آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 زنجان ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 13,625,893 177,774,332,406 Rls. 5,429,259 $
2 6 1396 زنجان ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 9,906,942 135,664,184,884 Rls. 4,082,403 $
3 12 1396 زنجان ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 10,109,971 129,538,956,431 Rls. 3,473,560 $
4 4 1396 زنجان ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 21,540 126,098,054,474 Rls. 3,880,242 $
5 7 1396 زنجان ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 8,994,749 99,534,662,816 Rls. 2,948,797 $
6 8 1396 زنجان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 719,405 98,689,922,016 Rls. 2,895,317 $
7 10 1396 زنجان ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 8,034,159 96,844,023,465 Rls. 2,694,349 $
8 11 1396 زنجان ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 6,676,602 87,713,465,038 Rls. 2,400,545 $
9 10 1396 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 639,107 84,265,627,555 Rls. 2,350,761 $
10 12 1396 زنجان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 523,191 78,803,580,277 Rls. 2,122,890 $
11 5 1396 زنجان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 545,574 73,403,311,001 Rls. 2,246,172 $
12 4 1396 زنجان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,573,700 69,365,824,914 Rls. 2,132,943 $
13 12 1396 زنجان ترکيه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 209,249 68,526,357,256 Rls. 1,842,328 $
14 9 1396 زنجان ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 6,241,806 68,027,109,159 Rls. 1,930,951 $
15 6 1396 زنجان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 501,661 67,842,248,183 Rls. 2,048,188 $
16 9 1396 زنجان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 471,490 67,025,542,629 Rls. 1,904,882 $
17 8 1396 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 518,242 62,723,194,877 Rls. 1,824,524 $
18 12 1396 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 416,528 59,405,795,953 Rls. 1,599,337 $
19 1 1396 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 583,170 59,031,178,726 Rls. 1,820,584 $
20 11 1396 زنجان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 393,421 57,699,115,258 Rls. 1,573,695 $
21 8 1396 زنجان ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 4,837,114 56,716,538,840 Rls. 1,630,406 $
22 1 1396 زنجان ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 5,178,602 56,402,143,570 Rls. 1,739,963 $
23 5 1396 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 720,641 56,396,069,921 Rls. 1,722,997 $
24 12 1396 زنجان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,501,610 53,498,667,167 Rls. 1,434,492 $
25 4 1396 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 468,005 52,649,072,250 Rls. 1,617,732 $
26 7 1396 زنجان ترکيه 94069090 ک ک ک ساير 690,660 52,487,938,980 Rls. 1,565,402 $
27 3 1396 زنجان ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 3,857,619 51,143,837,404 Rls. 1,576,939 $
28 3 1396 زنجان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,444,700 47,261,262,060 Rls. 1,456,370 $
29 1 1396 زنجان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 358,473 46,830,951,921 Rls. 1,444,274 $
30 8 1396 زنجان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 326,653 46,021,127,693 Rls. 1,336,360 $
31 11 1396 زنجان ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 13,150 45,024,598,900 Rls. 1,242,972 $
32 7 1396 زنجان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 311,499 43,492,178,369 Rls. 1,295,518 $
33 10 1396 زنجان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 275,687 40,205,129,233 Rls. 1,121,413 $
34 8 1396 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 493,604 37,326,968,203 Rls. 1,073,324 $
35 5 1396 زنجان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,247,556 36,650,755,089 Rls. 1,119,311 $
36 8 1396 زنجان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,023,010 35,466,626,370 Rls. 1,034,827 $
37 7 1396 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 292,539 35,333,625,626 Rls. 1,055,408 $
38 2 1396 زنجان ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 2,455,051 34,177,727,762 Rls. 1,053,626 $
39 4 1396 زنجان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 258,329 33,695,790,149 Rls. 1,034,757 $
40 9 1396 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 263,160 33,656,826,386 Rls. 954,842 $
41 6 1396 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 267,005 32,298,916,232 Rls. 975,265 $
42 11 1396 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 375,185 32,136,429,622 Rls. 874,647 $
43 8 1396 زنجان ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,632,000 30,520,531,250 Rls. 880,000 $
44 2 1396 زنجان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 947,960 30,345,967,944 Rls. 935,503 $
45 10 1396 زنجان ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,530,000 29,927,196,116 Rls. 832,972 $
46 4 1396 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 353,369 29,351,286,255 Rls. 900,592 $
47 4 1396 زنجان ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 2,480,538 29,188,109,526 Rls. 898,845 $
48 3 1396 زنجان ترکيه 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 58,529 29,103,461,502 Rls. 896,981 $
49 6 1396 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 398,288 29,028,711,071 Rls. 868,603 $
50 7 1396 زنجان ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,552,500 28,321,235,000 Rls. 837,250 $
51 12 1396 زنجان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتراز150گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 184,144 27,596,518,719 Rls. 746,175 $
