آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 2,616,061 323,122,762,652 Rls. 9,972,551 $
2 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,576,051 173,432,455,325 Rls. 5,712,269 $
3 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,376,427 166,977,618,909 Rls. 5,210,991 $
4 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,021,228 126,598,301,125 Rls. 3,919,349 $
5 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,116,801 125,948,477,632 Rls. 4,164,547 $
6 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 820,567 97,285,258,772 Rls. 3,191,145 $
7 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 370,678 91,933,199,519 Rls. 3,068,839 $
8 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 996,250 88,724,411,872 Rls. 2,927,329 $
9 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 631,346 77,205,350,872 Rls. 2,385,532 $
10 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 662,751 74,576,139,949 Rls. 2,469,245 $
11 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 771,650 63,603,566,153 Rls. 2,141,658 $
12 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 538,763 53,947,900,267 Rls. 1,744,403 $
13 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و تراکتورکشاورزي 455,301 51,732,888,791 Rls. 1,597,416 $
14 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28230000 اکسيدهاي تيتان 660,000 47,051,521,958 Rls. 1,455,801 $
15 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و تراکتورکشاورزي 241,960 41,206,611,630 Rls. 1,272,320 $
16 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 187,724 39,619,670,929 Rls. 1,303,417 $
17 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28230000 اکسيدهاي تيتان 460,000 35,982,260,973 Rls. 1,111,617 $
18 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 27,729 34,674,412,259 Rls. 1,144,030 $
19 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28230000 اکسيدهاي تيتان 440,000 33,715,685,726 Rls. 1,054,405 $
20 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 248,750 33,529,703,850 Rls. 1,067,485 $
21 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84778000 ماشين آلاتکارکردن رويکائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 43,500 33,386,850,000 Rls. 1,050,000 $
22 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و تراکتورکشاورزي 313,591 30,748,523,263 Rls. 1,007,454 $
23 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 90,000 29,520,528,000 Rls. 912,000 $
24 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و تراکتورکشاورزي 184,829 29,005,220,099 Rls. 949,762 $
25 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87019010 تراکتورکشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 138,864 28,505,340,804 Rls. 879,681 $
26 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 358,680 28,027,574,763 Rls. 902,270 $
27 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28230000 اکسيدهاي تيتان 360,000 26,707,025,376 Rls. 850,272 $
28 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و تراکتورکشاورزي 243,780 26,457,443,151 Rls. 845,465 $
29 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 161,720 26,146,478,273 Rls. 818,953 $
30 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 138,804 25,985,551,020 Rls. 856,846 $
31 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و تراکتورکشاورزي 238,036 25,712,555,790 Rls. 810,972 $
32 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39074000 پليکربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 370,000 25,385,874,984 Rls. 834,791 $
33 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 146,236 24,926,890,202 Rls. 822,529 $
34 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار،کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 156,368 24,260,340,163 Rls. 749,024 $
35 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غيرازرديف 86071100 184,336 23,915,741,672 Rls. 750,580 $
36 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 33061000 مواد پاكکكننده دندان 214,150 23,700,880,271 Rls. 732,368 $
37 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 204,696 23,550,757,686 Rls. 734,162 $
38 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 12,660 22,818,560,035 Rls. 729,330 $
39 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و تراکتورکشاورزي 132,000 20,593,429,094 Rls. 675,504 $
40 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روانکننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 79,704 20,452,508,583 Rls. 631,527 $
41 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و تراکتورکشاورزي 194,617 20,099,028,066 Rls. 623,041 $
42 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 132,940 19,630,464,750 Rls. 624,975 $
43 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 176,703 19,085,226,435 Rls. 610,005 $
44 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 72107010 کککبا ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 وکمتر از 1100 ميلي­متر 477,698 18,940,113,429 Rls. 584,884 $
45 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پواکسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 236,440 18,496,297,450 Rls. 608,294 $
46 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 151,146 17,403,264,619 Rls. 538,467 $
47 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 600,000 17,331,294,708 Rls. 534,652 $
48 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و تراکتورکشاورزي 105,600 17,193,749,238 Rls. 533,537 $
49 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 33,495 17,193,324,280 Rls. 553,160 $
50 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و تراکتورکشاورزي 151,277 16,358,671,237 Rls. 515,361 $
