آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 اراك ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,500,000 81,350,539,200 Rls. 2,507,029 $
2 4 1396 اراك ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 751,532 48,417,569,896 Rls. 1,491,346 $
3 8 1396 اراك ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 99,740 23,041,262,783 Rls. 669,666 $
4 2 1396 اراك ترکيه 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 211,626 18,348,975,720 Rls. 565,652 $
5 10 1396 اراك ترکيه 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 25,000 18,014,100,000 Rls. 503,750 $
6 6 1396 اراك ترکيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 53,400 17,056,193,450 Rls. 518,251 $
7 1 1396 اراك ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 247,149 12,871,859,000 Rls. 397,918 $
8 6 1396 اراك ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,671 10,889,551,613 Rls. 331,776 $
9 2 1396 اراك ترکيه 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 139,928 10,571,507,568 Rls. 325,889 $
10 5 1396 اراك ترکيه 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 36,532 9,686,400,320 Rls. 295,687 $
11 10 1396 اراك ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 22,012 9,281,498,476 Rls. 257,540 $
12 4 1396 اراك ترکيه 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 31,995 5,401,237,500 Rls. 166,243 $
13 9 1396 اراك ترکيه 84289090 --- سا?ر 7,280 5,324,962,500 Rls. 151,114 $
14 5 1396 اراك ترکيه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 3,500 5,065,620,000 Rls. 155,889 $
15 11 1396 اراك ترکيه 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 12,006 4,901,934,720 Rls. 150,094 $
16 6 1396 اراك ترکيه 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 9,779 4,243,494,196 Rls. 129,280 $
17 8 1396 اراك ترکيه 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 36,200 4,044,214,000 Rls. 118,000 $
18 3 1396 اراك ترکيه 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 10,500 4,019,227,500 Rls. 123,882 $
19 6 1396 اراك ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 32,152 3,693,396,955 Rls. 110,943 $
20 6 1396 اراك ترکيه 81041100 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص حداقل 99.8درصد . 40,000 3,449,576,000 Rls. 104,000 $
21 9 1396 اراك ترکيه 81101000 آنتيموا ن بصورت کارنشده ،پودر 11,033 3,441,979,905 Rls. 97,642 $
22 3 1396 اراك ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,769 3,168,926,575 Rls. 97,659 $
23 1 1396 اراك ترکيه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 2,080 3,155,400,000 Rls. 97,335 $
24 12 1396 اراك ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,907 2,702,997,360 Rls. 76,703 $
25 10 1396 اراك ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 17,986 2,319,990,999 Rls. 65,838 $
26 9 1396 اراك ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,274 2,301,443,472 Rls. 67,150 $
27 8 1396 اراك ترکيه 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 10,000 2,233,944,000 Rls. 64,899 $
28 12 1396 اراك ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 96,500 2,214,443,400 Rls. 62,725 $
29 10 1396 اراك ترکيه 84289090 --- سا?ر 15,940 2,079,648,000 Rls. 57,308 $
30 4 1396 اراك ترکيه 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 21,800 2,067,693,390 Rls. 63,641 $
31 9 1396 اراك ترکيه 72224000 پروفيل ا رفولادزنگ نزن. 13,350 1,937,342,880 Rls. 55,118 $
32 8 1396 اراك ترکيه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 3,245 1,913,726,654 Rls. 54,745 $
33 1 1396 اراك ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 24,448 1,844,436,992 Rls. 56,878 $
34 5 1396 اراك ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 23,491 1,830,447,314 Rls. 56,330 $
35 2 1396 اراك ترکيه 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 16,800 1,702,560,000 Rls. 52,485 $
36 9 1396 اراك ترکيه 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 10,750 1,629,774,720 Rls. 45,794 $
37 7 1396 اراك ترکيه 39234000 قرقره , دوک , ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز موا د پلاستيکي 4,608 1,485,784,404 Rls. 43,774 $
38 1 1396 اراك ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 41,961 1,436,998,042 Rls. 44,300 $
39 4 1396 اراك ترکيه 28261900 فلوئورورهابغيراز الومينيوم 10,400 1,397,453,915 Rls. 43,012 $
40 8 1396 اراك ترکيه 72179010 ک ک ک مفتول­هاي فنري از جنس فولاد پر کربن، سرد کشيده شده با مقطع گرد به صورت کلاف ، روکش شده ( cladding) با فلز آلومينيوم 24,070 1,329,677,266 Rls. 37,830 $
41 4 1396 اراك ترکيه 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 6,000 1,198,380,960 Rls. 36,879 $
42 9 1396 اراك ترکيه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 1,896 1,150,045,344 Rls. 32,314 $
43 2 1396 اراك ترکيه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 2,545 1,146,941,380 Rls. 35,361 $
44 7 1396 اراك ترکيه 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 5,000 1,071,230,500 Rls. 32,054 $
45 5 1396 اراك ترکيه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 1,850 1,037,591,000 Rls. 31,673 $
46 8 1396 اراك ترکيه 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 24,222 941,520,861 Rls. 26,928 $
47 3 1396 اراك ترکيه 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 537 900,932,098 Rls. 27,763 $
48 7 1396 اراك ترکيه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 6,230 874,760,141 Rls. 25,913 $
49 12 1396 اراك ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 48 873,297,600 Rls. 23,341 $
