آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (تجاري مهراباد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 تجاري مهراباد چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 65,992 55,902,750,484 Rls. 1,722,960 $
2 2 1396 تجاري مهراباد چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 46,799 43,054,308,551 Rls. 1,327,380 $
3 3 1396 تجاري مهراباد چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 14,374 15,675,640,469 Rls. 483,160 $
4 3 1396 تجاري مهراباد چين 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 22,512 14,085,426,600 Rls. 434,146 $
5 3 1396 تجاري مهراباد چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 20,946 11,824,218,349 Rls. 364,426 $
6 3 1396 تجاري مهراباد چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 52,881 11,279,157,011 Rls. 347,571 $
7 3 1396 تجاري مهراباد چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 118,980 10,142,580,825 Rls. 312,975 $
8 2 1396 تجاري مهراباد چين 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 30,879 9,392,657,040 Rls. 289,584 $
9 3 1396 تجاري مهراباد چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 39,605 8,333,017,017 Rls. 256,789 $
10 3 1396 تجاري مهراباد چين 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 15,042 6,775,357,049 Rls. 208,784 $
11 2 1396 تجاري مهراباد چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 10,458 6,734,382,200 Rls. 207,620 $
12 2 1396 تجاري مهراباد چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 14,423 5,716,146,429 Rls. 176,220 $
13 3 1396 تجاري مهراباد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 36,661 4,769,173,545 Rls. 146,970 $
14 2 1396 تجاري مهراباد چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 18,090 3,930,672,172 Rls. 121,199 $
15 3 1396 تجاري مهراباد چين 85198100 ماشين ها ضبط يابازتوليد صوت بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا . 11,879 3,788,430,850 Rls. 116,767 $
16 3 1396 تجاري مهراباد چين 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 39,997 3,748,724,573 Rls. 115,536 $
17 2 1396 تجاري مهراباد چين 85198100 ماشين ها ضبط يابازتوليد صوت بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا . 13,640 3,637,558,228 Rls. 112,135 $
18 2 1396 تجاري مهراباد چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 18,488 3,601,130,086 Rls. 110,983 $
19 3 1396 تجاري مهراباد چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 21,302 3,412,292,671 Rls. 105,153 $
20 3 1396 تجاري مهراباد چين 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 53,998 3,375,483,485 Rls. 104,033 $
21 2 1396 تجاري مهراباد چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 14,818 3,013,712,856 Rls. 92,904 $
22 3 1396 تجاري مهراباد چين 85437020 ---لامپ LED 30,326 2,974,689,416 Rls. 91,728 $
23 2 1396 تجاري مهراباد چين 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 35,011 2,766,985,729 Rls. 85,293 $
24 3 1396 تجاري مهراباد چين 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 2,974 2,745,270,000 Rls. 84,600 $
25 2 1396 تجاري مهراباد چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 3,956 2,683,213,049 Rls. 82,704 $
26 3 1396 تجاري مهراباد چين 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 53,105 2,425,103,348 Rls. 74,747 $
27 3 1396 تجاري مهراباد چين 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 11,392 2,408,719,606 Rls. 74,226 $
28 3 1396 تجاري مهراباد چين 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 6,431 2,142,228,000 Rls. 66,000 $
29 3 1396 تجاري مهراباد چين 84716020 موشوا ره (mouse) 6,615 2,046,546,456 Rls. 63,074 $
30 3 1396 تجاري مهراباد چين 84716010 صفحه کليد(keyboard) 10,947 2,012,597,640 Rls. 62,031 $
31 3 1396 تجاري مهراباد چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 21,296 1,957,533,332 Rls. 60,325 $
32 3 1396 تجاري مهراباد چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 5,880 1,869,120,000 Rls. 57,600 $
33 2 1396 تجاري مهراباد چين 84716010 صفحه کليد(keyboard) 11,136 1,834,214,824 Rls. 56,543 $
34 3 1396 تجاري مهراباد چين 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 22,809 1,785,301,630 Rls. 55,090 $
35 2 1396 تجاري مهراباد چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 1,285 1,618,921,200 Rls. 49,964 $
36 2 1396 تجاري مهراباد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 16,726 1,564,468,289 Rls. 48,225 $
37 3 1396 تجاري مهراباد چين 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 7,792 1,544,335,992 Rls. 47,592 $
38 3 1396 تجاري مهراباد چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 5,632 1,493,267,555 Rls. 46,019 $
39 3 1396 تجاري مهراباد چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 7,502 1,472,217,460 Rls. 45,360 $
40 3 1396 تجاري مهراباد چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 10,851 1,467,094,260 Rls. 45,204 $
41 3 1396 تجاري مهراباد چين 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 61,748 1,462,222,279 Rls. 45,059 $
42 3 1396 تجاري مهراباد چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 10,062 1,455,495,591 Rls. 44,913 $
43 2 1396 تجاري مهراباد چين 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 4,267 1,451,097,945 Rls. 44,728 $
44 2 1396 تجاري مهراباد چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 5,967 1,374,116,040 Rls. 42,360 $
45 2 1396 تجاري مهراباد چين 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 20,301 1,367,435,640 Rls. 42,157 $
46 2 1396 تجاري مهراباد چين 84716020 موشوا ره (mouse) 4,005 1,304,302,550 Rls. 40,211 $
47 2 1396 تجاري مهراباد چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 9,923 1,287,132,176 Rls. 39,692 $
48 3 1396 تجاري مهراباد چين 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 13,494 1,225,170,732 Rls. 37,752 $
49 2 1396 تجاري مهراباد چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 8,005 1,209,078,150 Rls. 37,277 $
50 2 1396 تجاري مهراباد چين 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 8,722 1,180,647,219 Rls. 36,398 $
