آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 32,574,300 266,884,598,848 Rls. 9,205,358 $
2 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 36,014,319 236,078,666,655 Rls. 7,832,280 $
3 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 11,027,570 109,832,926,343 Rls. 3,732,157 $
4 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 7,080,700 75,769,124,840 Rls. 2,650,820 $
5 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 1,132,737 74,124,867,606 Rls. 2,509,411 $
6 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 45,212 67,834,461,201 Rls. 2,304,973 $
7 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 10019900 ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر 7,291,050 55,386,567,913 Rls. 1,833,601 $
8 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 25,335 46,006,995,804 Rls. 1,524,470 $
9 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 982,100 21,699,924,312 Rls. 726,005 $
10 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,652,500 21,460,479,192 Rls. 713,812 $
11 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 10011910 گندم دامي 2,655,053 19,745,002,040 Rls. 674,634 $
12 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 34,500 17,912,493,800 Rls. 593,200 $
13 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,920 17,873,985,533 Rls. 628,724 $
14 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 450,000 17,215,370,544 Rls. 571,862 $
15 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 341,565 16,829,066,098 Rls. 567,802 $
16 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 438 15,214,884,307 Rls. 513,075 $
17 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 117,840 10,580,410,382 Rls. 361,710 $
18 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 100,000 9,532,567,683 Rls. 322,090 $
19 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 23069010 كنجاله گلرنگ 1,453,700 9,478,152,197 Rls. 315,573 $
20 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 1,879 7,675,198,107 Rls. 258,235 $
21 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 26,000 7,656,379,821 Rls. 257,697 $
22 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 10,500 5,865,644,500 Rls. 194,300 $
23 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 36,327 4,957,601,701 Rls. 170,206 $
24 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 548,184 4,868,526,107 Rls. 162,523 $
25 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 2,218 4,533,158,754 Rls. 151,503 $
26 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 55 4,318,385,874 Rls. 144,442 $
27 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84141000 - تلمبه هاي خلاء 674 4,293,157,162 Rls. 142,233 $
28 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 36,242 4,283,516,863 Rls. 142,111 $
29 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 15,000 3,832,762,320 Rls. 127,216 $
30 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 28 3,483,177,700 Rls. 115,330 $
31 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 420 3,350,750,768 Rls. 113,354 $
32 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 4,500 2,725,163,700 Rls. 90,300 $
33 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 269 2,552,733,560 Rls. 84,575 $
34 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 658 2,291,417,121 Rls. 77,406 $
35 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 7,500 2,256,926,750 Rls. 74,750 $
36 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 315 2,121,779,720 Rls. 72,546 $
37 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 424 1,876,175,226 Rls. 62,993 $
38 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 5,200 1,636,994,903 Rls. 54,647 $
39 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,127 1,144,136,370 Rls. 38,967 $
40 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 13,600 1,092,652,176 Rls. 36,267 $
41 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 62,220 1,061,242,499 Rls. 36,581 $
42 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 21,600 1,040,428,800 Rls. 34,560 $
43 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 94 955,696,564 Rls. 32,300 $
44 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,367 940,570,803 Rls. 32,625 $
45 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,700 840,674,988 Rls. 28,044 $
46 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 240 780,433,730 Rls. 25,856 $
47 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 1,018 688,644,465 Rls. 23,046 $
48 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 7,942 608,612,242 Rls. 20,249 $
49 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,256 582,251,469 Rls. 19,917 $
50 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 23069090 ساير كنجاله ها وآخال هاي جامد به هر شكل غير مذكور 30,690 540,702,664 Rls. 17,954 $
51 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 110 534,124,070 Rls. 18,902 $
52 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 22 455,888,965 Rls. 15,222 $
53 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 23,500 422,369,466 Rls. 14,650 $
54 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 3,700 421,476,620 Rls. 14,060 $
55 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85322100 خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 3 393,324,750 Rls. 13,023 $
56 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 3 373,819,431 Rls. 12,913 $
57 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 138 316,621,246 Rls. 10,491 $
58 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 95 310,070,255 Rls. 10,273 $
59 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 12 264,107,467 Rls. 8,771 $
60 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 90322000 مانوستات 28 262,787,930 Rls. 8,889 $
61 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي ,چند لايه 60 250,971,749 Rls. 8,331 $
62 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 94 230,056,937 Rls. 7,781 $
63 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 178 227,769,288 Rls. 7,705 $
64 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 60 198,590,839 Rls. 6,629 $
65 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 412 180,148,238 Rls. 6,185 $
66 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85361040 فيوز SMD(قابل نصب سطحي بر روي برد مدا ر چاپي) براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 7 179,478,000 Rls. 5,947 $
67 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 200 147,338,016 Rls. 4,893 $
68 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 280 107,505,555 Rls. 3,691 $
69 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 20 104,269,984 Rls. 3,455 $
70 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 220 102,380,800 Rls. 3,400 $
71 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 20 99,339,184 Rls. 3,291 $
72 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84715010 جعبه کامپيوترشخصي(PC)شامل کليه واحدها و متفرعات داخلي از جمله درا يوها ،بردها ،حافظه وهاردو.... 328 91,392,410 Rls. 3,138 $
73 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 25 90,796,262 Rls. 3,078 $
74 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 32 80,289,630 Rls. 2,679 $
75 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 131 75,604,824 Rls. 2,686 $
76 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 6 47,320,000 Rls. 1,572 $
77 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 62 42,865,900 Rls. 1,420 $
78 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 300 35,892,500 Rls. 1,189 $
79 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 85 28,417,960 Rls. 949 $
80 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 146 26,876,389 Rls. 923 $
81 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 125 26,588,896 Rls. 883 $
82 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 22 25,178,700 Rls. 870 $
83 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 10 17,922,060 Rls. 598 $
84 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 67 14,111,732 Rls. 478 $
85 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 21 13,993,293 Rls. 474 $
86 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذکوردرجاي ديگر 42 12,764,000 Rls. 426 $
87 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 3 8,910,717 Rls. 298 $
88 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 2 8,651,111 Rls. 287 $
89 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2 7,305,802 Rls. 242 $
90 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 82051000 ا بزا رهاي دستي برا ي سورا خ کردن, حديده کردن يا قلاويز کردن. 4 4,424,630 Rls. 148 $
91 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 22 3,676,165 Rls. 125 $
92 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 20 3,312,320 Rls. 110 $
93 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 23 1,541,618 Rls. 52 $
94 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85415000 وسايل نيمه هادي (غير ا ز وسايل حساس در برا بر نور)غير مذكور درجاي ديگر 0 170,464 Rls. 6 $
مجموع کل
1,200,566,488,897 ريال
مجموع کل
40,635,420 دلار
[1]