آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 38,929 447,115,484,848 Rls. 13,814,407 $
2 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 161,417 240,853,026,414 Rls. 7,864,064 $
3 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 61,325 240,552,753,563 Rls. 7,423,380 $
4 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 185,024 239,272,346,264 Rls. 7,696,553 $
5 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 123,614 228,584,562,032 Rls. 7,258,724 $
6 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 13,002 163,717,758,250 Rls. 5,051,926 $
7 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 230,977 162,388,652,072 Rls. 5,092,439 $
8 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 27,055 161,313,507,946 Rls. 5,024,123 $
9 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفافکردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 53,792 157,705,122,036 Rls. 5,101,920 $
10 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 21,780 156,660,622,524 Rls. 4,972,062 $
11 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 83,817 112,864,267,807 Rls. 3,562,440 $
12 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87060050 327,060 102,242,374,040 Rls. 3,159,090 $
13 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84411000 ماشينهاي برش 204,073 86,777,599,372 Rls. 2,776,617 $
14 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 11,080 81,471,444,376 Rls. 2,689,182 $
15 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 10,261 72,072,191,856 Rls. 2,376,908 $
16 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقلکالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 233,288 71,729,647,000 Rls. 2,295,128 $
17 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 10,782 71,624,055,712 Rls. 2,211,605 $
18 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 40,232 68,555,424,300 Rls. 2,118,009 $
19 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 101,040 67,737,543,985 Rls. 2,137,311 $
20 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 10,536 65,918,460,804 Rls. 2,034,080 $
21 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 218,676 62,267,573,896 Rls. 2,004,047 $
22 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 67,908 61,590,127,293 Rls. 1,919,324 $
23 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 106,689 57,514,875,971 Rls. 1,774,800 $
24 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا يکارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 37,730 56,659,878,000 Rls. 1,789,297 $
25 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع,که درجاي ديگرگفته نشده. 45,710 54,704,633,760 Rls. 1,806,328 $
26 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 8,445 52,488,891,195 Rls. 1,700,596 $
27 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 21069080 کمكمل غذايي، 27,335 47,475,679,661 Rls. 1,498,742 $
28 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 85,406 47,269,583,193 Rls. 1,460,392 $
29 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفافکردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 10,448 42,186,161,400 Rls. 1,345,607 $
30 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقلکالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 135,980 41,844,600,000 Rls. 1,381,694 $
31 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30023090 سايرواکسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 7,235 41,426,466,060 Rls. 1,279,819 $
32 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 59,605 38,953,506,000 Rls. 1,238,152 $
33 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 27,110 38,871,315,786 Rls. 1,273,772 $
34 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 41,165 37,744,122,852 Rls. 1,164,994 $
35 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,341 37,540,196,703 Rls. 1,170,053 $
36 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 78,852 34,213,942,285 Rls. 1,108,177 $
37 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 220,702 33,718,454,375 Rls. 1,040,667 $
38 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 5,079 33,509,427,264 Rls. 1,043,617 $
39 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفافکردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 15,460 32,966,568,768 Rls. 1,081,349 $
40 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 45,830 31,410,702,203 Rls. 1,009,526 $
41 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 8,585 29,727,433,814 Rls. 981,508 $
42 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 86,028 29,533,143,918 Rls. 912,465 $
43 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 71,076 29,305,447,676 Rls. 918,554 $
44 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 54,801 29,151,359,692 Rls. 957,977 $
45 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 49,562 28,531,613,573 Rls. 936,730 $
46 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87042390 ---ساير وسايل نقليه موتوري پيستوني درونسوز تراكي - احتراقي (ديزلي ونيمه ديزل) با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 20 تن بجز كاميون حمل بتون اماده 63,574 27,280,897,160 Rls. 864,277 $
47 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 89,568 26,909,473,128 Rls. 861,704 $
48 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,122 26,746,596,352 Rls. 826,175 $
49 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 11,556 25,747,265,600 Rls. 843,343 $
