آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 1,513,000 642,994,591,512 Rls. 21,289,800 $
2 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 1,535,556 614,204,420,544 Rls. 19,842,487 $
3 8 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 533,569 494,281,460,530 Rls. 15,659,162 $
4 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 568,350 473,069,082,471 Rls. 15,541,545 $
5 8 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,752,633 469,307,912,200 Rls. 15,536,841 $
6 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 2,021,223 466,239,123,500 Rls. 15,074,970 $
7 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 369,275 422,748,452,990 Rls. 13,049,412 $
8 10 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 49,029 386,644,063,632 Rls. 12,068,576 $
9 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 12,489,293 327,826,239,403 Rls. 10,652,216 $
10 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 430,004 311,508,000,000 Rls. 10,034,080 $
11 6 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 877,549 301,747,566,789 Rls. 9,895,064 $
12 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيکيکطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 33,420 299,016,387,551 Rls. 9,239,737 $
13 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 514,160 271,756,860,694 Rls. 8,899,009 $
14 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 1,521,228 253,725,981,222 Rls. 7,835,142 $
15 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 527,361 233,357,195,360 Rls. 7,404,298 $
16 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,614,831 222,402,425,148 Rls. 7,340,214 $
17 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 50,570 217,873,170,085 Rls. 6,837,663 $
18 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 342,360 209,615,018,400 Rls. 6,469,200 $
19 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,567,578 207,414,755,783 Rls. 6,402,328 $
20 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 151,590 202,299,929,200 Rls. 6,251,282 $
21 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 136,448 197,534,566,326 Rls. 6,097,739 $
22 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 698,958 195,721,905,981 Rls. 6,463,273 $
23 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 705,807 175,243,782,500 Rls. 5,741,133 $
24 8 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 713,393 174,768,651,374 Rls. 5,568,065 $
25 1 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90222100 دستگاههاييکه ا شعه آلفا,بتاياگامابهکارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 30,097 165,552,067,460 Rls. 5,480,331 $
26 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,213,031 165,322,709,158 Rls. 5,269,970 $
27 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 1,000,000 161,609,973,000 Rls. 5,319,303 $
28 6 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 87,995 161,072,495,060 Rls. 5,211,161 $
29 6 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,166,120 155,742,395,663 Rls. 5,007,045 $
30 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 323,547 155,678,484,747 Rls. 5,168,628 $
31 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,175,850 155,031,577,883 Rls. 5,058,771 $
32 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 3,500,000 153,082,875,571 Rls. 4,885,803 $
33 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 15,800 147,547,361,662 Rls. 4,630,680 $
34 10 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 24,200 147,547,361,302 Rls. 4,630,680 $
35 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 814,384 139,189,419,861 Rls. 4,297,989 $
36 1 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,950,000 132,985,858,538 Rls. 4,401,022 $
37 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,234,748 132,913,019,615 Rls. 4,106,095 $
38 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 235,500 132,555,225,600 Rls. 4,220,160 $
39 8 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 986,596 131,527,778,223 Rls. 4,164,452 $
40 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 901,600 129,315,197,480 Rls. 4,184,234 $
41 10 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلاتکارکردن رويکائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 97,500 124,593,147,000 Rls. 3,854,986 $
42 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,086,145 124,509,982,207 Rls. 4,026,348 $
43 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 721,959 120,465,909,110 Rls. 3,756,124 $
44 6 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 176,177 119,107,207,208 Rls. 3,856,766 $
45 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 743,176 118,426,399,520 Rls. 3,690,675 $
46 10 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 108,410 117,625,406,700 Rls. 3,638,623 $
47 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 848,475 114,652,184,840 Rls. 3,793,285 $
48 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 261,580 113,557,630,326 Rls. 3,630,056 $
49 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 717,680 112,847,494,693 Rls. 3,735,908 $
50 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 710,615 112,075,123,422 Rls. 3,572,133 $
