آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمانشاه هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 10,830,050 320,158,879,841 Rls. 10,947,326 $
2 12 1394 كرمانشاه هند 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,752,000 46,383,970,141 Rls. 1,563,842 $
3 12 1394 كرمانشاه هند 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 120,000 5,531,736,000 Rls. 183,705 $
4 12 1394 كرمانشاه هند 10082900 ارزن بجز بذز 40,000 481,536,000 Rls. 16,000 $
مجموع کل
372,556,121,982 ريال
مجموع کل
12,710,872 دلار
[1]