50 8 1396 اراك ترکيه 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 653 868,879,988 Rls. 26,605 $
51 2 1396 اراك ترکيه 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 6,000 801,624,600 Rls. 24,704 $
52 6 1396 اراك ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,082 797,093,164 Rls. 23,943 $
53 1 1396 اراك ترکيه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 1,635 717,378,574 Rls. 22,122 $
54 5 1396 اراك ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 654 694,795,206 Rls. 21,169 $
55 9 1396 اراك ترکيه 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 3,060 683,947,638 Rls. 19,402 $
56 4 1396 اراك ترکيه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 1,223 663,339,301 Rls. 20,351 $
57 10 1396 اراك ترکيه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 1,030 638,486,185 Rls. 17,717 $
58 7 1396 اراك ترکيه 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 1,325 588,159,829 Rls. 17,423 $
59 4 1396 اراك ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 226 547,203,397 Rls. 16,788 $
60 12 1396 اراك ترکيه 98843320 قطعات منفصله براي توليد کمباين، به استثناي لاستيک، باساخت داخل 31% وبيشتر 983 540,696,635 Rls. 14,451 $
61 9 1396 اراك ترکيه 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 280 529,410,816 Rls. 15,018 $
62 12 1396 اراك ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,364 520,701,801 Rls. 13,960 $
63 1 1396 اراك ترکيه 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 2,520 485,128,224 Rls. 14,956 $
64 7 1396 اراك ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 6,542 479,512,530 Rls. 14,301 $
65 11 1396 اراك ترکيه 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 35 479,340,480 Rls. 14,677 $
66 9 1396 اراك ترکيه 72029930 فروسيليکوکلسيم (سيکليوکلسيم ) 5,000 465,062,731 Rls. 13,301 $
67 3 1396 اراك ترکيه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 1,000 459,520,143 Rls. 14,160 $
68 11 1396 اراك ترکيه 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 360 452,208,000 Rls. 13,846 $
69 2 1396 اراك ترکيه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 1,700 447,073,200 Rls. 13,784 $
70 10 1396 اراك ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 60 443,755,380 Rls. 12,313 $
71 6 1396 اراك ترکيه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 730 408,951,475 Rls. 12,426 $
72 7 1396 اراك ترکيه 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 2,138 370,188,180 Rls. 10,906 $
73 3 1396 اراك ترکيه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 496 365,516,200 Rls. 11,266 $
74 9 1396 اراك ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 200 363,945,705 Rls. 10,324 $
75 12 1396 اراك ترکيه 72179010 ک ک ک مفتول­هاي فنري از جنس فولاد پر کربن، سرد کشيده شده با مقطع گرد به صورت کلاف ، روکش شده ( cladding) با فلز آلومينيوم 5,085 358,924,724 Rls. 9,712 $
76 2 1396 اراك ترکيه 28261900 فلوئورورهابغيراز الومينيوم 5,500 340,195,625 Rls. 10,484 $
77 12 1396 اراك ترکيه 38249990 ک ک ک ساير 150 313,486,250 Rls. 8,405 $
78 12 1396 اراك ترکيه 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 48 293,205,024 Rls. 7,837 $
79 12 1396 اراك ترکيه 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 198 274,289,400 Rls. 7,783 $
80 4 1396 اراك ترکيه 38249930 --- مواد آبکار? 5,000 239,700,500 Rls. 7,378 $
81 4 1396 اراك ترکيه 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 105 234,126,398 Rls. 7,183 $
82 2 1396 اراك ترکيه 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 941 211,288,214 Rls. 6,514 $
83 1 1396 اراك ترکيه 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 40 180,055,200 Rls. 5,552 $
84 12 1396 اراك ترکيه 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 160 173,272,000 Rls. 4,631 $
85 11 1396 اراك ترکيه 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 35 169,578,000 Rls. 5,192 $
86 1 1396 اراك ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 40 168,940,254 Rls. 5,210 $
87 9 1396 اراك ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 101 162,308,332 Rls. 4,606 $
88 5 1396 اراك ترکيه 44032200 - - از کاج (گونه پ?نوس) ، سا?ر 3,360 160,164,160 Rls. 4,880 $
89 11 1396 اراك ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 180 156,080,400 Rls. 4,224 $
90 7 1396 اراك ترکيه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 48 147,992,760 Rls. 4,384 $
91 1 1396 اراك ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 180 116,881,800 Rls. 3,603 $
92 3 1396 اراك ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 189 106,176,639 Rls. 3,271 $
93 5 1396 اراك ترکيه 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,020 101,610,050 Rls. 3,087 $
94 8 1396 اراك ترکيه 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 2,000 96,659,750 Rls. 2,750 $
95 9 1396 اراك ترکيه 72179010 ک ک ک مفتول­هاي فنري از جنس فولاد پر کربن، سرد کشيده شده با مقطع گرد به صورت کلاف ، روکش شده ( cladding) با فلز آلومينيوم 1,695 95,449,802 Rls. 2,709 $
96 12 1396 اراك ترکيه 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 700 91,196,000 Rls. 2,445 $
97 7 1396 اراك ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 650 78,588,900 Rls. 2,304 $
98 4 1396 اراك ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 29 69,280,401 Rls. 2,125 $
99 1 1396 اراك ترکيه 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 380 64,400,600 Rls. 1,986 $
100 1 1396 اراك ترکيه 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 40 56,301,876 Rls. 1,736 $
مجموع کل
369,334,563,010 ريال
مجموع کل
11,127,245 دلار