آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اهواز آلمان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 8,725 44,071,462,491 Rls. 1,248,342 $
2 11 1396 اهواز آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 10,385 26,054,751,959 Rls. 738,011 $
3 4 1396 اهواز آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 10,783 18,623,650,000 Rls. 571,914 $
4 10 1396 اهواز آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 904 6,123,693,627 Rls. 173,456 $
5 7 1396 اهواز آلمان 85044030 منبع تغذيه را يانه 895 4,281,591,357 Rls. 130,096 $
6 11 1396 اهواز آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,208 3,882,301,830 Rls. 105,724 $
7 9 1396 اهواز آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,000 959,716,100 Rls. 27,184 $
8 5 1396 اهواز آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 264 814,411,350 Rls. 25,023 $
9 9 1396 اهواز آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 348 569,878,582 Rls. 16,142 $
مجموع کل
105,381,457,296 ريال
مجموع کل
3,035,892 دلار
[1]