آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (تجاري مهراباد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,341,094 352,968,230,000 Rls. 10,879,123 $
2 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 432,151 64,051,343,980 Rls. 1,974,397 $
3 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 392,327 59,944,842,460 Rls. 1,847,790 $
4 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 32,516 25,341,511,484 Rls. 781,233 $
5 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 10,338 18,731,486,392 Rls. 578,508 $
6 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 86,652 16,739,715,828 Rls. 516,053 $
7 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 22,026 16,678,686,718 Rls. 514,052 $
8 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 163,543 16,478,871,279 Rls. 508,015 $
9 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 27101930 روغن ترانسفور ماتور 240,058 15,726,881,969 Rls. 484,739 $
10 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 16,926 12,243,781,074 Rls. 377,452 $
11 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 176,601 11,889,752,680 Rls. 366,470 $
12 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 75,240 11,730,194,454 Rls. 361,549 $
13 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 54,858 6,613,766,215 Rls. 203,895 $
14 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 12,910 6,409,815,750 Rls. 197,535 $
15 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 12,968 6,305,720,850 Rls. 194,399 $
16 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 230 6,265,961,600 Rls. 193,102 $
17 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 38,318 6,258,822,074 Rls. 192,893 $
18 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 4,120 5,141,675,416 Rls. 158,508 $
19 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 3,628 4,352,924,079 Rls. 134,147 $
20 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 33,534 3,581,043,543 Rls. 110,376 $
21 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 90,774 3,448,255,083 Rls. 106,283 $
22 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 6,419 2,838,560,000 Rls. 87,515 $
23 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 10,100 2,758,619,054 Rls. 85,051 $
24 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,588 2,609,063,300 Rls. 80,383 $
25 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 39,941 2,461,768,542 Rls. 75,897 $
26 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 99,838 2,366,960,050 Rls. 73,009 $
27 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 400 1,964,456,494 Rls. 60,579 $
28 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 13,140 1,699,873,896 Rls. 52,404 $
29 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,659 1,540,789,938 Rls. 47,501 $
30 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,362 677,297,702 Rls. 20,876 $
31 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 2,218 660,560,202 Rls. 20,370 $
32 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 8,186 640,572,201 Rls. 19,740 $
33 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 73181410 پيچ خودکارا زجنس ا ستنلس استيل ،حديدشده 1,000 603,414,708 Rls. 18,599 $
34 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,394 491,968,900 Rls. 15,168 $
35 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,760 427,147,280 Rls. 13,160 $
36 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 459 332,758,470 Rls. 10,259 $
37 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 68051020 تسمهکهاي سنباده با محيط چهار متر و كمتر فقط روي تكيه گاه از پارچه نسجي تار وپود باف 73 225,802,874 Rls. 6,961 $
38 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 805 203,148,922 Rls. 6,261 $
39 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 120 173,792,420 Rls. 5,361 $
40 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 720 144,674,154 Rls. 4,459 $
41 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 18 89,422,850 Rls. 2,756 $
42 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 200 81,608,600 Rls. 2,516 $
43 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 84603990 سايرماشينهاي تيزکردن فلز ، فاقد کنترل شماره اي بجز ماشين سنگ سنباده 32 81,116,775 Rls. 2,500 $
44 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 79 57,030,480 Rls. 1,757 $
45 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 252 52,581,960 Rls. 1,620 $
46 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 162 36,028,380 Rls. 1,110 $
47 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 66 22,948,860 Rls. 707 $
48 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 243 11,980,596 Rls. 369 $
49 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 24 8,345,040 Rls. 257 $
50 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 13 6,606,490 Rls. 204 $
51 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 62159000 کراوات, پاپيون ودستمال گردن کرا وا تي از ساير مواد نسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 12 4,520,230 Rls. 139 $
52 2 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 18 3,129,390 Rls. 96 $
53 3 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4 1,489,740 Rls. 46 $
مجموع کل
694,181,321,426 ريال
مجموع کل
21,398,149 دلار
[1]