آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 521,926 275,027,495,800 Rls. 8,490,600 $
2 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 427,826 215,341,391,170 Rls. 6,647,570 $
3 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 329,565 165,586,801,210 Rls. 5,279,770 $
4 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 118,050 122,609,542,500 Rls. 3,960,512 $
5 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميلکردنکاغذيامقوا 94,420 121,193,896,000 Rls. 3,740,321 $
6 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 238,734 117,600,313,500 Rls. 3,675,420 $
7 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84304900 ماشين آلات سورا خکردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 100,403 116,558,750,000 Rls. 3,850,000 $
8 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84304900 ماشين آلات سورا خکردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 96,625 113,581,687,620 Rls. 3,679,951 $
9 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 932,887 111,898,315,737 Rls. 3,495,888 $
10 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 145,372 104,603,386,821 Rls. 3,241,489 $
11 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 199,647 101,857,956,083 Rls. 3,157,616 $
12 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 780,175 101,818,648,047 Rls. 3,366,240 $
13 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,362,543 93,843,871,206 Rls. 2,896,211 $
14 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 183,506 93,614,357,310 Rls. 2,917,486 $
15 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 1,604,486 89,325,780,211 Rls. 2,783,191 $
16 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و تراکتورکشاورزي 448,555 82,023,529,872 Rls. 2,673,114 $
17 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 678,933 79,500,822,854 Rls. 2,582,212 $
18 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 669,978 79,215,319,378 Rls. 2,447,171 $
19 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 703,110 78,723,325,819 Rls. 2,430,030 $
20 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 1,494,523 77,808,974,193 Rls. 2,404,170 $
21 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 219,348 77,068,046,892 Rls. 2,378,409 $
22 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 578,508 68,392,866,402 Rls. 2,194,693 $
23 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 503,850 68,076,968,678 Rls. 2,249,735 $
24 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 231,822 67,806,000,765 Rls. 2,094,868 $
25 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 1,246,705 66,681,316,833 Rls. 2,058,523 $
26 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 120,359 66,107,347,790 Rls. 2,042,376 $
27 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 154,162 65,558,137,580 Rls. 2,156,560 $
28 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 1,120,385 63,880,892,901 Rls. 2,049,971 $
29 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87012000 تراکتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 191,211 59,779,911,500 Rls. 1,847,214 $
30 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 484,288 58,169,420,447 Rls. 1,858,471 $
31 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 499,700 57,787,408,239 Rls. 1,800,736 $
32 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 147,072 55,147,397,821 Rls. 1,706,190 $
33 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 446,826 54,620,874,512 Rls. 1,786,803 $
34 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 1,028,399 53,756,593,365 Rls. 1,754,699 $
35 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 181,887 53,726,429,100 Rls. 1,673,756 $
36 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 10051000 بذر ذرت 623,980 53,688,961,863 Rls. 1,773,879 $
37 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,301,084 51,799,205,579 Rls. 1,599,083 $
38 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 444,875 51,757,874,721 Rls. 1,597,147 $
39 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 102,383 51,507,984,040 Rls. 1,599,010 $
40 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 416,625 51,206,266,361 Rls. 1,636,663 $
41 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسيابکردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشککرده 193,290 51,180,862,158 Rls. 1,687,258 $
42 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 126,241 50,844,888,466 Rls. 1,597,668 $
43 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 776,354 49,871,856,822 Rls. 1,540,944 $
44 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 862,160 47,377,709,126 Rls. 1,529,600 $
45 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 3,032 47,229,777,102 Rls. 1,493,999 $
46 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 376,193 47,079,513,849 Rls. 1,557,454 $
47 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 86,088 45,075,113,973 Rls. 1,442,731 $
48 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 386,163 44,546,315,465 Rls. 1,463,902 $
49 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 363,470 42,921,124,379 Rls. 1,351,029 $
50 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 83,197 42,822,492,500 Rls. 1,349,050 $
51 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 739,943 42,729,297,635 Rls. 1,320,101 $
