آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 9,506 70,783,757,902 Rls. 1,903,041 $
2 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 5,460 58,587,000,000 Rls. 1,662,608 $
3 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 2,448 19,540,142,301 Rls. 528,798 $
4 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,820 19,449,612,000 Rls. 551,919 $
5 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 141 10,515,404,645 Rls. 295,191 $
6 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 2,000 9,937,245,190 Rls. 305,855 $
7 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 910 9,702,437,500 Rls. 275,340 $
8 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 137 8,935,755,954 Rls. 258,763 $
9 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90221410 دستگاه ماموگرا ف 622 8,672,818,752 Rls. 267,370 $
10 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 98870445 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% وبيشتربه استثناي لاستيك 1,264 7,465,095,000 Rls. 203,292 $
11 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 257 7,100,653,490 Rls. 204,225 $
12 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 714 6,828,929,500 Rls. 210,604 $
13 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 1,105 5,880,265,776 Rls. 157,163 $
14 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 214 5,523,051,600 Rls. 156,678 $
15 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 700 5,494,902,220 Rls. 148,125 $
16 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 362 5,012,272,775 Rls. 151,192 $
17 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 229 4,993,499,819 Rls. 153,693 $
18 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 819 4,300,645,915 Rls. 116,554 $
19 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 98870445 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% وبيشتربه استثناي لاستيك 600 3,526,957,500 Rls. 97,865 $
20 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 85 3,330,419,610 Rls. 94,751 $
21 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 80 3,313,124,310 Rls. 97,611 $
22 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 711 3,249,956,000 Rls. 100,191 $
23 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 217 3,249,692,167 Rls. 100,142 $
24 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 48 3,145,018,068 Rls. 96,800 $
25 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 144 3,024,339,768 Rls. 93,298 $
26 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 259 2,930,522,115 Rls. 80,755 $
27 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 60 2,768,994,675 Rls. 74,929 $
28 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 290 2,588,757,734 Rls. 71,832 $
29 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 39 2,486,730,499 Rls. 76,647 $
30 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 25 2,277,484,544 Rls. 69,735 $
31 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 16 2,257,587,882 Rls. 62,211 $
32 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 50 2,071,286,927 Rls. 63,546 $
33 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,006 2,062,607,497 Rls. 57,233 $
34 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 55 1,974,271,110 Rls. 60,863 $
35 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 73 1,968,199,734 Rls. 55,039 $
36 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84212190 ک ک ک ساير 1,015 1,937,559,771 Rls. 55,124 $
37 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 68 1,916,498,570 Rls. 54,286 $
38 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 126 1,823,393,016 Rls. 48,372 $
39 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 5 1,797,795,755 Rls. 48,958 $
40 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 191 1,672,295,454 Rls. 51,468 $
41 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,061 1,573,118,170 Rls. 48,497 $
42 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 290 1,522,687,009 Rls. 42,231 $
43 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 51 1,407,829,874 Rls. 43,325 $
44 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 865 1,378,550,591 Rls. 37,541 $
45 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 8 1,287,391,140 Rls. 39,618 $
46 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 1,000 1,199,864,980 Rls. 35,009 $
47 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 28 1,164,176,160 Rls. 31,505 $
48 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 38249990 ک ک ک ساير 300 1,136,516,400 Rls. 33,314 $
49 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 59 1,035,731,498 Rls. 31,825 $
50 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 114 953,342,033 Rls. 25,291 $
51 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 238 920,678,640 Rls. 24,607 $
52 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 69 878,173,609 Rls. 23,297 $
53 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 91 867,988,125 Rls. 26,670 $
54 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85176210 دستگاههاي سويچينگ ( switching ) تلفني يا تلگرافي 84 820,968,419 Rls. 25,102 $
55 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 140 761,920,000 Rls. 23,297 $
56 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 79 747,277,891 Rls. 21,467 $
57 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 38 740,586,240 Rls. 22,645 $
58 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 44 706,900,000 Rls. 21,785 $
59 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 30 686,328,300 Rls. 18,344 $
60 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 165 682,224,500 Rls. 20,998 $
61 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 19 678,800,725 Rls. 20,919 $
62 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 15 677,766,000 Rls. 18,340 $
63 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 411 660,340,545 Rls. 17,869 $
64 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 29 623,268,000 Rls. 19,220 $
65 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,689 613,031,150 Rls. 16,771 $
66 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 125 609,085,820 Rls. 18,557 $
67 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 18 596,799,543 Rls. 18,387 $
68 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 307 535,431,616 Rls. 16,153 $
69 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 157 534,450,867 Rls. 15,526 $
70 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 12 533,358,000 Rls. 14,987 $
71 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 570 526,753,392 Rls. 16,106 $
72 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 300 499,665,978 Rls. 15,224 $
73 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 5 499,198,960 Rls. 14,707 $
74 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 5 491,957,526 Rls. 13,277 $
75 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 40 484,340,986 Rls. 13,855 $
76 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 210 482,303,573 Rls. 14,768 $
77 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 16 462,500,640 Rls. 12,482 $
78 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85153120 ماشين جوشکاري ا لکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 260 433,840,948 Rls. 12,913 $
79 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 90 414,173,435 Rls. 11,141 $
80 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84439920 ک ک ک اجزا و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگر به استثناي قطعات كارتريج 181 395,622,376 Rls. 11,256 $
81 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 183 382,257,342 Rls. 10,690 $
82 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 118 381,052,170 Rls. 10,500 $
83 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 20 372,138,585 Rls. 11,435 $
84 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 11 364,666,050 Rls. 11,237 $
85 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 11 358,902,416 Rls. 10,974 $
86 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 7 353,737,360 Rls. 9,677 $
87 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1 353,481,000 Rls. 10,861 $
88 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 48 348,896,824 Rls. 9,501 $
89 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 156 348,514,634 Rls. 9,344 $
90 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 9 342,567,000 Rls. 10,042 $
91 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90221310 دستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 145 322,176,560 Rls. 9,933 $
92 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90221310 دستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 145 314,404,080 Rls. 9,695 $
93 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 9 308,388,500 Rls. 9,505 $
94 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 190 304,524,138 Rls. 9,388 $
95 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 12 302,848,866 Rls. 9,227 $
96 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 8 291,057,691 Rls. 8,532 $
97 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 100 286,768,750 Rls. 7,739 $
98 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 90 284,391,066 Rls. 8,298 $
99 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3 281,403,590 Rls. 8,675 $
100 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90261010 فلومتر 75 280,364,282 Rls. 8,542 $
مجموع کل
361,904,467,608 ريال
مجموع کل
10,264,688 دلار