آمار کل " واردات از" کشور (اسكاتلند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,405 21,103,481,484 Rls. 707,182 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 680 14,169,068,190 Rls. 480,763 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 17,861 6,719,294,809 Rls. 226,881 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 27,205 4,890,542,461 Rls. 165,185 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 168 1,830,991,339 Rls. 61,294 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسكاتلند 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 390 1,203,570,450 Rls. 40,394 $
مجموع کل
49,916,948,733 ريال
مجموع کل
1,681,698 دلار
[1]