آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 بازرگان چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 130,580 20,220,993,230 Rls. 623,125 $
2 3 1396 بازرگان چين 85437020 ---لامپ LED 52,361 14,441,771,650 Rls. 445,168 $
3 1 1396 بازرگان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 118,811 12,495,895,152 Rls. 386,105 $
4 1 1396 بازرگان چين 76061220 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت0.35 ميليمتر وعرض حداکثر 1800 ميليمتر 118,300 9,590,581,000 Rls. 295,750 $
5 10 1396 بازرگان چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 68,175 7,088,871,300 Rls. 196,700 $
6 6 1396 بازرگان چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 40,722 5,962,961,905 Rls. 183,753 $
7 3 1396 بازرگان چين 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 43,631 5,958,753,342 Rls. 183,622 $
8 8 1396 بازرگان چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 40,425 5,751,794,620 Rls. 177,246 $
9 4 1396 بازرگان چين 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 48,472 5,740,115,767 Rls. 176,924 $
10 12 1396 بازرگان چين 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 37,166 4,881,333,300 Rls. 131,239 $
11 9 1396 بازرگان چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 67,660 4,755,314,158 Rls. 135,084 $
12 9 1396 بازرگان چين 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 54,510 4,348,827,440 Rls. 123,406 $
13 6 1396 بازرگان چين 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 38,255 3,615,273,350 Rls. 109,850 $
14 1 1396 بازرگان چين 85437020 ---لامپ LED 10,385 3,513,508,944 Rls. 108,348 $
15 2 1396 بازرگان چين 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 59,688 3,402,511,552 Rls. 104,896 $
16 4 1396 بازرگان چين 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 26,085 3,338,119,140 Rls. 102,412 $
17 8 1396 بازرگان چين 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 22,001 3,284,150,315 Rls. 95,408 $
18 4 1396 بازرگان چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 27,482 3,272,267,449 Rls. 100,859 $
19 5 1396 بازرگان چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 34,868 3,213,887,645 Rls. 98,269 $
20 11 1396 بازرگان چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 21,271 3,011,702,337 Rls. 82,390 $
21 8 1396 بازرگان چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 27,940 3,009,453,335 Rls. 85,839 $
22 12 1396 بازرگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 51,120 2,964,351,468 Rls. 80,222 $
23 2 1396 بازرگان چين 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 21,607 2,928,457,210 Rls. 90,276 $
24 1 1396 بازرگان چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 32,800 2,891,210,400 Rls. 89,334 $
25 9 1396 بازرگان چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 26,769 2,869,804,400 Rls. 81,316 $
26 4 1396 بازرگان چين 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 20,805 2,862,895,657 Rls. 88,116 $
27 10 1396 بازرگان چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 24,500 2,702,071,415 Rls. 75,042 $
28 12 1396 بازرگان چين 84821000 بلبرينگ. 12,052 2,691,677,299 Rls. 72,165 $
29 11 1396 بازرگان چين 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 33,585 2,678,221,980 Rls. 72,450 $
30 10 1396 بازرگان چين 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 29,331 2,667,607,953 Rls. 74,027 $
31 11 1396 بازرگان چين 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 28,504 2,616,738,460 Rls. 71,260 $
32 11 1396 بازرگان چين 84244100 ک ک پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل 18,777 2,601,340,676 Rls. 71,684 $
33 10 1396 بازرگان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 20,880 2,542,911,840 Rls. 70,560 $
34 12 1396 بازرگان چين 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 14,626 2,416,226,838 Rls. 65,022 $
35 10 1396 بازرگان چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 29,919 2,372,169,870 Rls. 65,822 $
36 8 1396 بازرگان چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 18,385 2,255,766,975 Rls. 64,515 $
37 11 1396 بازرگان چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 26,828 2,190,513,416 Rls. 60,363 $
38 7 1396 بازرگان چين 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 10,610 2,181,804,140 Rls. 63,976 $
39 3 1396 بازرگان چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 13,640 2,029,981,848 Rls. 62,568 $
40 5 1396 بازرگان چين 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 14,650 1,972,011,300 Rls. 60,050 $
41 12 1396 بازرگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 20,300 1,886,398,380 Rls. 50,744 $
42 7 1396 بازرگان چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 27,860 1,854,974,520 Rls. 55,720 $
43 8 1396 بازرگان چين 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 7,880 1,847,463,710 Rls. 54,154 $
44 8 1396 بازرگان چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 26,250 1,845,322,500 Rls. 52,500 $
45 8 1396 بازرگان چين 85181000 ميکروفون و پايه آن 330 1,835,764,699 Rls. 53,563 $
46 8 1396 بازرگان چين 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 9,410 1,809,020,880 Rls. 52,832 $
47 11 1396 بازرگان چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 40,200 1,788,541,800 Rls. 48,400 $
48 11 1396 بازرگان چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 24,085 1,786,393,980 Rls. 48,870 $
49 8 1396 بازرگان چين 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,661 1,782,508,750 Rls. 52,250 $
50 9 1396 بازرگان چين 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 18,310 1,769,986,135 Rls. 50,357 $
51 3 1396 بازرگان چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 17,725 1,767,667,932 Rls. 54,478 $
