آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 بازرگان امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 132,300 130,131,000,000 Rls. 3,938,580 $
2 11 1396 بازرگان امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 2,467,515 36,026,520,000 Rls. 979,077 $
3 12 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 11,978 21,665,125,330 Rls. 584,691 $
4 12 1396 بازرگان امارات متحده عربي 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 222,570 21,138,739,020 Rls. 566,737 $
5 12 1396 بازرگان امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 14,700 16,069,844,020 Rls. 437,620 $
6 12 1396 بازرگان امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 957,100 14,288,040,000 Rls. 386,633 $
7 10 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 2,694 9,303,938,784 Rls. 261,427 $
8 11 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 4,253 8,390,836,398 Rls. 227,074 $
9 7 1396 بازرگان امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 70,320 8,344,650,494 Rls. 249,690 $
10 10 1396 بازرگان امارات متحده عربي 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 47,983 6,927,112,446 Rls. 193,114 $
11 12 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 9,920 5,550,182,210 Rls. 149,072 $
12 9 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 6,455 4,494,374,560 Rls. 127,866 $
13 6 1396 بازرگان امارات متحده عربي 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 30,427 4,431,580,503 Rls. 133,240 $
14 9 1396 بازرگان امارات متحده عربي 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 22,400 3,488,485,936 Rls. 98,998 $
15 9 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 7,046 2,353,609,440 Rls. 66,667 $
16 11 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 5,532 2,173,430,700 Rls. 58,813 $
17 11 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 7,965 1,972,141,380 Rls. 53,800 $
18 6 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 3,774 1,868,067,712 Rls. 56,761 $
19 6 1396 بازرگان امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 16,521 1,802,801,488 Rls. 54,352 $
20 11 1396 بازرگان امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 20,341 1,780,816,202 Rls. 48,676 $
21 12 1396 بازرگان امارات متحده عربي 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 2,123 1,767,770,615 Rls. 47,837 $
22 2 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 8,647 1,498,937,090 Rls. 46,214 $
23 12 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 313 1,276,374,670 Rls. 34,446 $
24 5 1396 بازرگان امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 18,106 1,262,270,350 Rls. 38,650 $
25 11 1396 بازرگان امارات متحده عربي 27101920 گريس 16,395 1,211,656,080 Rls. 32,790 $
26 9 1396 بازرگان امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 11,041 1,197,983,800 Rls. 33,995 $
27 3 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 5,760 1,186,406,900 Rls. 36,568 $
28 5 1396 بازرگان امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 9,835 1,148,174,435 Rls. 35,107 $
29 7 1396 بازرگان امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 3,998 940,363,110 Rls. 27,705 $
30 9 1396 بازرگان امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 4,450 868,313,600 Rls. 24,640 $
31 6 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 136 623,614,733 Rls. 18,660 $
32 9 1396 بازرگان امارات متحده عربي 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 5,591 613,810,320 Rls. 17,418 $
33 10 1396 بازرگان امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 3,240 556,261,965 Rls. 15,435 $
34 2 1396 بازرگان امارات متحده عربي 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 203 493,817,742 Rls. 15,224 $
35 2 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 1,830 408,043,000 Rls. 12,580 $
36 7 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,405 400,515,600 Rls. 11,800 $
37 7 1396 بازرگان امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 3,225 383,408,832 Rls. 11,296 $
38 10 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,150 360,390,000 Rls. 10,000 $
39 2 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 1,742 312,951,240 Rls. 9,649 $
40 8 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,635 312,207,540 Rls. 9,070 $
41 12 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 77 308,008,194 Rls. 8,335 $
42 1 1396 بازرگان امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 3,120 299,143,236 Rls. 9,222 $
43 1 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,770 297,845,716 Rls. 9,182 $
44 4 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,424 254,908,712 Rls. 7,832 $
45 9 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,290 250,204,000 Rls. 7,100 $
46 12 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 85 214,335,114 Rls. 5,800 $
47 4 1396 بازرگان امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,920 197,222,700 Rls. 6,060 $
48 2 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 680 195,151,000 Rls. 6,017 $
49 9 1396 بازرگان امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,495 184,869,040 Rls. 5,246 $
50 4 1396 بازرگان امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,345 184,041,975 Rls. 5,655 $
51 10 1396 بازرگان امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,210 170,536,548 Rls. 4,732 $
52 11 1396 بازرگان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 160 162,958,320 Rls. 4,410 $
53 12 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 570 158,681,040 Rls. 4,254 $
54 12 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 180 143,023,920 Rls. 3,847 $
55 6 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 746 133,568,736 Rls. 4,058 $
56 1 1396 بازرگان امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 770 115,641,470 Rls. 3,565 $
57 2 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 610 104,671,900 Rls. 3,227 $
58 11 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 350 91,590,000 Rls. 2,478 $
59 3 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 400 82,940,300 Rls. 2,556 $
60 2 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84513090 ک ک ک سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 430 76,286,300 Rls. 2,352 $
61 8 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 420 72,010,824 Rls. 2,092 $
62 2 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 650 69,189,900 Rls. 2,133 $
63 7 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 772 67,462,360 Rls. 2,012 $
64 11 1396 بازرگان امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 2,394 65,870,203 Rls. 1,866 $
65 8 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 338 61,959,600 Rls. 1,800 $
66 6 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 380 56,837,760 Rls. 1,727 $
67 11 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 250 54,184,177 Rls. 1,475 $
68 11 1396 بازرگان امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 315 44,342,400 Rls. 1,200 $
69 3 1396 بازرگان امارات متحده عربي 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 330 43,273,200 Rls. 1,334 $
70 9 1396 بازرگان امارات متحده عربي 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 170 26,500,480 Rls. 752 $
71 2 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 15 20,793,058 Rls. 641 $
72 2 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 11 18,776,340 Rls. 579 $
73 7 1396 بازرگان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 17 16,971,000 Rls. 500 $
74 6 1396 بازرگان امارات متحده عربي 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 153 14,859,712 Rls. 448 $
75 8 1396 بازرگان امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 45 6,195,960 Rls. 180 $
76 2 1396 بازرگان امارات متحده عربي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4 5,491,732 Rls. 169 $
مجموع کل
323,294,915,172 ريال
مجموع کل
9,286,808 دلار
[1]