آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 اميرآباد فنلاند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 518,212 422,103,000,000 Rls. 11,974,214 $
2 6 1396 اميرآباد فنلاند 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 220,150 5,994,886,200 Rls. 179,380 $
3 9 1396 اميرآباد فنلاند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 57,880 2,296,536,660 Rls. 65,148 $
4 9 1396 اميرآباد فنلاند 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 16,000 452,161,920 Rls. 12,831 $
مجموع کل
430,846,584,780 ريال
مجموع کل
12,231,573 دلار
[1]