آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 30,387 460,756,293,905 Rls. 14,220,405 $
2 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 39,109 427,771,193,728 Rls. 14,114,166 $
3 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 28,573 412,552,385,421 Rls. 13,256,660 $
4 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 16,479 362,543,129,680 Rls. 11,323,719 $
5 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 18,642 323,738,067,582 Rls. 10,002,182 $
6 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 10,478 268,632,251,185 Rls. 8,304,132 $
7 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 15,099 233,028,936,942 Rls. 7,477,532 $
8 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيکها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ،کومن 5,520 225,668,393,897 Rls. 7,311,968 $
9 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 14,317 214,558,005,996 Rls. 6,776,256 $
10 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعاتکه بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 5,398 209,573,469,875 Rls. 6,467,424 $
11 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 12,336 203,009,817,658 Rls. 6,562,673 $
12 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 10,140 180,121,997,576 Rls. 5,925,403 $
13 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 10,246 169,931,928,890 Rls. 5,545,370 $
14 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 8,380 154,344,342,913 Rls. 4,907,115 $
15 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيکها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ،کومن 2,393 148,468,231,418 Rls. 4,780,955 $
16 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,062 144,513,795,314 Rls. 4,572,787 $
17 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيکها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ،کومن 2,880 138,936,701,496 Rls. 4,542,916 $
18 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 2,291 124,101,255,185 Rls. 3,829,862 $
19 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 17,276 120,347,245,917 Rls. 3,965,444 $
20 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 13,648 117,053,694,452 Rls. 3,766,351 $
21 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 24,050 116,177,214,726 Rls. 3,756,086 $
22 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعاتکه بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 6,172 111,555,471,555 Rls. 3,445,375 $
23 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 23,165 107,287,608,564 Rls. 3,528,023 $
24 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 کککرايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 25,939 101,838,221,703 Rls. 3,144,912 $
25 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90211010 کککپيچ و ميله و پلاك درون اندامي 590 99,611,259,312 Rls. 3,238,649 $
26 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 5,300 99,234,286,200 Rls. 3,154,200 $
27 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 6,884 98,579,343,101 Rls. 3,243,245 $
28 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 3,914 96,553,253,075 Rls. 3,041,856 $
29 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 40,488 94,279,398,618 Rls. 3,047,451 $
30 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,056 93,706,330,415 Rls. 3,043,697 $
31 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29332990 سايرترکيبات هتروسيليککه ساختاردا را ي يکحلقه ايميدا زول متراکم نشده باشدغيرمذکور 1,618 89,203,798,158 Rls. 2,951,527 $
32 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,185 88,792,076,573 Rls. 2,794,393 $
33 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 3,716 88,516,025,345 Rls. 2,924,604 $
34 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 4,314 88,349,452,842 Rls. 2,820,497 $
35 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 8,128 87,015,628,120 Rls. 2,806,944 $
36 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,951 84,952,346,958 Rls. 2,748,240 $
37 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 15,361 84,936,694,500 Rls. 2,621,220 $
38 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16,334 84,533,291,409 Rls. 2,670,438 $
39 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 13,263 82,659,378,303 Rls. 2,628,535 $
40 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 50,212 79,483,003,694 Rls. 2,566,679 $
41 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 34,528 78,619,711,942 Rls. 2,478,481 $
42 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 1,054 73,995,226,766 Rls. 2,364,301 $
43 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعاتکه بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 2,053 72,593,027,868 Rls. 2,259,974 $
44 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,400 72,137,612,606 Rls. 2,226,033 $
45 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,245 68,774,944,487 Rls. 2,191,937 $
46 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 1,446 67,394,574,774 Rls. 2,220,952 $
47 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 3,454 65,672,324,050 Rls. 2,151,036 $
48 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 5,799 65,645,292,377 Rls. 2,161,404 $
49 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 16,755 65,466,556,451 Rls. 2,064,980 $
50 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 10,302 64,889,707,840 Rls. 2,140,204 $
51 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 32,896 63,578,751,225 Rls. 1,987,172 $