51 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 88,750 16,294,038,787 Rls. 526,327 $
52 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 29171990 ساير اسيدهاي پليکربوکسيليکغيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 468,000 16,292,920,850 Rls. 538,164 $
53 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و تراکتورکشاورزي 170,409 16,170,532,785 Rls. 523,635 $
54 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 111,858 16,082,863,200 Rls. 511,200 $
55 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و تراکتورکشاورزي 124,274 16,039,245,012 Rls. 518,906 $
56 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 238,283 15,811,590,380 Rls. 511,748 $
57 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 61,608 15,607,709,594 Rls. 506,908 $
58 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 141,640 15,342,968,500 Rls. 473,446 $
59 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 30,598 15,283,224,173 Rls. 505,866 $
60 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28230000 اکسيدهاي تيتان 240,000 15,261,609,542 Rls. 503,236 $
61 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 33051000 شامپوها 127,836 15,061,368,329 Rls. 484,092 $
62 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 484,000 14,890,312,780 Rls. 459,478 $
63 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و تراکتورکشاورزي 160,845 14,839,593,838 Rls. 460,670 $
64 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 198,832 14,373,475,560 Rls. 460,844 $
65 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 123,100 14,250,359,530 Rls. 440,533 $
66 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 129,848 13,763,576,370 Rls. 455,718 $
67 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 163,216 13,694,548,658 Rls. 450,632 $
68 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39074000 پليکربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 158,100 13,638,746,932 Rls. 428,490 $
69 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 65,305 13,240,652,912 Rls. 434,404 $
70 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28230000 اکسيدهاي تيتان 185,250 13,202,327,132 Rls. 426,462 $
71 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84281010 آسانسور 131,000 13,200,491,200 Rls. 426,400 $
72 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28230000 اکسيدهاي تيتان 180,000 13,183,223,472 Rls. 425,842 $
73 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 33061000 مواد پاكکكننده دندان 124,254 12,962,666,260 Rls. 427,120 $
74 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 92,476 12,877,092,693 Rls. 426,953 $
75 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 5,306 12,774,176,317 Rls. 396,393 $
76 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و تراکتورکشاورزي 125,985 12,755,254,632 Rls. 420,972 $
77 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 25,933 12,659,550,332 Rls. 409,562 $
78 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 67,140 12,507,289,492 Rls. 386,444 $
79 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28230000 اکسيدهاي تيتان 185,250 12,452,336,496 Rls. 410,601 $
80 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 61,057 12,436,542,620 Rls. 400,262 $
81 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 189,449 12,292,248,108 Rls. 405,706 $
82 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 400,000 12,280,470,138 Rls. 392,510 $
83 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84553000 غلتکهاي ماشين هاي نورد 123,600 12,154,887,360 Rls. 392,625 $
84 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 17,920 12,151,847,760 Rls. 375,416 $
85 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پواکسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 144,200 11,979,016,459 Rls. 395,824 $
86 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روانکننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 44,220 11,913,248,676 Rls. 370,539 $
87 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 53,260 11,510,375,217 Rls. 355,489 $
88 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84553000 غلتکهاي ماشين هاي نورد 123,600 11,357,209,248 Rls. 372,822 $
89 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 212,229 11,095,179,043 Rls. 348,455 $
90 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 170,502 10,902,727,406 Rls. 356,287 $
91 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 4,420 10,601,097,256 Rls. 327,407 $
92 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزنيکمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 111,300 10,432,441,200 Rls. 350,800 $
93 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 64,469 10,377,932,210 Rls. 341,396 $
94 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 158,463 10,122,780,281 Rls. 319,673 $
95 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريبکاراييحداقل 35/1 74,800 10,048,674,605 Rls. 331,860 $
96 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و تراکتورکشاورزي 103,337 9,866,891,323 Rls. 324,439 $
97 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39074000 پليکربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 153,000 9,788,339,540 Rls. 322,980 $
98 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 66,960 9,776,064,829 Rls. 320,737 $
99 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 36,984 9,684,526,501 Rls. 320,754 $
100 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 102,595 9,622,931,277 Rls. 318,619 $
مجموع کل
3,127,316,883,419 ريال
مجموع کل
99,979,861 دلار