آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 اروميه چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 86,370 13,264,009,920 Rls. 409,080 $
2 6 1396 اروميه چين 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 114,037 10,907,875,000 Rls. 327,652 $
3 3 1396 اروميه چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 60,909 9,348,563,286 Rls. 288,145 $
4 10 1396 اروميه چين 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 33,618 9,073,323,326 Rls. 251,645 $
5 10 1396 اروميه چين 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 7,260 3,861,642,500 Rls. 107,152 $
6 11 1396 اروميه چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 45,376 3,067,813,424 Rls. 83,022 $
7 10 1396 اروميه چين 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 10,000 2,656,780,000 Rls. 74,295 $
8 10 1396 اروميه چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 7,800 2,558,374,500 Rls. 70,500 $
9 12 1396 اروميه چين 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 18,000 2,472,031,193 Rls. 66,497 $
10 6 1396 اروميه چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 21,436 2,429,758,831 Rls. 75,011 $
11 3 1396 اروميه چين 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 45,876 2,381,799,802 Rls. 73,413 $
12 10 1396 اروميه چين 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 18,000 2,324,750,480 Rls. 64,062 $
13 3 1396 اروميه چين 85437020 ---لامپ LED 7,520 2,258,520,000 Rls. 69,600 $
14 12 1396 اروميه چين 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 34,942 2,140,138,000 Rls. 57,200 $
15 10 1396 اروميه چين 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 30,785 1,982,145,000 Rls. 55,000 $
16 1 1396 اروميه چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 22,000 1,830,018,400 Rls. 56,416 $
17 6 1396 اروميه چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 23,100 1,412,966,231 Rls. 42,599 $
18 7 1396 اروميه چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 5,955 1,330,485,000 Rls. 39,000 $
19 11 1396 اروميه چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 8,700 1,157,482,641 Rls. 31,521 $
20 10 1396 اروميه چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 7,608 1,144,320,000 Rls. 32,000 $
21 7 1396 اروميه چين 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 18,000 1,049,667,300 Rls. 31,530 $
22 11 1396 اروميه چين 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 6,600 958,623,738 Rls. 26,106 $
23 7 1396 اروميه چين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 6,125 869,040,900 Rls. 25,604 $
24 11 1396 اروميه چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 7,931 842,118,147 Rls. 22,727 $
25 1 1396 اروميه چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 10,784 793,803,700 Rls. 24,485 $
26 6 1396 اروميه چين 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 11,290 732,402,000 Rls. 22,000 $
27 11 1396 اروميه چين 84244100 ک ک پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل 6,590 711,633,272 Rls. 19,468 $
28 8 1396 اروميه چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 9,991 614,859,525 Rls. 17,585 $
29 10 1396 اروميه چين 90189080 --- دستگاه سنجش فشار خون از نوع غير ديجيتالي، با يا بدون گوشي 1,524 585,543,652 Rls. 16,248 $
30 1 1396 اروميه چين 82084000 کارد و تيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کشاورزي, باغباني وگلکاري. 8,700 564,421,200 Rls. 17,400 $
31 1 1396 اروميه چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 9,822 541,649,724 Rls. 16,698 $
32 12 1396 اروميه چين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 2,788 539,392,500 Rls. 14,461 $
33 5 1396 اروميه چين 29209090 --- ساير استرهاي ساير اسيدهاي غيرآلي فلزي بجز گرانول نيترو گليسرين 10,000 483,353,200 Rls. 14,800 $
34 3 1396 اروميه چين 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 3,260 440,210,210 Rls. 13,566 $
35 7 1396 اروميه چين 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 1,600 340,884,000 Rls. 10,200 $
36 3 1396 اروميه چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 2,450 295,295,000 Rls. 9,100 $
37 7 1396 اروميه چين 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,300 294,096,000 Rls. 8,800 $
38 2 1396 اروميه چين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 2,102 289,162,363 Rls. 8,911 $
39 12 1396 اروميه چين 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 718 285,236,649 Rls. 7,648 $
40 12 1396 اروميه چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,620 265,864,500 Rls. 7,128 $
41 7 1396 اروميه چين 84821000 بلبرينگ. 5,700 217,945,000 Rls. 6,500 $
42 10 1396 اروميه چين 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 1,450 187,977,020 Rls. 5,180 $
43 7 1396 اروميه چين 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,428 163,296,000 Rls. 4,811 $
44 6 1396 اروميه چين 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 350 140,072,687 Rls. 4,223 $
45 5 1396 اروميه چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 216 132,203,487 Rls. 4,017 $
46 2 1396 اروميه چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 583 110,289,200 Rls. 3,400 $
47 2 1396 اروميه چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 51 92,451,150 Rls. 2,850 $
48 2 1396 اروميه چين 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 846 87,431,944 Rls. 2,694 $
49 5 1396 اروميه چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 99 78,228,000 Rls. 2,400 $
50 7 1396 اروميه چين 85102010 ماشين موزني حيوا ن ( پشم چيني )،توام شده باموتوربرقي 125 66,840,000 Rls. 2,000 $
51 5 1396 اروميه چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 16 48,892,500 Rls. 1,500 $
52 2 1396 اروميه چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 19 43,595,328 Rls. 1,344 $
53 5 1396 اروميه چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 247 41,069,700 Rls. 1,260 $
54 6 1396 اروميه چين 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 85 39,949,200 Rls. 1,200 $
55 6 1396 اروميه چين 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 507 39,949,200 Rls. 1,200 $
56 4 1396 اروميه چين 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 23 26,890,875 Rls. 825 $
57 10 1396 اروميه چين 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 150 26,668,860 Rls. 740 $
58 2 1396 اروميه چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 107 17,517,060 Rls. 540 $
59 7 1396 اروميه چين 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 300 17,057,500 Rls. 500 $
60 7 1396 اروميه چين 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 240 16,375,200 Rls. 480 $
61 12 1396 اروميه چين 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 240 16,211,250 Rls. 435 $
62 3 1396 اروميه چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 122 14,570,050 Rls. 449 $
مجموع کل
90,725,536,325 ريال
مجموع کل
2,656,823 دلار
[1]