 1396 شهيدرجايي اسلواكي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 180,430 16,249,338,150 Rls. 444,243 $
3 9 1396 شهيدرجايي اسلواكي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 896,000 12,793,386,088 Rls. 364,259 $
4 11 1396 شهيدرجايي اسلواكي 84821000 بلبرينگ. 19,194 10,295,479,181 Rls. 285,541 $
5 10 1396 شهيدرجايي اسلواكي 84821000 بلبرينگ. 13,682 7,016,761,715 Rls. 199,114 $
6 8 1396 شهيدرجايي اسلواكي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 392,000 5,536,619,760 Rls. 160,845 $
7 11 1396 شهيدرجايي اسلواكي 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 17,100 3,787,924,932 Rls. 103,154 $
8 10 1396 شهيدرجايي اسلواكي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 196,000 3,253,527,872 Rls. 90,982 $
9 5 1396 شهيدرجايي اسلواكي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 196,000 2,500,067,416 Rls. 76,701 $
10 6 1396 شهيدرجايي اسلواكي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 10,012 1,165,624,998 Rls. 35,142 $
11 11 1396 شهيدرجايي اسلواكي 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 4,500 1,082,031,588 Rls. 29,466 $
12 5 1396 شهيدرجايي اسلواكي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 84,000 964,625,928 Rls. 29,594 $
13 1 1396 شهيدرجايي اسلواكي 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 887 691,647,655 Rls. 21,337 $
14 10 1396 شهيدرجايي اسلواكي 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 4,065 492,655,058 Rls. 13,777 $
15 12 1396 شهيدرجايي اسلواكي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 2,310 307,684,057 Rls. 8,304 $
16 1 1396 شهيدرجايي اسلواكي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 2,300 267,340,421 Rls. 8,244 $
مجموع کل
88,998,477,903 ريال
مجموع کل
2,529,165 دلار
[1]