آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ديلم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 356 7,525,286,202 Rls. 232,212 $
2 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 480 4,643,930,000 Rls. 131,788 $
3 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 435 4,188,556,750 Rls. 118,865 $
4 9 1396 ديلم امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 13,650 2,403,331,612 Rls. 68,203 $
5 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 13,800 2,295,023,490 Rls. 68,938 $
6 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 15,000 2,229,084,600 Rls. 59,962 $
7 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 22,787 2,187,227,150 Rls. 66,700 $
8 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,288 2,076,232,140 Rls. 61,170 $
9 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,402 1,820,828,000 Rls. 50,500 $
10 10 1396 ديلم امارات متحده عربي 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 3,130 1,815,039,000 Rls. 51,000 $
11 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 6,000 1,684,546,200 Rls. 52,026 $
12 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 25,116 1,673,542,600 Rls. 50,700 $
13 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 12,354 1,457,756,400 Rls. 39,450 $
14 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 48,000 1,386,306,720 Rls. 42,720 $
15 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 2,214 1,275,686,108 Rls. 37,970 $
16 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,355 1,141,712,000 Rls. 35,200 $
17 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,729 1,137,322,648 Rls. 30,447 $
18 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 26,792 1,118,640,360 Rls. 30,091 $
19 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 15,000 1,095,480,000 Rls. 32,672 $
20 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,677 1,011,895,718 Rls. 29,699 $
21 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,925 972,682,770 Rls. 29,670 $
22 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 13,460 917,356,876 Rls. 27,058 $
23 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 12,060 876,347,400 Rls. 26,700 $
24 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,178 869,874,400 Rls. 26,800 $
25 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 11,040 862,443,210 Rls. 25,055 $
26 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 8,681 852,848,285 Rls. 26,077 $
27 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 9,100 814,779,000 Rls. 24,300 $
28 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 7,784 814,098,870 Rls. 23,985 $
29 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 4,263 799,954,920 Rls. 23,260 $
30 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 3,047 782,940,100 Rls. 23,900 $
31 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 9,478 759,726,300 Rls. 22,700 $
32 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 3,640 752,214,030 Rls. 23,190 $
33 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 7,513 738,928,650 Rls. 22,670 $
34 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 11,293 737,636,500 Rls. 22,700 $
35 9 1396 ديلم امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 19,000 736,512,200 Rls. 20,901 $
36 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 7,651 727,127,416 Rls. 19,892 $
37 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 7,630 718,159,310 Rls. 19,790 $
38 10 1396 ديلم امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,750 714,449,175 Rls. 20,075 $
39 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 6,074 686,383,400 Rls. 18,575 $
40 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 10,316 678,737,000 Rls. 20,900 $
41 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,889 639,352,980 Rls. 20,255 $
42 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 1,139 635,902,400 Rls. 19,600 $
43 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,412 631,133,050 Rls. 19,450 $
44 9 1396 ديلم امارات متحده عربي 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 6,630 610,186,640 Rls. 17,360 $
45 9 1396 ديلم امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 8,578 609,617,400 Rls. 17,300 $
46 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 9,267 596,902,620 Rls. 18,390 $
47 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 3,690 595,114,660 Rls. 18,340 $
48 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 85171820 ک ک ک تلفن ثابت روميزي با گوشي با سيم 1,955 583,812,160 Rls. 18,010 $
49 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 4,766 583,102,560 Rls. 15,780 $
50 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 3,922 565,633,500 Rls. 16,925 $
51 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 4,860 539,121,300 Rls. 16,540 $
52 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 90153000 ترا زها 4,988 532,109,490 Rls. 16,230 $
53 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,482 524,359,800 Rls. 15,690 $
54 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,994 520,583,340 Rls. 15,577 $
55 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 87115021 مخصوص استفاده در پيست و انواع كارتينگ 1,560 514,603,500 Rls. 15,900 $
56 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 7,450 486,555,000 Rls. 15,000 $
57 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 5,700 483,837,900 Rls. 14,430 $
58 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 5,838 474,934,340 Rls. 14,470 $
59 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 90153000 ترا زها 3,080 458,204,800 Rls. 12,400 $
60 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 5,743 456,668,040 Rls. 13,920 $
61 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 6,750 441,238,400 Rls. 13,600 $
62 10 1396 ديلم امارات متحده عربي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 6,140 437,744,700 Rls. 12,300 $
63 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 2,201 431,409,455 Rls. 13,295 $
64 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 82121000 ک خودتراش 785 417,713,802 Rls. 12,594 $
65 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 4,140 417,081,600 Rls. 12,480 $
66 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 90153000 ترا زها 3,878 415,450,080 Rls. 12,240 $
67 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 5,293 402,513,510 Rls. 11,705 $
68 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 4,005 391,608,000 Rls. 11,200 $
69 9 1396 ديلم امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 533 381,671,136 Rls. 11,088 $
70 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,049 365,982,408 Rls. 11,286 $
71 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 3,471 362,500,560 Rls. 10,680 $
72 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 1,687 358,598,572 Rls. 11,036 $
73 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 4,532 355,943,700 Rls. 10,180 $
74 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,867 332,469,000 Rls. 10,200 $
75 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 4,195 325,878,320 Rls. 10,040 $
76 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,845 321,157,260 Rls. 9,330 $
77 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,339 316,072,350 Rls. 9,630 $
78 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 2,585 315,556,864 Rls. 9,997 $
79 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 6,445 297,155,357 Rls. 9,161 $
80 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,673 294,551,160 Rls. 8,985 $
81 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 4,043 293,338,960 Rls. 9,040 $
82 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 4,041 287,451,339 Rls. 8,337 $
83 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,708 283,250,550 Rls. 8,690 $
84 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,706 281,799,320 Rls. 8,690 $
85 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,131 281,321,333 Rls. 7,682 $
86 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,130 270,125,240 Rls. 8,330 $
87 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 82121000 ک خودتراش 425 257,462,753 Rls. 7,823 $
88 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 530 256,908,960 Rls. 7,920 $
89 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 2,650 251,224,920 Rls. 7,740 $
90 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 2,765 251,125,460 Rls. 7,660 $
91 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 38011000 گرافيت مصنوعي 12,033 246,574,400 Rls. 7,600 $
92 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 2,267 244,408,740 Rls. 7,530 $
93 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 3,676 238,890,880 Rls. 7,360 $
94 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 1,669 237,257,700 Rls. 7,230 $
95 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 44219990 --- ساير 1,998 236,318,400 Rls. 7,200 $
96 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,615 235,139,946 Rls. 7,246 $
97 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 504 233,328,330 Rls. 7,136 $
98 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,390 215,505,717 Rls. 5,832 $
99 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 2,099 210,730,075 Rls. 6,485 $
100 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,366 207,549,957 Rls. 5,678 $
مجموع کل
83,424,372,204 ريال
مجموع کل
2,462,314 دلار