آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 2,118,910 252,696,455,443 Rls. 7,804,452 $
2 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,586,497 185,778,221,565 Rls. 5,745,740 $
3 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,168,678 132,140,519,128 Rls. 4,111,813 $
4 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 819,305 114,604,171,276 Rls. 3,778,505 $
5 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,016,511 107,262,879,574 Rls. 3,365,946 $
6 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 1,088,901 106,860,237,431 Rls. 3,457,331 $
7 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 877,372 98,680,258,481 Rls. 3,046,727 $
8 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 994,185 96,188,556,441 Rls. 3,120,292 $
9 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 944,215 92,141,065,300 Rls. 3,029,111 $
10 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 1,298,630 91,182,582,002 Rls. 2,814,840 $
11 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 2,188,771 88,040,065,245 Rls. 2,717,632 $
12 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 991,906 86,841,503,630 Rls. 2,838,793 $
13 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85437020 ---لامپ LED 158,064 74,670,051,621 Rls. 2,336,649 $
14 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 893,114 73,472,856,330 Rls. 2,271,388 $
15 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 737,099 72,277,295,862 Rls. 2,379,777 $
16 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 697,980 69,845,974,416 Rls. 2,231,792 $
17 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 665,847 69,032,280,628 Rls. 2,280,917 $
18 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 375,555 68,959,955,604 Rls. 2,246,552 $
19 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 600,639 66,837,600,938 Rls. 2,209,965 $
20 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 672,124 65,777,042,897 Rls. 2,117,483 $
21 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 1,838,408 62,372,376,848 Rls. 1,948,590 $
22 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 647,105 61,224,203,762 Rls. 2,003,887 $
23 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 559,720 60,188,412,664 Rls. 1,904,099 $
24 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 64,954 58,561,545,670 Rls. 1,828,201 $
25 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 395,029 56,830,896,113 Rls. 1,881,069 $
26 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 521,838 56,441,771,059 Rls. 1,864,219 $
27 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 524,605 55,990,289,972 Rls. 1,728,706 $
28 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 1,503,651 53,199,710,147 Rls. 1,691,272 $
29 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 340,973 53,091,339,738 Rls. 1,752,522 $
30 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 1,353,900 52,904,814,579 Rls. 1,634,602 $
31 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85437020 ---لامپ LED 216,054 52,422,125,858 Rls. 1,620,781 $
32 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 324,008 52,112,871,872 Rls. 1,611,156 $
33 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 1,440,963 51,616,497,330 Rls. 1,600,476 $
34 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87089329 اجزاوقطعاتکلاچ ،بجزلنتکلاچ وبجزرديف شماره 87089321 265,221 51,323,113,328 Rls. 1,584,349 $
35 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 584,000 51,088,367,212 Rls. 1,595,676 $
36 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,326,340 50,894,968,066 Rls. 1,584,412 $
37 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 432,404 50,546,491,716 Rls. 1,560,034 $
38 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 507,426 50,090,770,606 Rls. 1,608,183 $
39 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 1,420,799 48,273,862,097 Rls. 1,549,731 $
40 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 493,091 48,150,453,789 Rls. 1,547,179 $
41 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 518,060 47,815,581,434 Rls. 1,546,035 $
42 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ريکار، وا نت وتراکتورکشاورزي 431,993 46,899,122,706 Rls. 1,447,785 $
43 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,205,500 46,895,846,228 Rls. 1,447,905 $
44 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 637,252 46,720,981,280 Rls. 1,443,535 $
45 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 554,086 45,561,916,695 Rls. 1,406,719 $
46 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 458,317 43,913,673,494 Rls. 1,355,746 $
47 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 531,100 42,298,436,936 Rls. 1,317,496 $
48 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 560,858 41,050,550,665 Rls. 1,328,032 $
49 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 229,784 40,703,848,465 Rls. 1,330,411 $
50 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 452,082 40,589,585,840 Rls. 1,302,654 $
51 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 28230000 اکسيدهاي تيتان 600,000 39,570,305,940 Rls. 1,241,889 $
