آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 سمنان ژاپن 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 1,635,181 83,032,744,337 Rls. 2,546,169 $
2 1 1396 سمنان ژاپن 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 745,698 38,757,515,829 Rls. 1,195,630 $
3 10 1396 سمنان ژاپن 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 40,800 3,648,937,882 Rls. 102,040 $
مجموع کل
125,439,198,048 ريال
مجموع کل
3,843,839 دلار
[1]