آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 زنجان جمهوري كره 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 818,800 46,526,908,026 Rls. 1,434,776 $
2 10 1396 زنجان جمهوري كره 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 220,000 10,958,401,520 Rls. 306,443 $
3 7 1396 زنجان جمهوري كره 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 180,000 8,141,336,910 Rls. 238,644 $
4 11 1396 زنجان جمهوري كره 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 29,470 4,262,327,016 Rls. 115,348 $
5 4 1396 زنجان جمهوري كره 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 29,071 3,611,872,234 Rls. 111,278 $
6 3 1396 زنجان جمهوري كره 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 60,000 2,488,200,000 Rls. 76,680 $
7 8 1396 زنجان جمهوري كره 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 30,000 2,174,243,386 Rls. 63,439 $
8 2 1396 زنجان جمهوري كره 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 15,304 1,854,300,718 Rls. 57,166 $
مجموع کل
80,017,589,810 ريال
مجموع کل
2,403,774 دلار
[1]