آمار کل " واردات از" کشور (نيوزيلند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 4,659,625 555,694,054,567 Rls. 18,685,131 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 8,000 790,793,300 Rls. 26,395 $
مجموع کل
556,484,847,867 ريال
مجموع کل
18,711,526 دلار
[1]