آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (تجاري مهراباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 تجاري مهراباد هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 544,573 81,757,137,100 Rls. 2,520,070 $
2 2 1396 تجاري مهراباد هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 422,168 64,239,028,713 Rls. 1,980,620 $
3 3 1396 تجاري مهراباد هند 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 49,245 8,753,206,690 Rls. 269,918 $
مجموع کل
154,749,372,503 ريال
مجموع کل
4,770,608 دلار
[1]