52 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 342,032 39,350,062,542 Rls. 1,215,816 $
53 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,035,000 39,173,830,000 Rls. 1,210,474 $
54 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85437020 ---لامپ LED 138,806 39,109,994,588 Rls. 1,246,454 $
55 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 320,136 37,825,068,748 Rls. 1,183,184 $
56 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 471,329 36,752,049,019 Rls. 1,180,373 $
57 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 553,358 36,323,826,417 Rls. 1,187,537 $
58 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 420,280 35,512,526,708 Rls. 1,174,104 $
59 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 605,792 35,260,505,055 Rls. 1,088,593 $
60 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84821000 بلبرينگ. 462,409 34,928,382,627 Rls. 1,078,437 $
61 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ريکار، وا نت وتراکتورکشاورزي 299,659 34,053,180,505 Rls. 1,121,062 $
62 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 357,439 33,731,797,629 Rls. 1,042,314 $
63 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 343,817 33,296,202,240 Rls. 1,041,714 $
64 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 278,420 32,943,506,343 Rls. 1,029,531 $
65 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 989,945 32,818,473,524 Rls. 1,062,044 $
66 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 341,493 32,702,321,072 Rls. 1,025,488 $
67 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83021090 کککسايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 526,819 32,674,370,331 Rls. 1,008,782 $
68 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87089329 اجزاوقطعاتکلاچ ،بجزلنتکلاچ وبجزرديف شماره 87089321 167,940 32,561,081,248 Rls. 1,012,171 $
69 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 132,302 32,194,109,782 Rls. 1,056,237 $
70 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 306,881 32,121,280,423 Rls. 991,990 $
71 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 625,177 31,881,287,126 Rls. 984,282 $
72 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 312,268 31,072,539,848 Rls. 1,025,955 $
73 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 176,846 30,813,244,066 Rls. 1,011,531 $
74 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 38,821 30,518,043,171 Rls. 991,494 $
75 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 335,547 29,991,581,966 Rls. 925,852 $
76 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 278,400 29,965,038,264 Rls. 970,842 $
77 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 278,400 29,945,883,410 Rls. 953,488 $
78 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85437020 ---لامپ LED 98,191 29,860,384,246 Rls. 935,941 $
79 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 470,694 29,683,375,700 Rls. 976,359 $
80 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 224,408 29,468,372,920 Rls. 948,890 $
81 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 191,240 29,366,404,480 Rls. 908,614 $
82 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 279,123 29,087,401,157 Rls. 900,922 $
83 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83021090 کککسايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 490,611 28,317,402,994 Rls. 880,156 $
84 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 644,000 28,150,534,000 Rls. 929,329 $
85 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 301,268 27,998,679,354 Rls. 870,961 $
86 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83021090 کککسايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 490,939 27,830,067,485 Rls. 884,477 $
87 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85437020 ---لامپ LED 123,701 27,595,670,659 Rls. 854,208 $
88 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 247,882 27,572,603,253 Rls. 851,129 $
89 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 827,996 27,396,298,906 Rls. 891,966 $
90 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 45,589 27,299,842,374 Rls. 853,316 $
91 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 293,703 27,220,119,507 Rls. 875,822 $
92 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 281,000 27,190,101,836 Rls. 888,043 $
93 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 675,000 26,588,726,925 Rls. 878,548 $
94 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 591,790 26,442,772,518 Rls. 864,768 $
95 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 513,269 26,412,232,351 Rls. 854,100 $
96 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 137,302 26,316,474,027 Rls. 850,400 $
97 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 28230000 اکسيدهاي تيتان 400,000 26,251,492,740 Rls. 826,767 $
98 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 191,518 25,998,660,514 Rls. 810,168 $
99 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا يکائوچوياموا دپلاستيکي. 98,399 25,898,196,405 Rls. 801,449 $
100 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 195,355 25,834,203,191 Rls. 837,620 $
مجموع کل
5,083,934,510,114 ريال
مجموع کل
161,166,755 دلار