آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 کيش جمهوري كره 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 77,225 14,831,199,481 Rls. 495,065 $
2 12 1394 کيش جمهوري كره 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 60,909 14,806,819,505 Rls. 492,974 $
3 12 1394 کيش جمهوري كره 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 14,366 4,059,951,202 Rls. 135,907 $
4 12 1394 کيش جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 20,980 3,988,642,801 Rls. 133,154 $
5 12 1394 کيش جمهوري كره 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 12,738 803,159,218 Rls. 27,864 $
6 12 1394 کيش جمهوري كره 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 29,756 784,654,000 Rls. 26,000 $
7 12 1394 کيش جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 2,000 749,281,470 Rls. 26,472 $
8 12 1394 کيش جمهوري كره 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 5,905 329,889,876 Rls. 11,575 $
9 12 1394 کيش جمهوري كره 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 250 306,651,550 Rls. 10,592 $
10 12 1394 کيش جمهوري كره 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1,153 197,736,182 Rls. 6,578 $
11 12 1394 کيش جمهوري كره 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز واحدهاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 370 75,832,828 Rls. 2,679 $
12 12 1394 کيش جمهوري كره 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 550 60,848,928 Rls. 2,016 $
13 12 1394 کيش جمهوري كره 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 572 57,952,111 Rls. 2,002 $
14 12 1394 کيش جمهوري كره 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 522 48,165,684 Rls. 1,596 $
15 12 1394 کيش جمهوري كره 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 160 10,865,880 Rls. 360 $
مجموع کل
41,111,650,716 ريال
مجموع کل
1,374,836 دلار
[1]