آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 کيش اسپانيا 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 27,000 5,241,340,650 Rls. 174,038 $
2 12 1394 کيش اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 57,821 5,128,492,916 Rls. 170,372 $
3 12 1394 کيش اسپانيا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 18,513 5,032,462,444 Rls. 174,358 $
4 12 1394 کيش اسپانيا 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 41,059 2,788,867,085 Rls. 99,072 $
5 12 1394 کيش اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,612 318,951,689 Rls. 11,192 $
6 12 1394 کيش اسپانيا 09041110 فلفل خردنشده ونسابيده دربسته بندي آماده شده برا ي خرده فروشي 2,947 254,275,565 Rls. 9,094 $
7 12 1394 کيش اسپانيا 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 1,335 186,147,998 Rls. 6,658 $
8 12 1394 کيش اسپانيا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 7,739 182,128,901 Rls. 6,438 $
9 12 1394 کيش اسپانيا 18063200 شکلات ;غيره ;حاوي کاکائو ;به صورت بلوک (block) ;تخته ;ميله يا قلم ;پرنشده به وزن كمتراز2كيلوگرم 1,739 171,819,671 Rls. 5,706 $
10 12 1394 کيش اسپانيا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,595 127,559,198 Rls. 4,236 $
11 12 1394 کيش اسپانيا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 255 101,466,270 Rls. 3,369 $
12 12 1394 کيش اسپانيا 33051000 شامپوها 1,820 84,753,864 Rls. 2,808 $
13 12 1394 کيش اسپانيا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 2,984 83,425,714 Rls. 2,794 $
14 12 1394 کيش اسپانيا 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 2,202 49,288,488 Rls. 1,644 $
15 12 1394 کيش اسپانيا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 2,576 39,046,592 Rls. 1,397 $
16 12 1394 کيش اسپانيا 33052000 فرآورده ها برا ي فرزدن دا ئمي و بازکردن فرمو 405 13,610,440 Rls. 478 $
17 12 1394 کيش اسپانيا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 403 11,651,361 Rls. 409 $
18 12 1394 کيش اسپانيا 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 40 8,386,296 Rls. 278 $
19 12 1394 کيش اسپانيا 09109929 ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار. 105 7,606,137 Rls. 253 $
20 12 1394 کيش اسپانيا 18050010 پودرکاکائوبدون قندوشكر يامواد شيرين كننده در بسته بندي هاي کمتر ا ز ده کيلوگرم 48 4,425,389 Rls. 147 $
مجموع کل
19,835,706,669 ريال
مجموع کل
674,739 دلار
[1]