52 8 1396 بازرگان چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 18,630 1,764,796,141 Rls. 50,209 $
53 4 1396 بازرگان چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 26,870 1,748,968,300 Rls. 53,740 $
54 10 1396 بازرگان چين 76061220 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت0.35 ميليمتر وعرض حداکثر 1800 ميليمتر 18,440 1,672,922,900 Rls. 46,100 $
55 10 1396 بازرگان چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 37,655 1,633,336,800 Rls. 45,300 $
56 1 1396 بازرگان چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 18,200 1,592,835,552 Rls. 49,104 $
57 6 1396 بازرگان چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 17,505 1,474,791,300 Rls. 44,300 $
58 4 1396 بازرگان چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 13,649 1,469,568,994 Rls. 45,215 $
59 12 1396 بازرگان چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 10,821 1,427,582,100 Rls. 38,158 $
60 7 1396 بازرگان چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 13,355 1,409,549,150 Rls. 41,900 $
61 2 1396 بازرگان چين 83059000 ا شياءدفترکارا زقبيل گيره نامه, گوشه گيرنامه كاغذ گير ولوازم همانند ،همچينين ا جزا ء وقطعات آنهاا زفلزمعمولي. 14,202 1,381,627,368 Rls. 42,606 $
62 7 1396 بازرگان چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 11,505 1,363,349,058 Rls. 40,377 $
63 9 1396 بازرگان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 8,865 1,355,520,260 Rls. 38,460 $
64 1 1396 بازرگان چين 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 11,046 1,352,664,600 Rls. 41,700 $
65 11 1396 بازرگان چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 16,527 1,335,153,527 Rls. 36,359 $
66 4 1396 بازرگان چين 44092100 چوب ازبامبو كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطورپيوسته كارشده باشد . 41,916 1,329,882,005 Rls. 40,909 $
67 7 1396 بازرگان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 14,850 1,328,186,505 Rls. 39,495 $
68 11 1396 بازرگان چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 12,125 1,323,398,820 Rls. 35,835 $
69 5 1396 بازرگان چين 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 10,649 1,319,772,620 Rls. 40,210 $
70 3 1396 بازرگان چين 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 7,650 1,314,844,180 Rls. 40,510 $
71 8 1396 بازرگان چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 12,800 1,312,566,000 Rls. 38,400 $
72 8 1396 بازرگان چين 84159070 ک ک ک فن کويل 7,310 1,291,116,290 Rls. 37,846 $
73 5 1396 بازرگان چين 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 11,197 1,286,691,616 Rls. 39,320 $
74 5 1396 بازرگان چين 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 9,650 1,284,981,300 Rls. 39,150 $
75 11 1396 بازرگان چين 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 10,260 1,278,289,910 Rls. 34,815 $
76 3 1396 بازرگان چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 12,962 1,261,634,484 Rls. 38,886 $
77 7 1396 بازرگان چين 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 42,040 1,250,101,440 Rls. 37,836 $
78 12 1396 بازرگان چين 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 22,120 1,231,236,000 Rls. 33,120 $
79 12 1396 بازرگان چين 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 10,945 1,225,294,220 Rls. 34,890 $
80 2 1396 بازرگان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 12,715 1,202,999,925 Rls. 37,085 $
81 9 1396 بازرگان چين 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 41,902 1,121,658,513 Rls. 31,517 $
82 5 1396 بازرگان چين 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 11,750 1,112,133,525 Rls. 34,005 $
83 6 1396 بازرگان چين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 15,807 1,083,996,089 Rls. 32,681 $
84 8 1396 بازرگان چين 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 3,811 1,077,597,500 Rls. 31,500 $
85 6 1396 بازرگان چين 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 11,067 1,076,189,700 Rls. 32,700 $
86 2 1396 بازرگان چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 10,300 1,063,638,400 Rls. 32,800 $
87 9 1396 بازرگان چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 10,300 1,061,781,200 Rls. 30,130 $
88 5 1396 بازرگان چين 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 15,850 1,053,111,855 Rls. 32,309 $
89 10 1396 بازرگان چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 16,512 1,042,964,992 Rls. 28,932 $
90 11 1396 بازرگان چين 56075090 ريسمانها.طنابها.کابلهاا زسايرا لياف سينتتيک كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 13,390 1,039,053,288 Rls. 28,119 $
91 6 1396 بازرگان چين 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 5,821 1,036,696,500 Rls. 31,500 $
92 2 1396 بازرگان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,886 1,030,588,364 Rls. 31,772 $
93 9 1396 بازرگان چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 11,548 1,017,696,370 Rls. 28,870 $
94 7 1396 بازرگان چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 7,350 985,782,000 Rls. 29,400 $
95 3 1396 بازرگان چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 5,460 960,844,500 Rls. 29,610 $
96 10 1396 بازرگان چين 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 10,592 954,312,720 Rls. 26,480 $
97 9 1396 بازرگان چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 5,000 948,265,440 Rls. 26,860 $
98 10 1396 بازرگان چين 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 9,200 946,673,100 Rls. 26,087 $
99 7 1396 بازرگان چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 8,935 945,811,068 Rls. 27,980 $
100 1 1396 بازرگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 14,270 944,011,508 Rls. 29,111 $
مجموع کل
260,034,361,359 ريال
مجموع کل
7,683,227 دلار