آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,928,227 1,314,432,814,863 Rls. 41,001,689 $
2 11 1395 شهيدرجايي چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهنکه درجاي ديگرمذکورنباشند. 653,789 1,303,195,770,700 Rls. 40,248,189 $
3 12 1395 شهيدرجايي چين 85176110 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 169,706 1,076,365,062,726 Rls. 33,236,433 $
4 12 1395 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 747,903 1,024,377,429,185 Rls. 31,625,986 $
5 12 1395 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,722,814 1,023,496,263,954 Rls. 31,581,325 $
6 12 1395 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 83,367 950,702,678,476 Rls. 29,350,122 $
7 3 1395 شهيدرجايي چين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 41,532,873 897,519,338,923 Rls. 29,486,305 $
8 10 1395 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 651,929 841,303,396,225 Rls. 26,049,859 $
9 12 1395 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,567,517 834,003,144,516 Rls. 25,736,241 $
10 10 1395 شهيدرجايي چين 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 171,920 824,326,646,693 Rls. 25,870,968 $
11 11 1395 شهيدرجايي چين 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 406,939 820,091,024,476 Rls. 25,327,868 $
12 3 1395 شهيدرجايي چين 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 752,617 785,358,499,103 Rls. 25,838,828 $
13 11 1395 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 642,156 780,175,874,509 Rls. 24,102,085 $
14 8 1395 شهيدرجايي چين 86031000 واگن ها? خودرو? راه آهن ?اتراموا? مسافر? ،بار? سبکوبار? سنگ?ن بامنبع برق خارج? 954,000 772,147,129,230 Rls. 24,479,031 $
15 5 1395 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 5,440,617 754,696,023,114 Rls. 24,362,694 $
16 11 1395 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,136,540 735,271,346,170 Rls. 23,169,997 $
17 12 1395 شهيدرجايي چين 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 592,171 733,887,509,875 Rls. 22,659,433 $
18 11 1395 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,661,599 664,284,024,511 Rls. 20,520,660 $
19 9 1395 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,907,276 658,693,894,167 Rls. 20,554,443 $
20 10 1395 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 979,123 645,504,597,629 Rls. 20,022,953 $
21 10 1395 شهيدرجايي چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهنکه درجاي ديگرمذکورنباشند. 178,121 642,628,094,215 Rls. 19,850,129 $
22 5 1395 شهيدرجايي چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 1,140,521 618,606,468,975 Rls. 20,012,872 $
23 3 1395 شهيدرجايي چين 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 696,592 580,440,000,000 Rls. 19,125,507 $
24 7 1395 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,604,583 579,176,269,043 Rls. 18,433,564 $
25 8 1395 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,194,052 540,847,255,160 Rls. 17,019,555 $
26 12 1395 شهيدرجايي چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 1,935,639 539,162,993,062 Rls. 16,650,381 $
27 7 1395 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 260,332 528,786,109,768 Rls. 16,983,985 $
28 2 1395 شهيدرجايي چين 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 738,126 513,444,746,250 Rls. 16,952,305 $
29 10 1395 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 60,367 513,155,130,474 Rls. 15,877,882 $
30 9 1395 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 424,210 506,972,220,274 Rls. 15,821,344 $
31 12 1395 شهيدرجايي چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 12,190,180 485,226,161,447 Rls. 14,976,268 $
32 2 1395 شهيدرجايي چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 10,120,140 482,384,675,507 Rls. 15,927,034 $
33 11 1395 شهيدرجايي چين 84068100 ککبا قدرت بيشتر از 40 مگاوات (MW) 551,009 475,360,060,000 Rls. 14,687,473 $
34 9 1395 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 2,997,918 466,807,604,606 Rls. 14,564,105 $
35 12 1395 شهيدرجايي چين 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 1,962,702 461,808,994,308 Rls. 14,262,220 $
36 11 1395 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 2,127,747 448,831,078,719 Rls. 13,867,491 $
37 6 1395 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,537,710 423,289,862,046 Rls. 13,650,579 $
38 7 1395 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,707,495 420,479,896,834 Rls. 13,503,468 $
39 12 1395 شهيدرجايي چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهنکه درجاي ديگرمذکورنباشند. 851,969 420,376,776,476 Rls. 12,986,224 $
40 2 1395 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,401,760 419,897,098,664 Rls. 13,850,048 $
41 4 1395 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 962,671 410,705,054,253 Rls. 13,450,737 $
42 10 1395 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,609,152 387,368,985,998 Rls. 12,010,602 $
43 12 1395 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 19,174,843 375,866,060,388 Rls. 11,602,937 $
44 1 1395 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,793,653 368,982,536,015 Rls. 12,199,408 $
45 8 1395 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 86,500 367,082,687,408 Rls. 11,657,285 $
46 12 1395 شهيدرجايي چين 84414000 ماشين هابرا ي قالب ريزي ا شياءا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا 106,630 352,061,883,532 Rls. 10,865,238 $
47 9 1395 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبدون ا لياف ياباحداکثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 14,465,677 343,219,256,251 Rls. 10,723,788 $
48 9 1395 شهيدرجايي چين 85176110 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 8,625 340,270,006,656 Rls. 10,621,157 $
49 11 1395 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 37,125 323,079,809,620 Rls. 9,978,726 $
50 10 1395 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 951,684 319,750,987,997 Rls. 9,884,131 $
51 8 1395 شهيدرجايي چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,003,729 311,405,664,119 Rls. 9,865,000 $
52 7 1395 شهيدرجايي چين 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 187,592 299,495,685,445 Rls. 9,522,564 $
