آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 اميرآباد ايالات متحده آمريكا 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 3,816,280 59,848,319,330 Rls. 1,844,471 $
2 12 1396 اميرآباد ايالات متحده آمريكا 10059010 ---ذرت دامي 2,520,000 22,849,873,200 Rls. 618,316 $
3 4 1396 اميرآباد ايالات متحده آمريكا 10039000 جو باستثناي بذر 2,950,000 16,552,155,000 Rls. 507,813 $
4 3 1396 اميرآباد ايالات متحده آمريكا 10059010 ---ذرت دامي 1,351,658 9,831,703,477 Rls. 303,120 $
مجموع کل
109,082,051,007 ريال
مجموع کل
3,273,720 دلار
[1]