52 8 1396 زنجان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتراز150گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 191,789 27,406,388,497 Rls. 801,368 $
53 7 1396 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 372,777 27,014,730,426 Rls. 795,908 $
54 4 1396 زنجان ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,489,880 26,232,903,300 Rls. 805,940 $
55 5 1396 زنجان ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,425,000 25,194,159,000 Rls. 769,500 $
56 1 1396 زنجان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 885,420 24,925,422,222 Rls. 768,639 $
57 6 1396 زنجان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتراز150گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 164,695 24,463,892,256 Rls. 737,127 $
58 1 1396 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 380,715 24,403,664,906 Rls. 752,395 $
59 6 1396 زنجان ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,350,000 24,278,886,000 Rls. 729,000 $
60 1 1396 زنجان ترکيه 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 335,540 24,191,856,501 Rls. 746,110 $
61 2 1396 زنجان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 180,140 23,924,541,434 Rls. 737,543 $
62 11 1396 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 182,594 23,509,536,776 Rls. 641,455 $
63 3 1396 زنجان ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,310,140 23,075,568,260 Rls. 711,070 $
64 2 1396 زنجان ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 256,804 21,532,686,216 Rls. 663,827 $
65 12 1396 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 255,549 21,526,379,565 Rls. 580,946 $
66 7 1396 زنجان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 299,183 20,600,473,562 Rls. 609,703 $
67 3 1396 زنجان ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 6,210 20,598,605,100 Rls. 634,760 $
68 3 1396 زنجان ترکيه 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 6,046 18,877,386,812 Rls. 581,594 $
69 8 1396 زنجان ترکيه 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 42,619 18,830,091,152 Rls. 545,492 $
70 11 1396 زنجان ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 252,000 18,491,969,154 Rls. 503,580 $
71 11 1396 زنجان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 500,980 18,164,412,899 Rls. 491,528 $
72 9 1396 زنجان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 27,600 17,853,786,000 Rls. 523,341 $
73 11 1396 زنجان ترکيه 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 119,384 17,734,809,080 Rls. 482,504 $
74 2 1396 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 168,286 17,430,729,329 Rls. 537,434 $
75 6 1396 زنجان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 490,380 17,320,991,530 Rls. 520,291 $
76 11 1396 زنجان ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 56,447 16,743,849,427 Rls. 455,975 $
77 3 1396 زنجان ترکيه 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 228,300 16,692,382,800 Rls. 514,387 $
78 2 1396 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 273,723 16,680,022,685 Rls. 514,212 $
79 11 1396 زنجان ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 100,975 16,043,028,487 Rls. 438,925 $
80 1 1396 زنجان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 118,463 15,934,445,669 Rls. 491,488 $
81 5 1396 زنجان ترکيه 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 154,036 15,886,944,728 Rls. 484,964 $
82 8 1396 زنجان ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 97,675 15,800,407,794 Rls. 460,681 $
83 5 1396 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 134,020 15,726,840,044 Rls. 480,604 $
84 8 1396 زنجان ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 123,621 15,518,924,278 Rls. 446,187 $
85 11 1396 زنجان ترکيه 59039020 ک ک ک نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 60,181 15,216,173,370 Rls. 411,760 $
86 5 1396 زنجان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتراز150گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 108,149 15,185,409,560 Rls. 464,749 $
87 9 1396 زنجان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتراز150گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 101,195 15,029,272,083 Rls. 426,483 $
88 11 1396 زنجان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 101,662 15,026,516,106 Rls. 406,650 $
89 10 1396 زنجان ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 106,923 14,959,136,932 Rls. 417,728 $
90 2 1396 زنجان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 110,671 14,677,613,151 Rls. 452,487 $
91 12 1396 زنجان ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 119,782 14,528,488,566 Rls. 389,514 $
92 5 1396 زنجان ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67دسي تکس يا بيشتركه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 38,880 14,497,033,219 Rls. 443,476 $
93 3 1396 زنجان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 104,286 14,384,482,645 Rls. 443,334 $
94 5 1396 زنجان ترکيه 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 32,423 14,140,069,662 Rls. 431,475 $
95 2 1396 زنجان ترکيه 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 626 14,018,276,360 Rls. 432,169 $
96 8 1396 زنجان ترکيه 59039020 ک ک ک نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 62,028 13,710,118,614 Rls. 394,098 $
97 4 1396 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 136,957 13,497,301,470 Rls. 415,280 $
98 7 1396 زنجان ترکيه 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 30,345 13,291,741,610 Rls. 397,237 $
99 9 1396 زنجان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 92,927 13,283,458,210 Rls. 377,607 $
100 3 1396 زنجان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 97,025 13,216,234,714 Rls. 407,291 $
مجموع کل
3,891,504,728,609 ريال
مجموع کل
114,029,309 دلار