آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 85,570 1,090,652,929,322 Rls. 29,272,721 $
2 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 22,265 466,391,800,925 Rls. 12,661,403 $
3 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 4,675 297,697,613,347 Rls. 8,973,797 $
4 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 23,390 274,737,682,035 Rls. 7,649,301 $
5 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 29,080 252,210,882,907 Rls. 7,480,529 $
6 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 28,780 208,876,362,154 Rls. 6,430,913 $
7 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 13,422 195,242,601,805 Rls. 5,915,370 $
8 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 22,262 166,897,465,075 Rls. 5,102,993 $
9 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 11,895 162,085,970,541 Rls. 4,561,184 $
10 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 3,649 157,685,166,036 Rls. 4,750,986 $
11 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,895 156,950,130,889 Rls. 4,786,259 $
12 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 13,732 147,439,865,417 Rls. 4,161,482 $
13 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 33,201 146,705,786,878 Rls. 4,521,527 $
14 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 2,439 139,675,623,796 Rls. 4,114,766 $
15 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,307 137,470,794,844 Rls. 3,973,573 $
16 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 14,218 128,673,330,260 Rls. 3,893,740 $
17 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 15,086 128,671,039,550 Rls. 3,941,252 $
18 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 11,758 126,006,944,420 Rls. 3,572,126 $
19 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 20,899 119,586,002,924 Rls. 3,205,947 $
20 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 3,353 113,474,939,661 Rls. 3,147,975 $
21 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 25,881 110,080,093,555 Rls. 3,167,426 $
22 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 229,108 108,376,793,714 Rls. 3,269,723 $
23 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 51,598 108,281,254,946 Rls. 2,953,752 $
24 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,757 106,312,334,945 Rls. 2,879,365 $
25 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 4,919 102,637,512,913 Rls. 3,162,888 $
26 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,856 102,492,845,896 Rls. 2,842,195 $
27 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 12,111 102,058,629,275 Rls. 2,896,013 $
28 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 10,335 98,177,881,847 Rls. 3,025,777 $
29 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 9,447 96,537,655,610 Rls. 2,829,520 $
30 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 9,710 94,842,871,924 Rls. 2,829,267 $
31 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 189,627 92,745,530,811 Rls. 2,749,594 $
32 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 10,132 91,825,931,823 Rls. 2,809,364 $
33 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 249,470 90,604,248,395 Rls. 2,792,246 $
34 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 197,397 90,203,331,131 Rls. 2,596,032 $
35 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,166 87,577,846,113 Rls. 2,435,051 $
36 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 2,096 85,804,735,154 Rls. 2,365,275 $
37 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 9,867 85,516,299,117 Rls. 2,341,505 $
38 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 11,511 85,387,070,594 Rls. 2,628,346 $
39 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 200,277 85,373,357,018 Rls. 2,375,302 $
40 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 4,300 84,895,401,831 Rls. 2,406,595 $
41 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 16,486 83,365,084,780 Rls. 2,297,744 $
42 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 210,008 78,113,635,404 Rls. 2,385,822 $
43 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,789 77,757,202,461 Rls. 2,397,256 $
44 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 162,076 77,266,607,440 Rls. 2,102,231 $
45 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,481 73,661,375,209 Rls. 2,172,941 $
46 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 350 73,006,020,000 Rls. 2,087,974 $
47 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 29,601 72,320,648,384 Rls. 2,224,019 $
48 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 27,138 71,802,409,508 Rls. 2,213,552 $
49 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 9,085 71,725,802,200 Rls. 2,046,836 $
50 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 5,082 71,615,789,521 Rls. 1,959,912 $
51 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176110 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 8,098 71,143,819,551 Rls. 2,107,528 $
52 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 183,884 69,589,060,027 Rls. 2,145,198 $
53 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 7,601 69,296,742,652 Rls. 2,136,272 $
54 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 6,005 67,836,393,400 Rls. 2,004,108 $
55 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 2,201 66,460,956,560 Rls. 2,025,079 $
56 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 120,591 64,366,823,357 Rls. 1,731,658 $
57 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 147,826 63,893,746,394 Rls. 1,811,413 $
58 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 8,768 63,235,663,933 Rls. 1,817,683 $
59 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,705 63,078,242,253 Rls. 1,840,900 $
60 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 11,060 62,790,891,120 Rls. 1,686,445 $
61 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 13,803 61,789,253,978 Rls. 1,905,748 $
62 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 18,023 61,758,149,425 Rls. 1,718,242 $
63 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,481 61,290,531,277 Rls. 1,885,929 $
64 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 185 58,642,744,373 Rls. 1,681,544 $
65 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 7,298 58,489,428,503 Rls. 1,723,307 $
66 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,290 58,006,360,915 Rls. 1,789,315 $
67 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 29,528 57,313,402,000 Rls. 1,743,769 $
68 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,051 56,858,674,943 Rls. 1,747,986 $
69 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 138 56,506,245,934 Rls. 1,510,256 $
70 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 4,219 54,506,115,500 Rls. 1,680,082 $
71 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 175 51,905,080,263 Rls. 1,550,680 $
72 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 148,323 51,372,764,963 Rls. 1,579,813 $
73 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 10,196 50,939,241,351 Rls. 1,447,303 $
74 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,998 50,496,766,596 Rls. 1,553,116 $
75 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 326 50,393,287,241 Rls. 1,538,304 $
76 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 12,556 49,983,945,160 Rls. 1,390,917 $
77 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 7,065 49,135,205,716 Rls. 1,514,251 $
78 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 3,296 48,713,162,477 Rls. 1,309,773 $
79 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 10,210 48,074,465,520 Rls. 1,467,078 $
80 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 123,068 46,189,652,477 Rls. 1,424,523 $
81 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 4,649 45,598,285,031 Rls. 1,405,571 $
82 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 17,686 44,787,566,170 Rls. 1,380,286 $
83 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,260 44,772,879,252 Rls. 1,381,036 $
84 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 16,568 43,529,401,017 Rls. 1,289,332 $
85 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 136 43,421,733,916 Rls. 1,339,425 $
86 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,380 42,711,399,215 Rls. 1,316,731 $
87 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 2,638 42,621,842,468 Rls. 1,281,177 $
88 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 114 41,758,003,783 Rls. 1,287,079 $
89 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 5,629 40,926,369,591 Rls. 1,216,331 $
90 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 8,005 40,857,175,488 Rls. 1,215,481 $
91 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 15,178 40,257,854,913 Rls. 1,096,659 $
92 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 6,592 40,124,964,600 Rls. 1,236,600 $
93 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 1,718 39,355,459,494 Rls. 1,056,306 $
94 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,391 39,020,467,068 Rls. 1,181,903 $
95 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 21,042 38,646,361,064 Rls. 1,058,475 $
96 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,489 38,455,321,870 Rls. 1,036,124 $
97 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 38,971 38,445,356,642 Rls. 1,184,791 $
98 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29372990 ک ک ک ساير 1 37,907,804,560 Rls. 1,060,062 $
99 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 14,479 37,752,078,221 Rls. 1,139,946 $
100 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 9,000 37,413,058,500 Rls. 1,105,032 $
مجموع کل
9,839,919,335,027 ريال
مجموع کل
285,097,934 دلار