آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 بندر امام خميني عمان 29022000 بنزن 5,693,181 165,384,000,000 Rls. 4,729,976 $
مجموع کل
165,384,000,000 ريال
مجموع کل
4,729,976 دلار
[1]