52 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 708,577 42,334,452,846 Rls. 1,392,191 $
53 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 818,633 41,449,129,048 Rls. 1,364,882 $
54 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84622900 ماشين هاي خمکردن, تاکردن, را ستکردن ياتختکردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 222,325 39,824,775,000 Rls. 1,315,000 $
55 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 667,154 39,824,766,393 Rls. 1,252,499 $
56 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84179000 ا جزاءوقطعاتکوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 12,120 39,520,933,200 Rls. 1,304,967 $
57 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 913,644 39,452,148,843 Rls. 1,290,808 $
58 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 2,488 39,448,424,928 Rls. 1,289,586 $
59 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 84,560 39,175,591,560 Rls. 1,295,280 $
60 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 646,438 37,890,911,309 Rls. 1,208,792 $
61 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 561,451 37,637,937,135 Rls. 1,163,785 $
62 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 195,493 37,635,405,548 Rls. 1,199,705 $
63 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و تراکتورکشاورزي 221,106 37,562,553,080 Rls. 1,237,630 $
64 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 232,731 37,250,905,026 Rls. 1,165,276 $
65 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 56,803 36,925,160,716 Rls. 1,175,586 $
66 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 744,935 36,882,640,441 Rls. 1,217,304 $
67 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 634,703 36,755,746,831 Rls. 1,162,246 $
68 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 140,000 36,729,789,800 Rls. 1,133,651 $
69 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039030 کککنوار پهلوي پوشکسه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يکلايه مياني فيلم الاستيک 210,666 36,050,386,499 Rls. 1,156,009 $
70 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 195,350 35,899,261,800 Rls. 1,153,020 $
71 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 396,000 35,210,491,500 Rls. 1,149,747 $
72 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 200,000 34,984,404,000 Rls. 1,147,134 $
73 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 208,496 34,731,465,666 Rls. 1,099,018 $
74 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 79,590 33,533,847,480 Rls. 1,108,590 $
75 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 111,189 33,521,621,255 Rls. 1,092,678 $
76 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 62034200 شلوار،شلوار سر هم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار وشلوار، شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 41,541 33,322,858,176 Rls. 1,028,418 $
77 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 469,820 33,210,143,332 Rls. 1,034,992 $
78 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 352,731 33,010,816,035 Rls. 1,019,883 $
79 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,015,080 32,699,533,860 Rls. 1,065,834 $
80 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,019,760 32,448,424,680 Rls. 1,070,748 $
81 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 640,982 32,113,791,049 Rls. 1,061,284 $
82 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 357,000 31,842,463,400 Rls. 1,052,336 $
83 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 22029090 ککککساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,743,726 31,829,600,703 Rls. 982,870 $
84 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 9,102 31,584,216,124 Rls. 1,010,221 $
85 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 295,985 31,555,455,149 Rls. 1,038,004 $
86 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85352990 سايرقطعکننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 17,730 31,307,082,540 Rls. 1,020,472 $
87 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 148,740 30,921,025,154 Rls. 994,644 $
88 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 196,775 30,765,124,943 Rls. 949,904 $
89 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 2,888 30,540,462,645 Rls. 980,905 $
90 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 49,280 30,387,641,270 Rls. 1,002,892 $
91 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 151,260 30,349,076,246 Rls. 997,827 $
92 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 290,925 30,098,660,600 Rls. 983,294 $
93 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 39,355 29,522,887,776 Rls. 976,099 $
94 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و تراکتورکشاورزي 176,309 29,347,751,224 Rls. 918,431 $
95 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 130,000 28,556,983,000 Rls. 943,364 $
96 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 516,101 28,458,785,500 Rls. 880,664 $
97 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 295,120 28,442,055,781 Rls. 877,674 $
98 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 186,874 28,382,921,082 Rls. 933,044 $
99 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 398,070 28,188,477,017 Rls. 891,235 $
100 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 38,517 27,205,167,055 Rls. 895,564 $
مجموع کل
5,716,257,176,441 ريال
مجموع کل
181,597,470 دلار