52 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كاملکامپيوترserverشاملکليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 13,159 63,419,683,241 Rls. 1,957,093 $
53 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيکها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ،کومن 2,403 62,126,552,415 Rls. 1,962,498 $
54 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 13,857 60,150,098,650 Rls. 1,877,047 $
55 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيکها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ،کومن 1,569 59,142,184,506 Rls. 1,958,805 $
56 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 930 58,516,126,768 Rls. 1,913,960 $
57 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 6,000 58,006,800,000 Rls. 1,800,000 $
58 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 2,658 57,776,804,438 Rls. 1,881,960 $
59 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30022000 واكسنکها براي پزشكي 5,245 56,942,323,000 Rls. 1,817,213 $
60 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 846 56,724,218,792 Rls. 1,831,380 $
61 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 5,814 56,362,806,712 Rls. 1,827,438 $
62 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 3,426 56,233,501,652 Rls. 1,805,675 $
63 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعاتکه بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 5,980 55,544,942,836 Rls. 1,795,238 $
64 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 520 55,225,320,975 Rls. 1,821,312 $
65 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 3,670 54,838,706,952 Rls. 1,812,251 $
66 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كاملکامپيوترserverشاملکليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 2,929 54,640,821,732 Rls. 1,762,873 $
67 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90221410 دستگاه ماموگرا ف 6,913 54,497,199,250 Rls. 1,766,838 $
68 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 869 54,006,499,394 Rls. 1,734,690 $
69 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 412 52,939,073,195 Rls. 1,684,722 $
70 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 11,524 52,078,153,805 Rls. 1,685,357 $
71 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 19,236 51,597,811,969 Rls. 1,690,935 $
72 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 9,168 50,630,156,306 Rls. 1,564,263 $
73 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,795 50,627,208,383 Rls. 1,634,757 $
74 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 10,029 50,209,767,650 Rls. 1,626,755 $
75 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 کککرايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 9,077 50,140,279,370 Rls. 1,623,996 $
76 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30022000 واكسنکها براي پزشكي 5,244 50,119,315,000 Rls. 1,610,981 $
77 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 948 49,888,650,757 Rls. 1,539,440 $
78 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 12,802 49,506,749,728 Rls. 1,628,713 $
79 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 14,195 48,996,456,473 Rls. 1,618,820 $
80 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 13,330 48,628,989,618 Rls. 1,564,473 $
81 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 9,640 47,936,668,264 Rls. 1,561,358 $
82 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كاملکامپيوترserverشاملکليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 4,940 47,148,134,539 Rls. 1,553,527 $
83 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 8,979 47,004,631,455 Rls. 1,450,426 $
84 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 5,200 46,930,500,000 Rls. 1,500,000 $
85 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235220 --- چيپکهاي الکتريکيکارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 1,240 46,647,427,245 Rls. 1,493,853 $
86 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 10,695 46,541,632,968 Rls. 1,439,954 $
87 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90211010 کککپيچ و ميله و پلاك درون اندامي 577 45,259,334,690 Rls. 1,463,726 $
88 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 6,847 44,852,658,562 Rls. 1,485,676 $
89 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 8,340 44,634,376,539 Rls. 1,435,678 $
90 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 18,169 44,604,344,556 Rls. 1,429,188 $
91 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 662 44,422,172,755 Rls. 1,385,966 $
92 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 3,000 44,404,425,000 Rls. 1,464,188 $
93 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,670 44,312,896,229 Rls. 1,408,813 $
94 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 11,066 44,312,873,093 Rls. 1,383,487 $
95 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,887 44,054,969,708 Rls. 1,426,618 $
96 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 2,517 43,420,738,459 Rls. 1,340,061 $
97 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 30,544 43,037,598,959 Rls. 1,372,062 $
98 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 20,335 42,999,653,463 Rls. 1,353,203 $
99 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 3,322 42,782,540,500 Rls. 1,412,151 $
100 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,669 42,507,457,499 Rls. 1,391,438 $
مجموع کل
9,753,015,190,637 ريال
مجموع کل
311,627,221 دلار