آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 سرخس آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 5,291,880 35,308,573,027 Rls. 1,001,351 $
2 12 1396 سرخس آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 3,234,300 23,656,949,344 Rls. 633,978 $
3 8 1396 سرخس آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 938,450 6,121,546,888 Rls. 174,160 $
مجموع کل
65,087,069,259 ريال
مجموع کل
1,809,489 دلار
[1]