آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 شهيدرجايي تايوان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 2,686,000 119,164,287,902 Rls. 3,883,384 $
2 5 1395 شهيدرجايي تايوان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 2,601,000 115,337,225,825 Rls. 3,726,648 $
3 6 1395 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,589,279 104,316,822,305 Rls. 3,352,096 $
4 8 1395 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,542,839 98,476,829,461 Rls. 3,111,307 $
5 10 1395 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,752,902 96,872,597,784 Rls. 3,007,063 $
6 5 1395 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,451,454 90,243,272,660 Rls. 2,918,897 $
7 7 1395 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 1,346,609 88,736,818,544 Rls. 2,829,652 $
8 6 1395 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,359,494 88,557,152,263 Rls. 2,849,004 $
9 12 1395 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,300,485 85,365,654,511 Rls. 2,634,899 $
10 6 1395 شهيدرجايي تايوان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,735,836 81,811,487,015 Rls. 2,626,867 $
11 3 1395 شهيدرجايي تايوان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,887,000 80,739,784,755 Rls. 2,652,840 $
12 12 1395 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 1,136,744 78,986,222,303 Rls. 2,438,146 $
13 9 1395 شهيدرجايي تايوان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,311,179 70,922,777,028 Rls. 2,215,088 $
14 5 1395 شهيدرجايي تايوان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,262,769 68,090,144,405 Rls. 2,203,064 $
15 4 1395 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,050,728 67,834,487,345 Rls. 2,210,887 $
16 10 1395 شهيدرجايي تايوان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 4,633 66,515,962,158 Rls. 2,091,851 $
17 6 1395 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 2,391,400 65,435,466,882 Rls. 2,097,653 $
18 11 1395 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 930,880 65,133,751,021 Rls. 2,012,453 $
19 7 1395 شهيدرجايي تايوان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,199,467 64,370,301,997 Rls. 2,047,905 $
20 11 1395 شهيدرجايي تايوان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 2,159,280 62,649,724,796 Rls. 1,935,822 $
21 2 1395 شهيدرجايي تايوان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,671,900 62,456,335,086 Rls. 2,062,097 $
22 4 1395 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,126,884 62,332,204,850 Rls. 2,039,902 $
23 7 1395 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 984,707 59,663,986,855 Rls. 1,900,551 $
24 11 1395 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 951,867 58,154,594,023 Rls. 1,796,643 $
25 8 1395 شهيدرجايي تايوان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,017,546 57,625,125,960 Rls. 1,822,556 $
26 4 1395 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 1,076,947 57,460,304,525 Rls. 1,881,755 $
27 9 1395 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 896,184 57,398,468,324 Rls. 1,794,982 $
28 7 1395 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 875,085 57,280,158,751 Rls. 1,827,432 $
29 5 1395 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 889,252 56,924,183,875 Rls. 1,838,170 $
30 11 1395 شهيدرجايي تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشتروليکمترا ز75/4 mm 771,519 56,556,835,507 Rls. 1,747,281 $
31 12 1395 شهيدرجايي تايوان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,753,500 54,058,991,200 Rls. 1,668,453 $
32 7 1395 شهيدرجايي تايوان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,246,000 52,867,614,656 Rls. 1,685,020 $
33 7 1395 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 880,454 51,613,643,553 Rls. 1,642,796 $
34 10 1395 شهيدرجايي تايوان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,982,000 50,596,594,253 Rls. 1,565,624 $
35 1 1395 شهيدرجايي تايوان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 951,360 50,184,678,753 Rls. 1,658,980 $
36 6 1395 شهيدرجايي تايوان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 896,518 49,523,159,440 Rls. 1,588,748 $
37 9 1395 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 882,776 48,448,681,070 Rls. 1,512,751 $
38 11 1395 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,451,800 48,227,209,560 Rls. 1,490,122 $
39 7 1395 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,589,400 47,657,167,145 Rls. 1,517,115 $
40 10 1395 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 794,936 46,495,821,782 Rls. 1,439,916 $
41 12 1395 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 897,671 45,925,142,929 Rls. 1,417,474 $
42 9 1395 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 709,425 44,654,619,160 Rls. 1,393,822 $
43 5 1395 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 865,001 44,528,789,605 Rls. 1,441,746 $
44 3 1395 شهيدرجايي تايوان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 861,600 43,992,811,598 Rls. 1,445,761 $
45 3 1395 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 739,915 43,473,494,666 Rls. 1,431,319 $
46 9 1395 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,580,300 43,140,959,068 Rls. 1,346,276 $
47 8 1395 شهيدرجايي تايوان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 952,000 42,961,780,825 Rls. 1,351,363 $
48 10 1395 شهيدرجايي تايوان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 895,072 42,897,976,338 Rls. 1,331,311 $
49 12 1395 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 652,827 41,399,709,524 Rls. 1,278,015 $
50 9 1395 شهيدرجايي تايوان 85371090 ساير تابلو، پانل،کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 30,085 39,920,511,640 Rls. 1,243,979 $
51 2 1395 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 704,025 39,811,026,942 Rls. 1,314,234 $
