آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اصفهان دانمارك 84199040 --- اجزاء و قطعات داخل? برج­ها? تقط?ر، راکتورها? ش?م?ا?? و مخازن جداساز? 13,900 46,692,382,541 Rls. 1,286,681 $
2 6 1396 اصفهان دانمارك 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 25,343 30,286,100,209 Rls. 927,343 $
3 2 1396 اصفهان دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 20,000 2,795,981,600 Rls. 86,203 $
4 3 1396 اصفهان دانمارك 07011000 بذر سيب زميني 1,100 262,127,409 Rls. 8,079 $
5 8 1396 اصفهان دانمارك 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 190 126,328,826 Rls. 3,686 $
مجموع کل
80,162,920,585 ريال
مجموع کل
2,311,992 دلار
[1]