51 3 1396 تجاري مهراباد چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,578 1,173,361,972 Rls. 36,163 $
52 2 1396 تجاري مهراباد چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 1,370 1,129,081,200 Rls. 34,846 $
53 3 1396 تجاري مهراباد چين 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 5,890 1,097,941,363 Rls. 33,834 $
54 2 1396 تجاري مهراباد چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,010 1,084,382,148 Rls. 33,432 $
55 3 1396 تجاري مهراباد چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 13,400 1,049,887,452 Rls. 32,366 $
56 3 1396 تجاري مهراباد چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 15,506 982,455,257 Rls. 30,282 $
57 3 1396 تجاري مهراباد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,300 945,515,928 Rls. 29,142 $
58 3 1396 تجاري مهراباد چين 85075000 ا نباره هايبرقي نيكل – فلز هيدرات 5,362 935,460,802 Rls. 28,827 $
59 2 1396 تجاري مهراباد چين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 5,010 870,306,570 Rls. 26,830 $
60 2 1396 تجاري مهراباد چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 5,100 852,225,792 Rls. 27,860 $
61 3 1396 تجاري مهراباد چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 7,338 843,836,245 Rls. 26,005 $
62 2 1396 تجاري مهراباد چين 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 10,368 840,818,880 Rls. 25,920 $
63 3 1396 تجاري مهراباد چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 23,711 838,591,262 Rls. 25,844 $
64 2 1396 تجاري مهراباد چين 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 7,830 826,805,232 Rls. 25,488 $
65 3 1396 تجاري مهراباد چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 990 797,596,158 Rls. 24,584 $
66 3 1396 تجاري مهراباد چين 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,320 780,504,543 Rls. 24,047 $
67 2 1396 تجاري مهراباد چين 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 2,195 778,440,000 Rls. 24,000 $
68 3 1396 تجاري مهراباد چين 85366100 سرپيچ لامپ 7,200 757,902,509 Rls. 23,387 $
69 3 1396 تجاري مهراباد چين 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 2,571 751,167,960 Rls. 23,148 $
70 2 1396 تجاري مهراباد چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,356 688,101,602 Rls. 21,210 $
71 2 1396 تجاري مهراباد چين 87011000 ک تراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان پياده (Pedestrain controlled): 16,500 653,950,080 Rls. 20,160 $
72 2 1396 تجاري مهراباد چين 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 7,146 649,065,463 Rls. 20,009 $
73 2 1396 تجاري مهراباد چين 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 11,221 645,119,259 Rls. 19,887 $
74 3 1396 تجاري مهراباد چين 96092000 مغزي مدا د,سياه يارنگي. 3,215 634,565,602 Rls. 19,552 $
75 3 1396 تجاري مهراباد چين 73062110 لوله جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا زآهن ياا زفولاد باقطر خارجي كمتراز 2/203 ميليمتر 11,875 634,555,650 Rls. 19,558 $
76 2 1396 تجاري مهراباد چين 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 4,944 554,488,512 Rls. 17,088 $
77 3 1396 تجاري مهراباد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 3,396 539,855,262 Rls. 16,644 $
78 2 1396 تجاري مهراباد چين 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 10,455 526,983,537 Rls. 16,251 $
79 3 1396 تجاري مهراباد چين 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 6,197 474,158,722 Rls. 14,612 $
80 2 1396 تجاري مهراباد چين 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 4,342 460,252,650 Rls. 14,190 $
81 3 1396 تجاري مهراباد چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 6,067 446,933,850 Rls. 13,773 $
82 2 1396 تجاري مهراباد چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 839 435,837,462 Rls. 13,440 $
83 2 1396 تجاري مهراباد چين 85184000 تقويت کننده برقي فرکانس قابل شنوا ئي 3,758 418,411,800 Rls. 12,897 $
84 3 1396 تجاري مهراباد چين 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,900 409,199,950 Rls. 12,613 $
85 3 1396 تجاري مهراباد چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 476 408,794,400 Rls. 12,600 $
86 2 1396 تجاري مهراباد چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 5,000 405,487,500 Rls. 12,500 $
87 2 1396 تجاري مهراباد چين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,100 399,914,793 Rls. 12,330 $
88 3 1396 تجاري مهراباد چين 90172000 آلات رسامي ,خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 5,793 383,004,400 Rls. 11,800 $
89 2 1396 تجاري مهراباد چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 11,230 364,278,046 Rls. 11,230 $
90 3 1396 تجاري مهراباد چين 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 4,771 362,651,016 Rls. 11,176 $
91 2 1396 تجاري مهراباد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,925 362,245,040 Rls. 11,170 $
92 2 1396 تجاري مهراباد چين 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 5,411 361,382,879 Rls. 11,140 $
93 3 1396 تجاري مهراباد چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,610 349,947,993 Rls. 10,784 $
94 2 1396 تجاري مهراباد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,228 342,866,830 Rls. 10,570 $
95 3 1396 تجاري مهراباد چين 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 2,850 341,310,880 Rls. 10,520 $
96 2 1396 تجاري مهراباد چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,310 327,297,270 Rls. 10,092 $
97 3 1396 تجاري مهراباد چين 82054010 ---پيچ گوشتي با تستر ولتاژ (فازمتر) 2,000 324,070,000 Rls. 10,000 $
98 2 1396 تجاري مهراباد چين 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 3,600 322,443,660 Rls. 9,940 $
99 2 1396 تجاري مهراباد چين 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 1,350 306,548,550 Rls. 9,450 $
100 3 1396 تجاري مهراباد چين 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 76 294,458,976 Rls. 9,072 $
مجموع کل
315,485,809,505 ريال
مجموع کل
9,726,430 دلار