50 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترلکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,990 25,291,720,000 Rls. 835,814 $
51 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعاتکنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 35,554 24,344,217,920 Rls. 788,388 $
52 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 6,615 24,260,990,824 Rls. 800,798 $
53 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 49,326 24,187,975,806 Rls. 789,016 $
54 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و تراکتورکشاورزي 214,632 23,617,278,152 Rls. 729,739 $
55 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 57,926 23,421,925,676 Rls. 725,155 $
56 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87083022 ----کاسه و د?سکترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ونت،کام?ون وکام?ونکشنده تر?لر 365,354 23,210,260,053 Rls. 750,421 $
57 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,787 23,000,076,872 Rls. 760,081 $
58 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 624,000 22,879,650,149 Rls. 706,354 $
59 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 14,518 22,808,218,439 Rls. 704,722 $
60 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,931 22,803,121,763 Rls. 718,815 $
61 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 39,083 22,746,127,383 Rls. 709,225 $
62 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 2,030 21,808,047,500 Rls. 674,169 $
63 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و تراکتورکشاورزي 104,890 21,713,835,360 Rls. 706,606 $
64 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 35,911 21,523,319,789 Rls. 706,155 $
65 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 113,627 21,471,556,718 Rls. 687,024 $
66 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87083022 ----کاسه و د?سکترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ونت،کام?ون وکام?ونکشنده تر?لر 342,280 21,458,176,353 Rls. 693,847 $
67 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 21069080 کمكمل غذايي، 7,270 21,406,823,334 Rls. 702,642 $
68 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 79,625 21,388,492,675 Rls. 660,242 $
69 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 160,419 20,935,290,021 Rls. 666,665 $
70 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 19,379 20,910,805,720 Rls. 677,486 $
71 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 14,504 20,725,247,929 Rls. 686,034 $
72 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا يکارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن,کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 91,651 20,693,166,526 Rls. 663,557 $
73 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 140,824 20,169,098,880 Rls. 661,585 $
74 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 66,845 20,016,825,168 Rls. 618,116 $
75 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,962 19,749,053,408 Rls. 636,143 $
76 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 9,590 19,699,044,600 Rls. 653,533 $
77 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهنکه درجاي ديگرمذکورنباشند. 19,475 19,490,541,750 Rls. 631,477 $
78 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 8,218 18,829,486,376 Rls. 604,769 $
79 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,189 18,782,816,831 Rls. 616,907 $
80 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 37,046 18,740,382,826 Rls. 595,594 $
81 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,550 18,577,647,296 Rls. 591,456 $
82 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 8,218 18,533,987,528 Rls. 572,655 $
83 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 41,855 18,531,911,022 Rls. 600,419 $
84 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 67,157 18,512,677,608 Rls. 578,665 $
85 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 46,086 18,507,173,377 Rls. 571,086 $
86 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 13,375 18,485,728,425 Rls. 608,470 $
87 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 10,843 18,450,909,676 Rls. 569,635 $
88 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 8,218 18,235,481,120 Rls. 568,615 $
89 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 10,594 17,756,359,145 Rls. 585,901 $
90 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87083022 ----کاسه و د?سکترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ونت،کام?ون وکام?ونکشنده تر?لر 254,691 17,226,750,357 Rls. 554,910 $
91 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 26,116 17,172,986,497 Rls. 567,519 $
92 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11,845 17,099,107,188 Rls. 539,366 $
93 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ريکار، وا نت وتراکتورکشاورزي 94,138 17,016,627,885 Rls. 534,448 $
94 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 38,827 16,590,201,000 Rls. 513,579 $
95 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 54,984 16,524,843,853 Rls. 545,676 $
96 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 2,252 16,389,498,000 Rls. 516,172 $
97 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 55,027 16,265,759,465 Rls. 502,563 $
98 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 43,529 15,915,187,894 Rls. 491,786 $
99 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 5,258 15,853,676,528 Rls. 497,525 $
100 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 12,803 15,639,628,876 Rls. 492,397 $
مجموع کل
5,155,816,500,320 ريال
مجموع کل
163,417,576 دلار