آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (مجتمع فولاد مباركه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مجتمع فولاد مباركه اتريش 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 8,930 11,106,726,909 Rls. 376,512 $
2 12 1394 مجتمع فولاد مباركه اتريش 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 229,890 4,218,418,552 Rls. 145,927 $
3 12 1394 مجتمع فولاد مباركه اتريش 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,300 525,612,094 Rls. 17,818 $
مجموع کل
15,850,757,555 ريال
مجموع کل
540,257 دلار
[1]