آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 1,247,485 644,640,395,960 Rls. 20,293,827 $
2 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 709,325 625,007,645,552 Rls. 20,035,736 $
3 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 1,559,529 601,404,045,730 Rls. 18,781,279 $
4 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 38,071 323,881,009,102 Rls. 10,103,847 $
5 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 539,159 296,796,627,217 Rls. 9,442,031 $
6 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 39,552 232,298,790,454 Rls. 7,338,806 $
7 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 46,443 200,785,872,330 Rls. 6,194,036 $
8 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 437,827 177,134,107,233 Rls. 5,476,164 $
9 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,460,795 133,821,642,764 Rls. 4,130,695 $
10 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 1,890 128,621,229,323 Rls. 4,225,542 $
11 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 36,001 127,478,565,612 Rls. 3,938,900 $
12 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,365,405 114,171,529,614 Rls. 3,559,185 $
13 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 12,293 111,835,616,812 Rls. 3,455,218 $
14 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85437020 ---لامپ LED 177,403 81,843,537,755 Rls. 2,526,662 $
15 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 25,692 80,640,499,988 Rls. 2,487,839 $
16 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 187,200 54,451,705,680 Rls. 1,681,698 $
17 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85437020 ---لامپ LED 108,912 48,806,315,930 Rls. 1,536,593 $
18 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 294,000 48,531,000,000 Rls. 1,499,364 $
19 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 16,645 47,879,201,188 Rls. 1,523,119 $
20 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 26,293 46,225,633,814 Rls. 1,426,151 $
21 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 456,655 41,159,634,357 Rls. 1,271,183 $
22 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 35,892 40,089,721,980 Rls. 1,238,790 $
23 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 28421010 ---زئوليت 57,000 39,243,636,800 Rls. 1,293,757 $
24 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 34,546 36,689,951,649 Rls. 1,133,654 $
25 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,076 36,458,400,000 Rls. 1,206,752 $
26 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا يکارکردن دردست باموتورغيربرقي 235,894 36,029,594,856 Rls. 1,148,844 $
27 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 30,369 34,779,980,390 Rls. 1,108,190 $
28 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديلکننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 58,274 32,486,639,614 Rls. 1,044,923 $
29 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاکخورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 341,888 32,406,075,036 Rls. 1,041,702 $
30 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 26,307 31,979,409,839 Rls. 1,033,095 $
31 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 363,903 31,471,440,649 Rls. 994,333 $
32 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85437020 ---لامپ LED 62,394 29,860,846,542 Rls. 922,389 $
33 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا يکارکردن دردست باموتورغيربرقي 150,912 28,816,662,495 Rls. 901,634 $
34 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 7,046 28,611,313,856 Rls. 884,600 $
35 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 29,234 28,499,400,000 Rls. 900,000 $
36 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 168,000 28,208,800,000 Rls. 886,833 $
37 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 33,357 28,070,277,393 Rls. 885,282 $
38 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديلکننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 59,957 27,862,097,808 Rls. 881,171 $
39 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 148,400 27,742,291,136 Rls. 856,134 $
40 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 161,309 27,669,515,107 Rls. 896,112 $
41 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 168,000 26,913,600,000 Rls. 832,722 $
42 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 29171990 ساير اسيدهاي پليکربوکسيليکغيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 549,000 24,793,476,840 Rls. 765,066 $
43 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 23,943 24,746,633,340 Rls. 763,620 $
44 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,656 24,657,464,939 Rls. 761,221 $
45 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 286,590 24,355,815,050 Rls. 783,550 $
46 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 193,213 23,950,002,548 Rls. 741,850 $
47 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 141,253 23,697,709,450 Rls. 760,281 $
48 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85437020 ---لامپ LED 44,286 23,593,027,645 Rls. 775,513 $
49 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 166,795 23,512,210,440 Rls. 744,882 $
50 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84304900 ماشين آلات سورا خکردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 43,000 23,029,452,000 Rls. 733,189 $
51 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 48,360 22,902,998,171 Rls. 707,341 $
