آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلاتکارکردن رويکائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 268,764 1,263,876,939,470 Rls. 41,316,670 $
2 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 308,547 602,794,970,752 Rls. 19,917,985 $
3 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 681,360 585,326,312,714 Rls. 19,199,259 $
4 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 97,880 384,607,311,088 Rls. 12,111,161 $
5 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,704,575 363,811,158,488 Rls. 12,023,800 $
6 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 505,659 338,858,964,950 Rls. 11,221,379 $
7 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,042,350 280,121,059,019 Rls. 9,151,358 $
8 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 117,040 228,785,643,844 Rls. 7,480,380 $
9 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 80,720 220,398,121,312 Rls. 7,005,880 $
10 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 225,672 191,488,817,874 Rls. 6,357,449 $
11 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 185,041 186,763,038,285 Rls. 6,164,763 $
12 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 21,972 184,479,723,360 Rls. 5,959,032 $
13 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 141,571 152,931,616,500 Rls. 4,822,004 $
14 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,054,000 140,742,213,760 Rls. 4,598,738 $
15 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 184,743 132,866,209,628 Rls. 4,363,404 $
16 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفافکردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 11,379 131,859,191,627 Rls. 4,351,577 $
17 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 11,504 131,123,880,000 Rls. 4,045,036 $
18 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 21,160 130,923,000,000 Rls. 4,330,180 $
19 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 61,185 124,379,426,500 Rls. 4,079,897 $
20 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 154,954 122,897,500,546 Rls. 4,021,754 $
21 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 915,600 122,644,839,744 Rls. 4,054,777 $
22 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 780,425 102,437,566,991 Rls. 3,385,735 $
23 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 160,513 99,145,614,596 Rls. 3,271,935 $
24 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 9,900 89,648,381,733 Rls. 2,885,275 $
25 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 2,428,160 83,167,218,418 Rls. 2,753,828 $
26 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 113,941 78,597,610,334 Rls. 2,532,166 $
27 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 586,362 78,034,422,635 Rls. 2,555,633 $
28 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 69,032 77,914,624,600 Rls. 2,420,286 $
29 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 173,529 76,374,088,710 Rls. 2,469,716 $
30 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,722 74,089,408,621 Rls. 2,395,660 $
31 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوتراکتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 24,339 74,087,364,988 Rls. 2,379,553 $
32 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 112,057 73,830,307,225 Rls. 2,371,809 $
33 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29252910 متفورمين 37,485 70,465,999,378 Rls. 2,301,359 $
34 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29252910 متفورمين 37,485 70,322,149,278 Rls. 2,269,581 $
35 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 14,970 70,293,497,552 Rls. 2,270,902 $
36 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 76,800 69,837,980,000 Rls. 2,287,400 $
37 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 194,844 65,836,325,019 Rls. 2,180,973 $
38 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 12,704 61,665,130,008 Rls. 1,902,305 $
39 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 142,360 59,954,669,700 Rls. 1,978,100 $
40 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 56,174 59,924,571,079 Rls. 1,979,362 $
41 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84295922 بيل مکانيکي مستعمل ، باسال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت بيش از 200 اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 265,230 59,586,070,530 Rls. 1,881,705 $
42 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 23,282 59,474,695,493 Rls. 1,876,846 $
43 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 83,415 59,365,486,589 Rls. 1,870,996 $
44 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميلکردنکاغذيامقوا 40,890 58,915,200,000 Rls. 1,932,533 $
45 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميلکردنکاغذيامقوا 37,145 58,571,800,000 Rls. 1,933,318 $
46 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 132,704 58,418,645,467 Rls. 1,896,620 $
47 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 78,425 57,816,124,369 Rls. 2,064,253 $
48 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 67,841 56,163,523,702 Rls. 1,809,687 $
49 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 73,745 53,332,218,000 Rls. 1,699,592 $
50 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 9,670 52,717,735,800 Rls. 1,731,914 $
51 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 9,796 52,518,000,000 Rls. 1,672,015 $
52 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 28182000 اکسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 100,296 50,930,913,802 Rls. 1,618,859 $
53 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 384,862 49,711,939,247 Rls. 1,635,954 $
54 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 376,797 48,043,414,162 Rls. 1,517,778 $
55 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 65,196 47,756,298,016 Rls. 1,509,506 $
56 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29252910 متفورمين 24,990 47,713,023,434 Rls. 1,573,286 $
57 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 14,273 47,622,492,545 Rls. 1,507,509 $
58 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 104,500 46,129,926,760 Rls. 1,520,280 $
59 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 78,070 45,503,896,449 Rls. 1,408,169 $
60 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 1,020 44,460,525,000 Rls. 1,422,600 $
61 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032290 کککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 122,360 43,882,645,760 Rls. 1,354,332 $
62 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 1,002 43,539,975,000 Rls. 1,410,659 $
63 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 64,285 42,320,168,620 Rls. 1,367,988 $
64 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 32,750 40,643,327,391 Rls. 1,329,369 $
65 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 15,090 40,636,444,800 Rls. 1,341,801 $
66 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 54,811 40,601,922,392 Rls. 1,315,324 $
67 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 435,550 40,335,207,972 Rls. 1,278,829 $
68 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 288,572 39,668,360,345 Rls. 1,292,845 $
69 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 37,560 39,473,478,914 Rls. 1,297,390 $
70 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 278,470 37,617,035,832 Rls. 1,201,342 $
71 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 46,776 37,036,779,996 Rls. 1,312,417 $
72 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 281,787 36,771,915,919 Rls. 1,186,027 $
73 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 3,000 35,966,273,184 Rls. 1,165,277 $
74 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفافکردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,446 35,633,818,625 Rls. 1,161,506 $
75 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 6,680 34,529,120,000 Rls. 1,121,475 $
76 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 215,975 34,442,563,490 Rls. 1,102,633 $
77 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 25,291 34,277,171,208 Rls. 1,122,737 $
78 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 12,382 34,198,698,408 Rls. 1,106,428 $
79 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 33,860 34,089,056,176 Rls. 1,083,621 $
80 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 284,900 33,156,073,871 Rls. 1,022,831 $
81 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 222,455 33,056,215,211 Rls. 1,092,586 $
82 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفافکردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 18,767 31,988,581,704 Rls. 1,043,922 $
83 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 59,540 29,875,256,032 Rls. 941,196 $
84 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 54,400 29,419,547,300 Rls. 908,500 $
85 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 198,000 27,421,066,833 Rls. 852,884 $
86 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,277 27,351,317,884 Rls. 880,387 $
87 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفافکردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,050 26,665,402,176 Rls. 881,210 $
88 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 57,475 26,399,686,562 Rls. 865,338 $
89 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 167,975 25,614,474,737 Rls. 841,502 $
90 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 59,455 25,568,823,840 Rls. 846,450 $
91 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 15,550 25,324,147,200 Rls. 827,858 $
92 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 121,300 25,265,841,480 Rls. 827,694 $
93 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 52,340 25,264,685,415 Rls. 805,647 $
94 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,789 25,119,495,621 Rls. 800,032 $
95 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 53,530 24,254,376,720 Rls. 795,083 $
96 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 36,871 23,876,591,936 Rls. 786,281 $
97 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 1,375 23,366,866,963 Rls. 752,047 $
98 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 38,050 23,229,056,700 Rls. 717,450 $
99 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 30,390 23,152,201,300 Rls. 760,900 $
100 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيکيکطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 17,245 22,756,316,336 Rls. 733,011 $
مجموع کل
9,795,848,789,544 ريال
مجموع کل
318,786,290 دلار