آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 جلفا اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 94,565 27,602,600,373 Rls. 740,699 $
2 5 1396 جلفا اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 83,010 19,629,159,928 Rls. 598,868 $
3 9 1396 جلفا اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 43,661 11,901,309,726 Rls. 337,680 $
4 7 1396 جلفا اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 48,635 11,585,307,800 Rls. 346,658 $
5 4 1396 جلفا اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 50,126 11,060,967,555 Rls. 340,778 $
6 11 1396 جلفا اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 35,398 9,507,544,992 Rls. 258,913 $
7 3 1396 جلفا اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 31,877 7,290,739,512 Rls. 224,718 $
8 2 1396 جلفا اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 27,394 6,147,966,140 Rls. 189,547 $
9 5 1396 جلفا اتريش 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 59,087 5,600,982,852 Rls. 171,393 $
10 3 1396 جلفا اتريش 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 5,940 5,510,120,800 Rls. 169,835 $
11 10 1396 جلفا اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 19,614 4,995,368,280 Rls. 140,363 $
12 8 1396 جلفا اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 16,550 4,067,194,530 Rls. 118,157 $
13 1 1396 جلفا اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 16,180 3,380,501,754 Rls. 104,246 $
14 2 1396 جلفا اتريش 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 15,209 3,294,013,422 Rls. 101,548 $
15 8 1396 جلفا اتريش 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 12,302 2,631,962,412 Rls. 77,150 $
16 11 1396 جلفا اتريش 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 5,717 2,302,387,145 Rls. 62,986 $
17 3 1396 جلفا اتريش 39269060 پريفرم (PET) 26,346 1,937,068,712 Rls. 59,705 $
18 9 1396 جلفا اتريش 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 9,927 1,654,162,776 Rls. 46,480 $
19 7 1396 جلفا اتريش 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 11,050 1,532,201,832 Rls. 45,696 $
20 1 1396 جلفا اتريش 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 15,689 1,358,793,492 Rls. 41,902 $
21 2 1396 جلفا اتريش 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 10,882 1,187,121,274 Rls. 36,600 $
22 3 1396 جلفا اتريش 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 9,894 1,011,438,928 Rls. 31,175 $
23 5 1396 جلفا اتريش 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,119 739,501,395 Rls. 22,643 $
24 4 1396 جلفا اتريش 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,931 443,403,435 Rls. 13,661 $
25 2 1396 جلفا اتريش 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,404 402,589,047 Rls. 12,411 $
26 5 1396 جلفا اتريش 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,855 348,556,511 Rls. 10,620 $
27 5 1396 جلفا اتريش 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,017 318,704,893 Rls. 9,759 $
28 6 1396 جلفا اتريش 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 864 162,086,675 Rls. 4,925 $
29 5 1396 جلفا اتريش 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,183 147,252,621 Rls. 4,486 $
30 4 1396 جلفا اتريش 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 328 99,228,380 Rls. 3,057 $
31 5 1396 جلفا اتريش 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 229 98,466,000 Rls. 3,000 $
32 5 1396 جلفا اتريش 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 604 69,385,708 Rls. 2,114 $
33 6 1396 جلفا اتريش 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 265 50,682,940 Rls. 1,540 $
مجموع کل
148,068,771,840 ريال
مجموع کل
4,333,313 دلار
[1]