51 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 122,681 110,741,354,999 Rls. 3,420,378 $
52 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 775,895 106,277,194,587 Rls. 3,497,810 $
53 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها ,که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 723,733 105,288,512,437 Rls. 3,249,017 $
54 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 50,712 103,974,768,488 Rls. 3,430,153 $
55 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,025,000 103,706,893,602 Rls. 3,419,880 $
56 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 3,740,000 102,029,471,833 Rls. 3,297,274 $
57 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 376,200 101,520,052,920 Rls. 3,135,368 $
58 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحداکثر0 3,684,098 100,434,697,379 Rls. 3,208,685 $
59 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 70,888 99,894,012,058 Rls. 3,298,957 $
60 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,620,711 99,837,467,075 Rls. 3,180,897 $
61 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 227,286 97,441,741,590 Rls. 3,101,893 $
62 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,138,500 97,385,357,530 Rls. 3,005,206 $
63 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 727,063 93,738,217,048 Rls. 3,033,567 $
64 8 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 61,076 92,605,281,874 Rls. 2,948,128 $
65 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 690,326 91,313,395,865 Rls. 2,821,544 $
66 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 327,102 89,090,256,986 Rls. 2,749,598 $
67 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريبکاراييحداقل 35/1 1,135,716 88,840,073,736 Rls. 2,888,156 $
68 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 778,500 88,590,341,836 Rls. 2,827,549 $
69 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 564,996 88,108,056,000 Rls. 2,840,902 $
70 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,465,097 88,094,185,446 Rls. 2,892,895 $
71 10 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 85,625 87,059,154,014 Rls. 2,701,967 $
72 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 601,600 86,275,654,400 Rls. 2,754,782 $
73 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 329,105 86,073,121,725 Rls. 2,656,778 $
74 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 293,759 85,387,708,321 Rls. 2,789,696 $
75 1 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 253,731 84,593,134,888 Rls. 2,796,520 $
76 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 2,000,000 83,840,080,698 Rls. 2,708,538 $
77 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 530,000 82,559,831,200 Rls. 2,706,394 $
78 1 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 356,400 81,003,910,680 Rls. 2,676,930 $
79 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 179,373 80,897,420,814 Rls. 2,643,424 $
80 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,646,950 80,806,984,574 Rls. 2,496,120 $
81 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 521,300 79,728,583,087 Rls. 2,609,362 $
82 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 388,000 79,337,563,081 Rls. 2,519,462 $
83 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 51,537 79,267,513,076 Rls. 2,470,085 $
84 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 60,095 79,187,814,845 Rls. 2,470,499 $
85 8 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليکباقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 328,710 78,806,840,632 Rls. 2,500,455 $
86 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 62,084 77,265,440,799 Rls. 2,531,091 $
87 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,279,163 75,449,347,823 Rls. 2,490,182 $
88 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 945,892 74,131,021,526 Rls. 2,394,555 $
89 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,567,500 73,159,867,774 Rls. 2,258,742 $
90 10 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 601,600 72,791,437,600 Rls. 2,256,989 $
91 8 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 155,480 72,711,384,200 Rls. 2,312,771 $
92 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 664,800 72,684,733,080 Rls. 2,243,731 $
93 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 608,920 72,604,593,480 Rls. 2,241,100 $
94 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربالکردن, جداکردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 102,084 72,464,987,425 Rls. 2,388,141 $
95 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,731,297 72,250,396,154 Rls. 2,377,361 $
96 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 118,875 72,049,816,500 Rls. 2,246,250 $
97 6 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 319,780 72,044,878,000 Rls. 2,320,660 $
98 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 652,340 71,671,750,855 Rls. 2,277,818 $
99 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 300,315 71,625,068,583 Rls. 2,365,036 $
100 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفافکردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 28,360 70,556,038,631 Rls. 2,291,524 $
مجموع کل
15,593,033,240,798 ريال
مجموع کل
499,529,286 دلار