52 5 1395 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,386,100 39,282,823,912 Rls. 1,270,724 $
53 1 1395 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 752,785 39,268,034,881 Rls. 1,297,882 $
54 1 1395 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 486,805 38,862,285,397 Rls. 1,284,040 $
55 5 1395 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 773,413 38,269,231,651 Rls. 1,239,575 $
56 8 1395 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 722,807 38,201,491,870 Rls. 1,205,093 $
57 4 1395 شهيدرجايي تايوان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 886,560 38,122,438,909 Rls. 1,244,083 $
58 2 1395 شهيدرجايي تايوان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 884,000 36,462,731,831 Rls. 1,204,070 $
59 12 1395 شهيدرجايي تايوان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 203,255 36,454,377,081 Rls. 1,126,456 $
60 7 1395 شهيدرجايي تايوان 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 33,354 36,328,858,210 Rls. 1,159,284 $
61 9 1395 شهيدرجايي تايوان 84807900 قالب برايکائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 37,571 35,912,169,325 Rls. 1,119,074 $
62 12 1395 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,093,800 35,643,320,273 Rls. 1,100,109 $
63 5 1395 شهيدرجايي تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 724,000 35,064,414,827 Rls. 1,135,000 $
64 10 1395 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,098,000 34,684,098,418 Rls. 1,072,861 $
65 4 1395 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,204,000 34,087,847,686 Rls. 1,116,219 $
66 8 1395 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 518,949 34,072,409,667 Rls. 1,077,604 $
67 6 1395 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 608,768 32,879,290,853 Rls. 1,055,963 $
68 12 1395 شهيدرجايي تايوان 32061190 کککسايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 420,000 32,520,840,020 Rls. 1,003,883 $
69 2 1395 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 592,285 32,144,070,455 Rls. 1,060,791 $
70 9 1395 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 439,678 31,925,415,303 Rls. 996,835 $
71 5 1395 شهيدرجايي تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامتکمترا ز5/0 mm. 621,400 31,827,366,233 Rls. 1,029,669 $
72 8 1395 شهيدرجايي تايوان 84735000 قطعات ومتفرعاتکه بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 28,372 31,066,241,594 Rls. 978,403 $
73 6 1395 شهيدرجايي تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامتکمترا ز5/0 mm. 538,183 30,779,620,861 Rls. 988,684 $
74 7 1395 شهيدرجايي تايوان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,140,000 30,742,389,587 Rls. 980,646 $
75 3 1395 شهيدرجايي تايوان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 784,000 30,687,618,952 Rls. 1,008,261 $
76 9 1395 شهيدرجايي تايوان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختنکاغذيامقوا 5,300 30,491,200,000 Rls. 950,100 $
77 8 1395 شهيدرجايي تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 256,141 29,138,668,857 Rls. 919,225 $
78 2 1395 شهيدرجايي تايوان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 663,000 28,949,279,752 Rls. 953,879 $
79 7 1395 شهيدرجايي تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 269,378 28,903,619,766 Rls. 927,700 $
80 4 1395 شهيدرجايي تايوان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 675,000 28,842,912,208 Rls. 943,752 $
81 7 1395 شهيدرجايي تايوان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 1,012,000 28,623,966,910 Rls. 921,258 $
82 12 1395 شهيدرجايي تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 396,000 27,974,430,683 Rls. 863,279 $
83 6 1395 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 394,294 27,099,119,840 Rls. 873,653 $
84 5 1395 شهيدرجايي تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 19,542 26,986,366,132 Rls. 871,990 $
85 4 1395 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 430,304 26,564,155,945 Rls. 868,840 $
86 12 1395 شهيدرجايي تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 236,224 26,554,046,203 Rls. 821,138 $
87 8 1395 شهيدرجايي تايوان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 666,000 26,191,241,451 Rls. 826,121 $
88 6 1395 شهيدرجايي تايوان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 612,000 25,993,793,873 Rls. 834,649 $
89 8 1395 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 423,810 25,784,420,835 Rls. 812,033 $
90 7 1395 شهيدرجايي تايوان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 666,000 25,737,984,090 Rls. 821,970 $
91 12 1395 شهيدرجايي تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشتروليکمترا ز75/4 mm 340,947 25,465,861,329 Rls. 786,011 $
92 9 1395 شهيدرجايي تايوان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 79,818 24,985,492,613 Rls. 785,781 $
93 8 1395 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 891,600 24,934,045,075 Rls. 785,305 $
94 1 1395 شهيدرجايي تايوان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 476,000 24,540,953,160 Rls. 811,316 $
95 7 1395 شهيدرجايي تايوان 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميلکردنکاغذيامقوا 18,942 24,502,897,600 Rls. 778,783 $
96 10 1395 شهيدرجايي تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامتکمترا ز5/0 mm. 565,911 24,366,439,659 Rls. 754,760 $
97 11 1395 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 396,618 23,927,171,281 Rls. 739,321 $
98 5 1395 شهيدرجايي تايوان 84633000 ماشين هايکارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 73,810 23,539,195,357 Rls. 760,451 $
99 9 1395 شهيدرجايي تايوان 84735000 قطعات ومتفرعاتکه بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 15,486 23,191,796,320 Rls. 729,371 $
100 4 1395 شهيدرجايي تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامتکمترا ز5/0 mm. 431,189 23,022,398,551 Rls. 751,528 $
مجموع کل
4,709,394,197,709 ريال
مجموع کل
149,969,143 دلار