آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 4,012,235 133,791,000,000 Rls. 3,712,398 $
2 8 1396 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 3,000,000 92,367,342,000 Rls. 2,721,329 $
3 9 1396 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 972,329 29,937,148,067 Rls. 882,009 $
4 12 1396 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 838,340 9,641,193,660 Rls. 257,683 $
مجموع کل
265,736,683,727 ريال
مجموع کل
7,573,419 دلار
[1]