آمار کل " واردات از" کشور (������������) گمرک (������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 980,796 10,188,848,575,410 Rls. 323,985,861 $
2 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 665,613 8,060,092,637,955 Rls. 266,028,047 $
3 4 1395 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 164,019,600 4,249,792,478,902 Rls. 138,964,619 $
4 5 1395 بندر امام خميني برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 217,621,270 3,028,293,726,781 Rls. 97,776,514 $
5 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 410,155 2,662,535,817,965 Rls. 85,192,968 $
6 5 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 12,245,629 2,619,383,306,528 Rls. 85,512,116 $
7 5 1395 بندر امام خميني برزيل 17011300 ککاز نيشکر 158,474,155 2,444,588,342,135 Rls. 79,046,695 $
8 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 368,349 2,318,664,794,775 Rls. 76,586,781 $
9 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 418,559 2,259,670,328,402 Rls. 74,136,166 $
10 6 1395 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 353,155,400 2,240,023,317,108 Rls. 71,915,350 $
11 2 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 9,448,706 2,204,010,607,859 Rls. 73,005,118 $
12 9 1395 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 256,312,912 2,049,116,135,448 Rls. 64,287,524 $
13 12 1395 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 72,571,000 1,984,985,216,370 Rls. 61,267,126 $
14 6 1395 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 124,618,410 1,962,247,581,928 Rls. 62,866,954 $
15 7 1395 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 256,170,063 1,948,855,414,167 Rls. 62,096,380 $
16 8 1395 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 271,238,463 1,899,623,056,307 Rls. 60,042,905 $
17 12 1395 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 148,033,500 1,789,669,501,733 Rls. 55,260,651 $
18 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 67,213,400 1,781,546,072,178 Rls. 57,951,200 $
19 9 1395 بندر امام خميني اوكراين 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 128,522,913 1,764,349,222,591 Rls. 54,929,682 $
20 9 1395 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 284,960,806 1,760,095,517,012 Rls. 54,876,420 $
21 11 1395 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 267,451,891 1,729,883,713,260 Rls. 53,451,574 $
22 12 1395 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 233,706,793 1,669,447,369,963 Rls. 51,643,063 $
23 10 1395 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 265,290,296 1,667,504,720,446 Rls. 51,706,299 $
24 11 1395 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 140,731,709 1,662,798,132,865 Rls. 51,374,252 $
25 8 1395 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 227,235,040 1,662,434,392,520 Rls. 52,410,751 $
26 10 1395 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 85023910 مجموعه تورب?ن ژنراتور ن?روگاه? 685,086 1,649,253,970,056 Rls. 51,028,898 $
27 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,999,139 1,647,436,755,970 Rls. 50,893,610 $
28 4 1395 بندر امام خميني برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 136,349,032 1,632,371,261,570 Rls. 53,508,191 $
29 11 1395 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 214,718,180 1,591,190,743,324 Rls. 49,164,315 $
30 5 1395 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 240,443,759 1,538,557,756,688 Rls. 49,771,988 $
31 10 1395 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 180,888,987 1,454,834,231,263 Rls. 45,159,912 $
32 2 1395 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 234,602,576 1,454,490,664,573 Rls. 48,040,300 $
33 3 1395 بندر امام خميني برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 127,377,587 1,454,239,582,830 Rls. 47,708,625 $
34 11 1395 بندر امام خميني اوكراين 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 97,991,434 1,453,979,217,526 Rls. 44,908,967 $
35 8 1395 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 198,113,615 1,421,900,537,930 Rls. 44,844,847 $
36 3 1395 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 54,880,600 1,420,849,234,712 Rls. 46,768,970 $
37 9 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,653,611 1,411,748,572,279 Rls. 45,041,449 $
38 6 1395 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 180,550,000 1,390,091,482,658 Rls. 44,556,148 $
39 10 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,758,748 1,336,200,853,568 Rls. 42,033,059 $
40 9 1395 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,928,227 1,314,432,814,863 Rls. 41,001,689 $
41 11 1395 شهيدرجايي چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهنکه درجاي ديگرمذکورنباشند. 653,789 1,303,195,770,700 Rls. 40,248,189 $
42 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلاتکارکردن رويکائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 268,764 1,263,876,939,470 Rls. 41,316,670 $
43 12 1395 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 195,759,120 1,246,031,071,861 Rls. 38,471,809 $
44 4 1395 بندر امام خميني چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 3,260,768 1,230,839,166,820 Rls. 39,927,291 $
45 4 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 9,553,138 1,216,797,620,978 Rls. 39,794,431 $
46 2 1395 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 46,642,800 1,215,250,891,933 Rls. 40,143,951 $
47 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 104,919,367 1,179,484,853,194 Rls. 37,510,864 $
48 11 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 4,746,593 1,165,990,247,773 Rls. 36,517,606 $
49 8 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 74,002 1,161,079,983,026 Rls. 36,439,757 $
50 9 1395 بندر امام خميني ايالات متحده آمريكا 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 80,314,229 1,111,691,466,276 Rls. 34,700,236 $