52 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 277,855 22,421,423,599 Rls. 717,417 $
53 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 161,180 22,321,453,837 Rls. 736,026 $
54 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک). 322,322 21,702,243,389 Rls. 695,167 $
55 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 3,431 20,637,067,880 Rls. 653,796 $
56 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85437020 ---لامپ LED 31,145 20,433,204,452 Rls. 664,959 $
57 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85437020 ---لامپ LED 30,959 20,159,889,587 Rls. 655,288 $
58 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ريکار، وا نت وتراکتورکشاورزي 269,068 19,651,629,613 Rls. 613,525 $
59 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 290,395 19,507,159,386 Rls. 624,169 $
60 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 138,220 19,399,272,816 Rls. 623,070 $
61 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديلکننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 31,922 19,218,676,477 Rls. 612,258 $
62 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 911 19,008,070,200 Rls. 604,179 $
63 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاکخورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 200,417 18,758,648,541 Rls. 594,094 $
64 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 205,209 18,658,904,001 Rls. 576,075 $
65 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 21,024 18,546,392,924 Rls. 589,732 $
66 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک). 271,387 17,828,006,044 Rls. 581,477 $
67 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 116,534 17,494,489,930 Rls. 559,612 $
68 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 121,695 17,395,098,832 Rls. 537,474 $
69 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 15,888 17,387,822,195 Rls. 556,357 $
70 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5,600 17,247,856,400 Rls. 551,531 $
71 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 76069240 ککککويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 182,374 17,220,999,042 Rls. 558,316 $
72 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84622900 ماشين هاي خمکردن, تاکردن, را ستکردن ياتختکردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 17,285 17,011,069,267 Rls. 562,164 $
73 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازکغيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 338,443 16,779,595,206 Rls. 542,510 $
74 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 76069240 ککککويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 176,398 16,612,254,245 Rls. 548,454 $
75 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 89,428 16,605,096,415 Rls. 529,875 $
76 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 13,786 16,391,084,570 Rls. 506,416 $
77 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا يکائوچوياموا دپلاستيکي. 98,180 16,049,727,840 Rls. 496,286 $
78 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوتراکتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 8,969 15,953,089,965 Rls. 512,384 $
79 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 15,794 15,799,001,400 Rls. 491,400 $
80 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 79,080 15,595,935,912 Rls. 481,118 $
81 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85340000 مدا رهاي چاپي 24,926 15,440,173,489 Rls. 476,534 $
82 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 13,911 15,263,142,924 Rls. 471,095 $
83 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 11,343 15,118,492,136 Rls. 478,964 $
84 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 50,132 14,836,394,795 Rls. 458,338 $
85 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و تراکتورکشاورزي 103,571 14,517,850,130 Rls. 448,528 $
86 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85437020 ---لامپ LED 35,335 14,498,495,103 Rls. 478,462 $
87 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 86,539 14,451,274,597 Rls. 454,712 $
88 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 202,261 14,447,437,604 Rls. 452,106 $
89 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 89,000 14,392,560,000 Rls. 467,443 $
90 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,108 14,212,510,149 Rls. 461,983 $
91 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ريکار، وا نت وتراکتورکشاورزي 229,911 14,082,045,320 Rls. 460,348 $
92 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک). 196,477 14,051,720,238 Rls. 438,854 $
93 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85437020 ---لامپ LED 32,032 14,049,809,685 Rls. 436,432 $
94 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 84,000 13,939,897,500 Rls. 443,085 $
95 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 84,000 13,839,376,500 Rls. 442,818 $
96 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 15,500 13,806,448,400 Rls. 455,891 $
97 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 84,000 13,768,800,000 Rls. 429,778 $
98 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 3,424 13,760,826,629 Rls. 424,822 $
99 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 28,885 13,567,495,579 Rls. 419,467 $
100 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4,536 13,553,274,580 Rls. 426,402 $
مجموع کل
5,857,936,241,311 ريال
مجموع کل
184,556,497 دلار