آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيد باهنر سوئيس 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 29,795,020 419,522,000,000 Rls. 12,827,466 $
مجموع کل
419,522,000,000 ريال
مجموع کل
12,827,466 دلار
[1]