51 10 1395 بندر امام خميني كانادا 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 74,760,754 1,090,153,659,286 Rls. 33,673,740 $
52 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 44,044,088 1,087,784,329,611 Rls. 33,922,824 $
53 7 1395 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 162,513,010 1,081,711,284,326 Rls. 34,392,215 $
54 12 1395 شهيدرجايي چين 85176110 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 169,706 1,076,365,062,726 Rls. 33,236,433 $
55 4 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 4,697,574 1,061,494,999,734 Rls. 34,799,060 $
56 12 1395 بندر امام خميني برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 70,194,502 1,057,398,751,116 Rls. 32,619,655 $
57 12 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 8,217,902 1,049,595,787,809 Rls. 32,400,256 $
58 9 1395 بندر امام خميني برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 84,054,210 1,047,862,037,693 Rls. 32,972,044 $
59 12 1395 بندر امام خميني آرژانتين 15071000 روغن خام سوياک، حتي صمغ گرفته . 35,000,000 1,045,961,200,000 Rls. 32,275,079 $
60 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,907,905 1,035,661,700,990 Rls. 31,976,028 $
61 4 1395 بندر امام خميني آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 134,256,497 1,034,450,955,209 Rls. 33,899,110 $
62 12 1395 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 747,903 1,024,377,429,185 Rls. 31,625,986 $
63 12 1395 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,722,814 1,023,496,263,954 Rls. 31,581,325 $
64 2 1395 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 88,336,000 1,016,590,897,226 Rls. 33,559,441 $
65 4 1395 بندر امام خميني هند 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 36,894,225 1,015,118,856,205 Rls. 33,634,368 $
66 9 1395 بندر امام خميني كانادا 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 72,926,008 1,008,972,783,270 Rls. 31,382,314 $
67 10 1395 شهيدرجايي برزيل 17011300 ککاز نيشکر 68,000,000 994,078,038,240 Rls. 30,757,365 $
68 1 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 117,088 993,689,567,500 Rls. 32,852,500 $
69 9 1395 چابهار برزيل 17011300 ککاز نيشکر 65,300,000 992,856,736,913 Rls. 31,269,109 $
70 6 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,678,919 992,214,148,423 Rls. 32,138,865 $
71 7 1395 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 60,900,000 987,222,860,400 Rls. 31,430,209 $
72 10 1395 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 84,126,291 973,599,512,555 Rls. 30,122,236 $
73 8 1395 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 64,979,630 971,708,644,800 Rls. 30,559,759 $
74 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 686,984 964,782,220,310 Rls. 30,378,785 $
75 12 1395 بندر امام خميني چين 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 55,110,285 963,107,431,797 Rls. 29,744,817 $
76 12 1395 غرب تهران روماني 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,454,078 960,793,260,441 Rls. 29,655,573 $
77 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,990,050 951,794,142,389 Rls. 29,982,963 $
78 12 1395 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 83,367 950,702,678,476 Rls. 29,350,122 $
79 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 563,221 938,839,371,544 Rls. 29,895,410 $
80 9 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 7,235,821 915,107,704,813 Rls. 28,571,079 $
81 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 550,196 913,561,119,641 Rls. 29,355,702 $
82 3 1395 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 125,397,597 912,283,769,631 Rls. 30,060,977 $
83 9 1395 غرب تهران روماني 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,421,439 909,621,308,446 Rls. 28,351,662 $
84 8 1395 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 61,500,000 907,762,346,640 Rls. 28,853,576 $
85 12 1395 بندر امام خميني اوكراين 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 58,044,050 902,378,349,224 Rls. 27,849,465 $
86 2 1395 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 75,875,581 902,250,187,158 Rls. 29,756,519 $
87 3 1395 شهيدرجايي چين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 41,532,873 897,519,338,923 Rls. 29,486,305 $
88 11 1395 بندر امام خميني كانادا 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 58,730,666 888,584,085,844 Rls. 27,455,093 $
89 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 75,969,728 878,827,216,068 Rls. 27,789,914 $
90 10 1395 غرب تهران روماني 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,216,950 877,833,612,387 Rls. 27,171,923 $
91 11 1395 غرب تهران روماني 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,276,116 877,790,441,275 Rls. 27,118,456 $
92 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,801,890 874,644,217,135 Rls. 27,065,627 $
93 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 4,081,172 874,264,604,466 Rls. 28,072,977 $
94 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ککاز نيشکر 56,000,000 870,235,944,996 Rls. 28,115,175 $
95 2 1395 بندر امام خميني هلند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 76,611,000 869,206,411,876 Rls. 28,668,905 $
96 5 1395 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,376,047 855,634,231,180 Rls. 27,644,446 $
97 3 1395 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 66,000,000 854,409,468,000 Rls. 28,031,807 $
98 6 1395 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 55,811,395 842,782,064,986 Rls. 26,966,437 $
99 10 1395 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 651,929 841,303,396,225 Rls. 26,049,859 $
100 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 554,123 836,883,796,057 Rls. 26,099,187 $
مجموع کل
149,769,543,899,548 ريال
مجموع کل
4,770,439,470 دلار