آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 اردبيل آلمان 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 247,010 30,718,633,408 Rls. 947,638 $
2 10 1396 اردبيل آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 99,430 8,420,925,560 Rls. 235,485 $
3 8 1396 اردبيل آلمان 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 37,230 4,835,852,508 Rls. 142,474 $
4 3 1396 اردبيل آلمان 27101940 روغن پايه معدني 6,276 4,700,747,765 Rls. 144,887 $
5 6 1396 اردبيل آلمان 22029990 --- ساير 107,790 4,405,927,680 Rls. 132,833 $
6 7 1396 اردبيل آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 48,594 4,016,369,479 Rls. 118,050 $
7 10 1396 اردبيل آلمان 38249990 ک ک ک ساير 19,250 3,212,473,425 Rls. 89,834 $
8 3 1396 اردبيل آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 22,714 2,544,579,398 Rls. 78,415 $
9 8 1396 اردبيل آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 21,480 2,424,407,961 Rls. 70,432 $
10 9 1396 اردبيل آلمان 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 20,000 2,423,124,000 Rls. 68,739 $
11 5 1396 اردبيل آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 8,050 2,394,546,000 Rls. 73,806 $
12 11 1396 اردبيل آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 476 2,147,178,600 Rls. 58,740 $
13 3 1396 اردبيل آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 980 2,104,298,000 Rls. 64,859 $
14 7 1396 اردبيل آلمان 87112011 ---- مخصوص استفاده در پ?ست و انواع كارتينگ 1,400 1,820,688,886 Rls. 53,935 $
15 11 1396 اردبيل آلمان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 20,760 1,606,365,000 Rls. 43,420 $
16 12 1396 اردبيل آلمان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 14,000 1,521,767,520 Rls. 40,673 $
17 10 1396 اردبيل آلمان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 17,210 1,185,688,000 Rls. 33,157 $
18 1 1396 اردبيل آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 691 1,107,339,480 Rls. 34,148 $
19 11 1396 اردبيل آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 23,185 933,573,470 Rls. 25,423 $
20 12 1396 اردبيل آلمان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,260 854,716,800 Rls. 22,844 $
21 2 1396 اردبيل آلمان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,500 777,590,000 Rls. 23,963 $
22 4 1396 اردبيل آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 22,630 695,998,096 Rls. 21,419 $
23 6 1396 اردبيل آلمان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 11,033 642,890,320 Rls. 19,311 $
24 2 1396 اردبيل آلمان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 8,102 416,139,328 Rls. 12,829 $
25 5 1396 اردبيل آلمان 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 390 383,161,952 Rls. 11,674 $
26 8 1396 اردبيل آلمان 87141090 ک ک ک ساير 1,068 327,226,263 Rls. 9,310 $
27 6 1396 اردبيل آلمان 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 8,533 113,907,964 Rls. 3,422 $
28 2 1396 اردبيل آلمان 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 6,306 73,794,841 Rls. 2,275 $
29 6 1396 اردبيل آلمان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,197 47,488,128 Rls. 1,426 $
30 6 1396 اردبيل آلمان 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 565 44,821,450 Rls. 1,346 $
31 2 1396 اردبيل آلمان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 886 43,134,816 Rls. 1,330 $
32 12 1396 اردبيل آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 3 36,669,694 Rls. 990 $
33 6 1396 اردبيل آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 80 34,452,254 Rls. 1,043 $
34 6 1396 اردبيل آلمان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 109 17,492,265 Rls. 525 $
35 5 1396 اردبيل آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 13 16,500,888 Rls. 504 $
36 2 1396 اردبيل آلمان 96061000 دگمه قابلمه, دگمه فشاري ودگمه سردست فشاري وا جزا ءوقطعات آنها. 24 16,154,607 Rls. 498 $
37 4 1396 اردبيل آلمان 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 11 12,906,950 Rls. 397 $
38 2 1396 اردبيل آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 84 5,848,482 Rls. 180 $
39 2 1396 اردبيل آلمان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 23 3,143,298 Rls. 97 $
40 2 1396 اردبيل آلمان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 30 2,809,497 Rls. 87 $
41 2 1396 اردبيل آلمان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 3 1,039,653 Rls. 32 $
مجموع کل
87,092,373,686 ريال
مجموع کل
2,592,450 دلار
[1]