آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 124,087 132,331,077,602 Rls. 4,365,376 $
2 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 102,675 117,768,439,760 Rls. 3,808,783 $
3 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 105,781 116,854,394,852 Rls. 3,816,157 $
4 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 31,500 100,135,879,730 Rls. 3,285,298 $
5 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 82,150 98,347,521,256 Rls. 3,233,321 $
6 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 78,379 79,537,829,850 Rls. 2,554,583 $
7 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 61,310 57,141,233,500 Rls. 1,798,500 $
8 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 48,900 45,524,068,000 Rls. 1,471,500 $
9 1 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 49,755 42,839,779,500 Rls. 1,417,000 $
10 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 47,003 40,769,706,000 Rls. 1,308,000 $
11 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 80,555 37,536,238,080 Rls. 1,239,420 $
12 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 30,540 37,465,137,200 Rls. 1,182,059 $
13 9 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 159,956 37,357,936,448 Rls. 1,237,674 $
14 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 4,902 36,217,826,050 Rls. 1,195,725 $
15 1 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 30,819 35,000,834,519 Rls. 1,158,052 $
16 7 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 29,315 34,442,303,796 Rls. 1,095,631 $
17 7 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 37,750 34,289,710,500 Rls. 1,090,000 $
18 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,074 34,112,011,806 Rls. 1,118,040 $
19 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 8,983 31,902,370,509 Rls. 1,049,465 $
20 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 34,570 30,731,126,800 Rls. 1,010,400 $
21 1 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 58,500 29,969,018,080 Rls. 991,771 $
22 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,153 29,094,730,391 Rls. 938,400 $
23 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 2,825 28,969,206,000 Rls. 956,553 $
24 12 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 38,266 28,935,015,100 Rls. 894,315 $
25 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 8,328 27,052,695,918 Rls. 881,973 $
26 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 28,925 26,542,546,692 Rls. 867,568 $
27 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 8,281 26,333,198,840 Rls. 864,855 $
28 10 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 3,862 25,081,416,749 Rls. 779,257 $
29 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 45,000 23,633,256,680 Rls. 776,216 $
30 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,406 21,348,204,822 Rls. 704,829 $
31 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 24,398 20,633,756,765 Rls. 666,579 $
32 10 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 15,795 17,804,801,600 Rls. 551,564 $
33 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 32,900 17,791,114,650 Rls. 583,325 $
34 7 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 10,500 17,586,950,688 Rls. 559,008 $
35 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 760 17,411,672,410 Rls. 575,117 $
36 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كاملکامپيوترserverشاملکليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 19,621 17,358,753,499 Rls. 561,279 $
37 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 19,674 16,200,831,360 Rls. 514,035 $
38 9 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 7,200 15,745,556,430 Rls. 495,190 $
39 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 96,250 15,328,783,068 Rls. 504,560 $
40 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 18,255 15,003,196,000 Rls. 490,500 $
41 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 27,300 13,997,927,710 Rls. 449,810 $
42 12 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 661 13,984,367,375 Rls. 431,523 $
43 1 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,400 13,288,946,820 Rls. 439,040 $
44 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84713040 کککرايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 12,109 12,979,656,840 Rls. 419,425 $
45 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 24,554 12,791,579,137 Rls. 421,184 $
46 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 7,373 12,522,384,000 Rls. 394,381 $
47 11 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 274 12,374,849,000 Rls. 382,247 $
48 9 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 9,475 12,313,301,228 Rls. 386,445 $
49 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,174 12,024,256,043 Rls. 378,157 $
50 1 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 3,639 11,953,479,004 Rls. 394,830 $
51 1 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 13,634 11,665,536,850 Rls. 385,319 $
52 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 5,808 11,631,252,953 Rls. 366,316 $
53 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 3,596 11,341,760,568 Rls. 374,204 $
54 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 7,373 11,331,913,160 Rls. 366,089 $
55 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 22,500 11,187,822,380 Rls. 362,909 $
56 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 3,291 10,717,647,944 Rls. 346,244 $
57 12 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 11,550 10,697,280,000 Rls. 330,000 $
58 9 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 12,550 10,676,210,947 Rls. 333,713 $
59 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 20,458 10,639,925,366 Rls. 346,561 $
60 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 17,409 10,424,330,070 Rls. 337,212 $
61 7 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87029090 کککساير 22,000 10,414,137,800 Rls. 332,200 $
62 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84713040 کککرايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 9,554 10,262,095,020 Rls. 338,510 $
63 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84251190 کککساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 16,030 10,154,088,720 Rls. 330,978 $
64 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 12,925 9,961,750,272 Rls. 325,654 $
65 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 19,797 9,898,723,968 Rls. 324,698 $
66 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84291112 ککککمستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر 11,640 9,778,825,000 Rls. 323,000 $
67 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84294012 ککککمستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر 58,200 9,770,045,250 Rls. 322,710 $
68 10 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 135,000 9,663,321,744 Rls. 300,405 $
69 7 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شاملکليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) -کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 1,031 9,564,774,870 Rls. 304,839 $
70 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 14,968 9,493,701,577 Rls. 307,078 $
71 7 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 814 9,205,441,521 Rls. 293,644 $
72 1 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84713040 کککرايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 6,352 9,000,838,275 Rls. 297,303 $
73 10 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 8,970 8,879,526,000 Rls. 274,500 $
74 9 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84713040 کککرايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 3,200 8,712,378,000 Rls. 274,000 $
75 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 13,426 8,690,719,338 Rls. 286,861 $
76 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 10,318 8,592,617,484 Rls. 283,434 $
77 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 6,462 8,438,986,964 Rls. 275,308 $
78 1 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 827 8,329,087,200 Rls. 275,688 $
79 7 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 6,459 8,040,892,160 Rls. 255,361 $
80 7 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 17,153 7,902,960,688 Rls. 252,596 $
81 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84292012 گريد رمستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر ؤباقدرت 240اسب بخاروكمتر 23,280 7,750,400,000 Rls. 256,000 $
82 1 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 12,321 7,657,304,050 Rls. 252,925 $
83 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 24,500 7,599,644,252 Rls. 249,668 $
84 12 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 28112200 دي اکسيد سيليسيم 30,000 7,439,411,000 Rls. 229,668 $
85 10 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريبکاراييحداقل 35/1 74,716 7,436,868,428 Rls. 237,957 $
86 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 7,640 7,401,127,596 Rls. 244,196 $
87 9 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريبکاراييحداقل 35/1 102,475 7,378,703,600 Rls. 236,096 $
88 12 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 85177020 کککآنتن مخابراتي 3,646 7,101,078,890 Rls. 219,427 $
89 12 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 97,200 6,994,838,976 Rls. 215,962 $
90 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشککن ) 21,639 6,956,407,260 Rls. 229,380 $
91 9 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,224 6,895,402,029 Rls. 216,857 $
92 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 54,522 6,853,437,937 Rls. 226,066 $
93 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حداکثر5 تن 13,500 6,764,917,500 Rls. 222,750 $
94 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 11,457 6,754,037,208 Rls. 213,972 $
95 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 753 6,519,783,254 Rls. 205,067 $
96 7 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 1,818 6,445,123,525 Rls. 204,186 $
97 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 8,630 6,437,404,763 Rls. 210,403 $
98 10 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 20,196 6,368,208,853 Rls. 197,343 $
99 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 957 6,263,504,528 Rls. 201,172 $
100 9 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي،که درجاي ديگري مذکورنباشند 18,144 6,259,396,256 Rls. 195,179 $
مجموع کل
2,180,706,470,651 ريال
مجموع کل
70,680,528 دلار