53 3 1395 شهيدرجايي چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 6,693,420 298,889,556,913 Rls. 9,835,856 $
54 5 1395 شهيدرجايي چين 85176110 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 15,106 283,224,640,269 Rls. 9,292,147 $
55 6 1395 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,202,475 283,182,743,221 Rls. 9,079,054 $
56 7 1395 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,368,307 281,216,526,912 Rls. 8,944,541 $
57 7 1395 شهيدرجايي چين 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 1,124,850 278,394,733,400 Rls. 8,880,498 $
58 2 1395 شهيدرجايي چين 84778000 ماشين آلاتکارکردن رويکائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 567,485 278,165,784,261 Rls. 9,207,014 $
59 3 1395 شهيدرجايي چين 86011000 لکوموتيو و لکوتراکتورها,بامنبع برق خارجي 335,000 271,991,765,500 Rls. 8,962,133 $
60 11 1395 شهيدرجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربالکردن, جداکردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 1,259,983 270,394,443,870 Rls. 8,358,913 $
61 10 1395 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,810,042 270,391,409,734 Rls. 8,386,845 $
62 2 1395 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,273,422 262,226,539,970 Rls. 8,657,871 $
63 9 1395 شهيدرجايي چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 6,916,100 261,409,365,576 Rls. 8,144,565 $
64 7 1395 شهيدرجايي چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 1,500,598 261,219,062,312 Rls. 8,321,198 $
65 11 1395 شهيدرجايي چين 85176110 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 48,925 261,112,485,026 Rls. 8,064,254 $
66 9 1395 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 14,869,431 255,645,804,516 Rls. 7,995,281 $
67 5 1395 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 20,278 254,382,337,689 Rls. 8,237,382 $
68 2 1395 شهيدرجايي چين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطکردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 363,805 253,360,805,809 Rls. 8,363,814 $
69 12 1395 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبدون ا لياف ياباحداکثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 10,059,967 251,461,166,537 Rls. 7,760,819 $
70 12 1395 شهيدرجايي چين 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 1,186,182 248,632,342,141 Rls. 7,673,057 $
71 12 1395 شهيدرجايي چين 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 275,946 245,421,732,357 Rls. 7,576,597 $
72 8 1395 شهيدرجايي چين 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 256,000 244,512,095,060 Rls. 7,758,102 $
73 11 1395 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 905,942 242,072,319,511 Rls. 7,479,116 $
74 9 1395 شهيدرجايي چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهنکه درجاي ديگرمذکورنباشند. 659,926 241,286,354,590 Rls. 7,513,226 $
75 3 1395 شهيدرجايي چين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,780,516 239,589,957,374 Rls. 7,901,216 $
76 2 1395 شهيدرجايي چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 381,514 237,341,872,101 Rls. 7,835,026 $
77 6 1395 شهيدرجايي چين 89079000 ا دوا ت شناورمثلاکلک(غيرا زکلکقابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 231,246 237,126,894,560 Rls. 7,669,550 $
78 3 1395 شهيدرجايي چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعيکه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 764,219 234,590,445,665 Rls. 7,709,705 $
79 4 1395 شهيدرجايي چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 5,243,100 229,911,302,332 Rls. 7,524,577 $
80 6 1395 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,109,079 227,736,386,373 Rls. 7,299,215 $
81 2 1395 شهيدرجايي چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خکردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 60,016 227,139,343,566 Rls. 7,520,908 $
82 2 1395 شهيدرجايي چين 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 336,920 225,539,652,000 Rls. 7,436,926 $
83 4 1395 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 200,028 222,622,558,994 Rls. 7,316,261 $
84 2 1395 شهيدرجايي چين 84068100 ککبا قدرت بيشتر از 40 مگاوات (MW) 365,919 221,539,220,000 Rls. 7,312,491 $
85 8 1395 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 240,229 221,422,894,135 Rls. 6,996,555 $
86 6 1395 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 44,390 215,375,744,000 Rls. 6,927,401 $
87 7 1395 شهيدرجايي چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 5,229,030 214,288,451,836 Rls. 6,821,712 $
88 12 1395 شهيدرجايي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 2,415,241 213,947,537,153 Rls. 6,606,168 $
89 5 1395 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 11,943,412 213,339,531,526 Rls. 6,896,906 $
90 5 1395 شهيدرجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربالکردن, جداکردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 244,214 213,220,495,711 Rls. 6,884,318 $
91 12 1395 شهيدرجايي چين 32061190 کککسايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 2,896,000 210,792,796,540 Rls. 6,506,349 $
92 12 1395 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,743,360 209,520,943,090 Rls. 6,466,337 $
93 11 1395 شهيدرجايي چين 85171290 سايرتلفن هايي كه درشبكه هاي سيستم كارمي كنند غيرازتلفن همراه 38,249 209,021,509,330 Rls. 6,455,465 $
94 2 1395 شهيدرجايي چين 85176110 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 137,415 208,170,570,925 Rls. 6,870,021 $
95 12 1395 شهيدرجايي چين 85437020 ---لامپ LED 639,909 207,880,480,783 Rls. 6,419,321 $
96 12 1395 شهيدرجايي چين 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 427,845 206,373,765,143 Rls. 6,368,521 $
97 8 1395 شهيدرجايي چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 5,270,725 205,968,639,367 Rls. 6,499,328 $
98 4 1395 شهيدرجايي چين 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 3,486,000 203,412,435,927 Rls. 6,631,301 $
99 8 1395 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,203,853 202,695,767,426 Rls. 6,374,596 $
100 9 1395 شهيدرجايي چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 7,267 201,916,219,461 Rls. 6,298,049 $
مجموع کل
43,165,882,013,046 ريال
مجموع کل
1,362,649,624 دلار